CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Phòng, chống dịch bệnh CoVid-19 (nCov)
Default news teaser image
Báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và bạch hầu trên địa bàn tỉnh
Báo cáo số 88/BC-BCĐ ngày 03/11/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai tại đây

Default news teaser image
Về việc thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Công văn số 3620/VP-KGVX ngày 23/10/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại đây

Default news teaser image
Về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Nội dung Công ăn số 3524/VP-KGVX ngày 16/9/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại đây

Default news teaser image
Về việc cung cấp file âm thanh hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các trường học./.
Công văn số 140/TTCS-TTTH ngày 06/3/2020 của Cục Thông tin cơ sở tại đây
File âm thanh kèm theo tại đây./.

Default news teaser image
Về việc hướng dẫn tạm thời giám sát người nhập cảnh vào Việt Nam.
Công văn số 75/CV-BCĐ ngày 25/9/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Gia Lai tại đây

Default news teaser image
Về việc thực hiện Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 của TTCP về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Công văn số 3246/VP-KGVX ngày 25/9/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh  tại đây

Default news teaser image
Về việc phòng, chống dịch Covid-19
Công văn số 1983/UBND-KGVX ngày 24/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tại đây

Default news teaser image
V/v Hướng dẫn y tế phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày
Công vắn số 66-BCĐ/SYT-NVY ngày 04/9/2020 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh tại đây

 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >|