CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Hệ thống QL CL ISO > Quyết định số 231/QĐ-STTTT ngày 12/12/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc công bố

Quyết định số 231/QĐ-STTTT ngày 12/12/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008./.

Ngày đăng bài: 13/12/2018