Trang chủ > Cải cách hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Báo chí-Xuất bản > Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ