Trang chủ > Cải cách hành chính > Quy định chung > Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 19/7/2012 Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giả

Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 19/7/2012 Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

Ngày đăng bài: 28/11/2012