CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 (nCov)
Default news teaser image
Tiếp tục phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện.
Công văn số 290/UBND-VX ngày 26/3/2020 của UBND huyện KBang tại đây

Default news teaser image
V/v tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam
Công văn số 166/SNgV-HTQT ngày 18/3/2020 của Sở Ngoại vụ tại đây

Default news teaser image
V/v bắt buộc khai báo y tế đối với hành khách trên xe khách liên tỉnh kể từ 12h ngày 21/3/2020.
Công văn số 479/SGTVT-KHTCVT ngày 21/3/2020 của Sở Giao Thông Vận tải tại đây

 |<  <  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  >  >|