CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tài liệu họp
Default news teaser image
Tài liệu họp triển khai Đề án “Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
Tài liệu họp theo Giấy mời số 04/GM-STTTT ngày 06/02/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông: tải tại đây./.

Default news teaser image
Giấy mời số 23/GM-STTTT ngày 12/10/2018 Về việc họp Tổ tư vấn hoàn thiện Đề án “Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh”
Giấy mời số 23/GM-STTTT ngày 12/10/2018 Về việc họp Tổ tư vấn hoàn thiện Đề án “Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh”, Giấy mời tải tại đây./.