Trang chủ > An toàn thông tin mạng > Góp ý dự thảo sửa đổi Điều 6 của Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của UBND Gia Lai về việc

Góp ý dự thảo sửa đổi Điều 6 của Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của UBND Gia Lai về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành liên thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Ngày đăng bài: 19/09/2018
 Tải nội dung dự thảo văn bản tại đây.