Trang chủ > Cải cách hành chính > Quy định chung > Quyết định số: 578/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 Về việc công bố 15 thủ tục hành chính mới, 06 thủ tục hành

Quyết định số: 578/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 Về việc công bố 15 thủ tục hành chính mới, 06 thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày đăng bài: 26/06/2015