CHUYÊN MỤC
Trang chủ > An toàn thông tin mạng > Văn bản ATTT mạng
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
368/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Tài liệu đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai./. 24/03/2020
1017/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn V/v hướng dẫn xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin./. 09/08/2019
713/CATTT-TĐQLGS Cục ATTT - Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn V/v hướng dẫn xác định và thực thi bảo vệ hệ thống thông tin theo cấp độ 25/07/2019
833/CATTT-NCSC Cục an toàn thông tin Công văn V/v đôn đốc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin dịp Tết Dương lịch và Tết Kỷ Hợi năm 2019 19/12/2018
1174/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công văn số 1174/STTTT-CNTT ngày 13/11/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông V/v đăng ký tham dự khóa đào tạo trực tuyến về an toàn thông tin năm 2018./. 13/11/2018
2706/BTTTT-CATTT Bộ Thông tin và Truyền thông Công văn Công văn số 2706/BTTTT-CATTT ngày 15/8/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) về việc đôn đốc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp Kỷ niệm 19/8 và Lễ Quốc khánh 02/9 15/08/2018
2132/BTTTT-VNCERT Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam Công văn Công văn số 2132/BTTTT-VNCERT ngày 18/7/2011 về việc hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin cho cổng/trang thông tin điện tử 18/07/2011
647/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Công văn Công văn số 647/STTTT-CNTT ngày 13/7/2018 của Sở TT&TT V/v tham dự chương trình đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng bảo đảm ATTT trong phát triển Chính phủ điện tử tại Lâm Đồng 13/07/2018
314/CATTT-ĐA99 Cục ATTT Công văn Công văn số 314/CATTT-ĐA99 ngày 14/6/2018 của Cục ATTT -Bộ Thông tin và Truyền thông V/v đăng ký tham dự chương trình đào tạo, tập huấn kiến thức, kỹ năng bảo đảm ATTT trong phát triển CPĐT 14/06/2018
Nghị định 85/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 01/07/2016