Trang chủ > Cải cách hành chính > Hệ thống QL CL ISO > Quyết định số 193/QĐ-STTTT ngày 18/12/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc công bố

Quyết định số 193/QĐ-STTTT ngày 18/12/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008./.

Ngày đăng bài: 18/12/2017