Trang chủ > Cải cách hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Thông tin-Điện tử-Internet > Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Thẩm quyền giải quyết Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Lĩnh vực Thông tin - Điện tử - Internet
Cách thức thực hiện - Trực tiếp
- Hoặc qua hệ thống bưu chính
- Qua mạng Internet
Trình tự thực hiện
1. Tổ chức, doanh nghiệp có giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép trong những trường hợp sau:
- Thay đổi tên của tổ chức, doanh nghiệp;
- Thay đổi địa điểm đặt máy chủ tại Việt Nam;
- Thay đổi nhân sự chịu trách nhiệm;
- Thay đổi, bổ sung nội dung thông tin, phạm vi cung cấp cung cấp thông tin (tên miền khi cung cấp trên trang thông tin điện tử, hệ thống phân phối ứng dụng khi cấp cho các thiết bị di động).
2. Tổ chức, doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan cấp giấy phép.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định, cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép đã cấp. Trường hợp từ chối có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Thành phần hồ sơ 1. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp bao gồm:
Văn bản đề nghị (nêu rõ nội dung, lý do cần sửa đổi, bổ sung);
Các tài liệu chứng minh có liên quan.Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí 0
Kết quả thực hiện Giấy phép
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Đối tượng thực hiện Tổ chức.
Yêu cầu hoặc điều kiện Tổ chức có giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép trong những trường hợp sau:
- Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức;
- Thay đổi tên miền;
- Thay đổi địa điểm đặt máy chủ tại Việt Nam;
- Thay đổi phạm vi cung cấp thông tin, dịch vụ;
- Thay đổi nhân sự chịu trách nhiệm chính;
- Thay đổi, bổ sung lĩnh vực thông tin cung cấp đối với trang thông tin điện tử tổng hợp.
 
Căn cứ pháp lý
Nghị đ