Trang chủ > Cải cách hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Thông tin-Điện tử-Internet > Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Thẩm quyền giải quyết Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Lĩnh vực Thông tin - Điện tử - Internet
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp, hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính.
Trình tự thực hiện Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp tại Bộ phận Một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (Sở TT& TT).
Bước 2: Bộ phận Một cửa xem xét tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận và trả hồ sơ trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp bổ sung, sửa đổi hồ sơ.
Bước 3:Kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Sở TT&TT thụ lý, giải quyết hồ sơ cấp phép sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, chuyển kết quả về Bộ phận Một cửa trả cho tổ chức, doanh nghiệp;
Trường hợp từ chối, cơ quan cấp phép có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức biết.
 Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa Sở TT&TT.
          * Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định);
          - Buổi sáng từ 07h00 đến 11h00;
          - Buổi chiều từ 13h00 đến 17h00.
 
Thành phần hồ sơ *Hồ sơ sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp gồm:
- Tổ chức gửi văn bản đề nghị nêu rõ nội dung, lý do cần sửa đổi, bổ sung.
- Các tài liệu chứng minh lý do cần sửa đổi, bổ sung có liên quan đến cơ quan cấp giấy phép.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 
Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí 0
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Đối tượng thực hiện Tổ chức.
Yêu cầu hoặc điều kiện Tổ chức có giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép trong những trường hợp sau:
- Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức;
- Thay đổi tên miền;
- Thay đổi địa điểm đặt máy chủ tại Việt Nam;
- Thay đổi phạm vi cung cấp thông tin, dịch vụ;
- Thay đổi nhân sự chịu trách nhiệm chính;
- Thay đổi, bổ sung lĩnh vực thông tin cung cấp đối với trang thông tin điện tử tổng hợp.
 
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

- Thông tư số 09/2014/TT- BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: