Trang chủ > Thông tin về dự án > Các dự án đang triển khai > Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin các ngành, lĩnh vực dựa trên nền hệ thống thông tin địa lý (G

Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin các ngành, lĩnh vực dựa trên nền hệ thống thông tin địa lý (GIS)

Ngày đăng bài: 02/10/2018

1. Tên dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin các ngành, lĩnh vực dựa trên nền hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý nhà nước tỉnh Gia Lai.

2. Dự án nhóm B

3. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

4. Địa điểm đầu tư: 20 điểm (Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai; Sở Tài chính;vSở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Sở Tư pháp; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; Sở Y tế; Sở Công Thương; Sở Nội vụ; UBND thành phố Pleiku; Công ty Điện lực; Công ty Cấp thoát nước)

5. Mục tiêu đầu tư: Giúp tỉnh Gia Lai xây dựng năng lực quản lý quy hoạch, quản lý hiện trạng KT-XH tỉnh Gia Lai, một cách có hệ thống với sự trợ giúp của công nghệ GIS. Dự án không thay thế mà kế thừa những đầu tư trước đó của tỉnh Gia Lai trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) nói chung. Đồng thời, dự án này cũng xây dựng một nền móng về công nghệ, nhân lực và chính sách giúp phát triển các ứng dụng GIS chuyên ngành phục vụ cho công tác quản lý của các cơ quan, đơn vị nhà nước; xây dựng một công cụ kết nối và chia sẻ dữ liệu các dự án ngành dọc từ trung ương và các dự án chuyên ngành tự phát triển ở địa phương.

6. Tổng mức đầu tư: 45.678.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ, sáu trăm bảy mươi tám triệu đồng chẵn)

7. Thời gian thực hiện: 2016-2020

Ban Quản lý dự án:
1. Bà Lê Thị Thu Hương -  Phó Giám đốc Sở, Trưởng Ban.
2. Ông Đặng Quang Khanh - Phó Giám đốc Sở, Phó Trưởng Ban.
3. Bà Trần Thị Huệ - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, thành viên.
4. Ông Phan Đình Hiếu - Trưởng phòng CNTT, thành viên.
5. Bà Trần Thị Như Ý - Kế toán trưởng, thành viên.
6. Bà Huỳnh Thị Xuân Hà - Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính, thành viên.
7. Ông Huỳnh Ngọc Thạch - Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính, thành viên kiêm thư ký BQLDA.
8. Bà Nguyễn Nam Phương - Chuyên viên phòng CNTT, thành viên.
9. Bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên - Chuyên viên phòng CNTT, thành viên.
10. Ông Nguyễn Khương Duy - Phó Trưởng phòng Đào tạo - Ứng dụng Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Gia Lai, thành viên.
11.Ông Nguyễn Văn Huỳnh - Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Gia Lai, thành viên.


KHLCNT-GIS-(3).jpg