Trang chủ > Cải cách hành chính > Bộ thủ tục hành chính > Báo chí-Xuất bản > Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

Thẩm quyền giải quyết Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Lĩnh vực Báo chí - Xuất bản
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.
 
Trình tự thực hiện Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu tại Bộ phận Một cửa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
Bước 2: Bộ phận Một cửa xem xét tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu nhận và trả hồ sơ trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp bổ sung, sửa đổi hồ sơ.
Bước 3: Kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông thụ lý, giải quyết hồ sơ xác nhận chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu chuyển kết quả về Bộ phận Một cửa trả cho tổ chức.    Trường hợp từ chối, cơ quan cấp giấy phép có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức biết.
Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - Sở Thông tin và Truyền thông.
 
Thành phần hồ sơ 1) Đơn đề nghị chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu theo mẫu quy định (02 bản);
2) Bản sao (xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực nếu gửi bằng đường bưu chính giấy tờ đảm bảo tư cách pháp nhân của cơ quan, tổ chức được chuyển nhượng máy(01 bản);
3) Bản chính giấy xác nhận đã đăng ký máy đó(01bản).
4) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 
Thời hạn giải quyết 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 
Lệ phí không
Kết quả thực hiện Xác nhận chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu.

 
Cơ quan thực hiện Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

 
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Yêu cầu hoặc điều kiện 0
Căn cứ pháp lý - Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012;
- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;
- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ  Quy định về hoạt động in;
- Thông tư 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ TT&TT Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;
- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ TT&TT Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ Quy định về hoạt động in.
- Quyết định số 439/QĐ-BTTTT ngày 01/4/2015 của Bộ trưởng Bộ TT&TT “Về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ TT&TT.
 
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Don-chuyen-nhuong-may-photocopy-mau.doc