CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 (nCov)
Default news teaser image
Chuyển tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19
Công văn số 3131-CV/BTGTU ngày 03/4/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại đây

Default news teaser image
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch bổ sung đáp ứng với từng cấp độ dịch Covid - 19 tại tỉnh Gia Lai.
Quyết định số 13/QĐ- BCĐ ngày 04/4/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai tại đây

 |<  <  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  >  >|