Trang chủ > Cải cách hành chính > Quy định chung > Quy trình giải quyết thủ tục hành chính một cửa thuộc thẩm quyền của Sở Thông tin và Truyền thông tỉ

Quy trình giải quyết thủ tục hành chính một cửa thuộc thẩm quyền của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

Ngày đăng bài: 13/06/2011
1/ Tổ chức, công dân có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” về lĩnh vực thông tin và truyền thông, liên hệ nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

2/ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ đã đủ thủ tục theo qui định thì tiếp nhận và viết giấy biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo qui định thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp nếu nhu cầu tổ chức, công dân không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn để tổ chức, công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

3/ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn xử lý, phòng chuyên môn đề xuất ý kiến giải quyết, tham mưu văn bản trình lãnh đạo ký, chuyển hồ sơ lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

4/ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả làm thủ tục trả kết quả cho tổ chức, công dân theo quy định.