Trang chủ > Cải cách hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Thông tin-Điện tử-Internet > Cấp gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Cấp gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Thẩm quyền giải quyết Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Lĩnh vực Thông tin - Điện tử - Internet
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp, hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính.
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp tại Bộ phận Một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (Sở TT& TT)
Bước 2: Bộ phận Một cửa xem xét tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận và trả hồ sơ trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp bổ sung, sửa đổi hồ sơ.
Bước 3: Kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Sở TT&TT thụ lý, giải quyết hồ sơ gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, chuyển kết quả Bộ phận Một cửa trả cho tổ chức;
Trường hợp từ chối, Sở TT&TT có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức biết.
Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa Sở TT&TT.
* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả:Các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)
- Buổi sáng từ 07h00 đến 11h00;
- Buổi chiều từ 13h00 đến 17h00.
Thành phần hồ sơ * Hồ sơ gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp gồm:
- Tổ chức gửi văn bản đề nghị gia hạn, nêu rõ thời gian gia hạn;
- Bản sao giấy phép đã cấp.
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Đối tượng thực hiện Tổ chức.
Yêu cầu hoặc điều kiện - 30 (ba mươi) ngày trước khi hết hạn giấy phép đã được cấp
- Giấy phép được gia hạn không quá 02 (lần); mỗi lần không quá 02 (hai) năm.
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

- Thông tư số 09/2014/TT- BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: