Trang chủ > Cải cách hành chính > Hệ thống QL CL ISO > Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai phù hợp

Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Ngày đăng bài: 07/07/2015