CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 (nCov) > Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng bài: 28/07/2020
Công văn số 1535/UBND-KGVX ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh tại đây