CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 (nCov) > Công văn số 53/CV-BCĐ ngày 28/7/2020 về việc thông báo rộng rãi thông tin để phòng, chống dịch Covid

Công văn số 53/CV-BCĐ ngày 28/7/2020 về việc thông báo rộng rãi thông tin để phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng bài: 29/07/2020
Công văn số 53/CV-BCĐ ngày 28/7/2020 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 cấp tỉnh tại đây
Các tin khác

Về việc cung cấp file âm thanh hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các trường học./. (03/10/2020)

Về việc hướng dẫn tạm thời giám sát người nhập cảnh vào Việt Nam. (29/09/2020)

Về việc thực hiện Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 của TTCP về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (29/09/2020)

Về việc phòng, chống dịch Covid-19 (29/09/2020)

Về việc dừng đón nhận công dân của tỉnh Gia Lai đang trạm trú tại thành phố Đà Nẵng về nơi cư trú (16/09/2020)

V/v Hướng dẫn y tế phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (16/09/2020)

Báo cáo kết quả kiểm tra Bệnh viện An toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp theo Quyết định số: 3088/QĐ-BYT ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Bộ Y tế (16/09/2020)

Về việc thực hiện chỉ đạo của TTCP về phòng, chống dịch Covid-19 theo Thông báo số 309/TB-VPCP ngày 24/8/2020 của VPCP (28/08/2020)

Về việc đẩy mạnh tuyên truyền, cài đặt ứng dụng Bluzone trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (28/08/2020)

Về việc thực hiện chỉ đạo của TTCP về phòng, chống dịch Covid-19 theo Thông báo số 283/TB-VPCP ngày 08/8/2020 của VPCP (11/08/2020)

 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|