Trang chủ > Quy hoạch - Kế hoạch > Kế hoạch > Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

Ngày đăng bài: 12/12/2016
Tải file Kế hoạch số 1095/KH-STTTT ngày 22/12/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai về việc Kiểm soát Thủ tục hành chính năm 2017./.