Trang chủ > Cải cách hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Viễn thông > Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ viễn thông internet

Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ viễn thông internet

Thẩm quyền giải quyết Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Lĩnh vực Viễn thông
Cách thức thực hiện - Qua mạng Internet (thư điện tử và qua trang thông tin điện tử);
- Qua hệ thống bưu chính.
Trình tự thực hiện Bước 1: Trước ngày 10 hàng tháng, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet có trách nhiệm báo cáo trực tiếp hoặc hướng dẫn các chi nhánh, các đơn vị thành viên hoạt động trên địa bàn các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình phát triển thuê bao và dịch vụ ứng dụng Internet trong viễn thông của tháng trước đó cho Sở Thông tin và Truyền thông, nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Thông tin và Truyền thông.
Bước 2: Kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông thụ lý, giải quyết hồ sơ Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ viễn thông internet.
Thành phần hồ sơ Báo cáo tháng theo mẫu biểu
Thời hạn giải quyết Các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)
- Buổi sáng từ 07h00' đến 11h00';
- Buổi chiều từ 13h00' đến 17h00'.
Lệ phí 0
Kết quả thực hiện Không
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Yêu cầu hoặc điều kiện
Căn cứ pháp lý - Luật Viễn thông
- Nghị định 25/NĐ-CP  ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông
- Thông tư số 05/2008/TT-BTTTT ngày 12/11/ 2008 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/08 / 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đối với dịch vụ Internet.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- baocaohoatdonginternet.doc