CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 (nCov) > V/v tiếp tục công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới./.

V/v tiếp tục công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới./.

Ngày đăng bài: 31/07/2020
Công văn số 3245-CV/BTGTU ngày 30/7/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại đây