Trang chủ > An toàn thông tin mạng > Góp ý dự thảo Kế hoạch ứng phó sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Góp ý dự thảo Kế hoạch ứng phó sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày đăng bài: 05/07/2018
Công văn số 614/STTTT-CNTT ngày 05/7/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v góp ý dự thảo Kế hoạch ứng phó sự cố đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, dự thảo Quyết đinh và Kế hoạch tải tại đây./.