Trang chủ > Cải cách hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Viễn thông > Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng G1

Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng G1

Thẩm quyền giải quyết Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Lĩnh vực Viễn thông
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.
 
Trình tự thực hiện Bước 1: Trước khi doanh nghiệp chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi cho công cộng 10 (mười) ngày làm việc, doanh nghiệp phải gửi thông báo cụ thể về thời gian chính thức cung cấp trò chơi tới Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
Bước 2: Bộ phận Một cửa xem xét tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận và trả hồ sơ trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp bổ sung, sửa đổi hồ sơ.
Bước 3: Kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông thụ lý, giải quyết hồ sơ Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng cho tổ chức chuyển kết quả về Bộ phận Một cửa trả cho tổ chức, doanh nghiệp.
Trường hợp từ chối, cơ quan cấp giấy phép có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức biết.
Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả -  Bộ phận Một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông.
 
Thành phần hồ sơ Văn bản thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử.

 
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
 
Lệ phí 0
Kết quả thực hiện Giấy biên nhận
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Yêu cầu hoặc điều kiện 0
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.
- Quyết định 195/QĐ-BTTTT ngày 14/02/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông  v/v Công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: