CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Phổ biến - Giáo dục Pháp luật > Công nghệ thông tin > Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động các CQNN trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018

Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động các CQNN trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018

Ngày đăng bài: 23/04/2018
Tải file Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2018./.