Trang chủ > Quy hoạch - Kế hoạch > Kế hoạch > Kế hoạch CCHC năm 2016

Kế hoạch CCHC năm 2016

Ngày đăng bài: 27/04/2016
Tải file Kế hoạch số 816/KH-STTTT ngày 25/12/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai về việc cải cách hành chính năm 2016./.
Tải file Bản đăng ký nhiệm vụ, sản phẩm cải cách hành chính năm 2016