CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 (nCov)
Default news teaser image
Về việc cung cấp file âm thanh hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các trường học./.
Công văn số 140/TTCS-TTTH ngày 06/3/2020 của Cục Thông tin cơ sở tại đây
File âm thanh kèm theo tại đây./.

Default news teaser image
Về việc tăng cường quản lý người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao, công vụ và các chuyên gia trên địa bàn tỉnh
Công văn số số 30/CV-BCĐ ngày 08/5/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp tỉnh tại đây

Default news teaser image
Về việc thực hiện chỉ đạo của TTCP về phòng, chống dịch Covid
Công văn số 966/UBND-KGVX ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh tại đây

 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >|