CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 (nCov)
Default news teaser image
Về việc cung cấp file âm thanh hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các trường học./.
Công văn số 140/TTCS-TTTH ngày 06/3/2020 của Cục Thông tin cơ sở tại đây
File âm thanh kèm theo tại đây./.

Default news teaser image
V/v tiếp tục công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới./.
Công văn số 3245-CV/BTGTU ngày 30/7/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại đây

Default news teaser image
Công văn số 53/CV-BCĐ ngày 28/7/2020 về việc thông báo rộng rãi thông tin để phòng, chống dịch Covid-19
Công văn số 53/CV-BCĐ ngày 28/7/2020 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 cấp tỉnh tại đây

Default news teaser image
Công văn số 54/CV-BCĐ ngày 28/7/2020 về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Công văn số 54/CV-BCĐ ngày 28/7/2020 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống Dịch bệnh Covid-19 cấp tỉnh tại đây

Default news teaser image
Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
Công văn số 1535/UBND-KGVX ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh tại đây

 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >|