CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 (nCov) > Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuâ

Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng bài: 31/07/2020
Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29/7/2020 của Văn phòng Chính phủ tại đây