CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án > Các dự án đang triển khai

Dự án: Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành theo thông tư 01/2019/TT-BNV, 02/2019/TT-BNV và phát triển trên phiên bản di động.

1. Tên dự án: Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành theo thông tư 01/2019/TT-BNV, 02/2019/TT-BNV và phát triển trên phiên bản di động. 
2. Cơ quan tổ chức xây dựng dự án: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
3. Chủ đầu tư...

Dự án: Dò quét lỗ hổng bảo mật hệ thống công nghệ thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai.

1. Tên dự án: Dò quét lỗ hổng bảo mật hệ thống công nghệ thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai
2. Cơ quan tổ chức xây dựng dự án: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
3. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh...

Dự án: Xây dựng các dịch vụ công mức độ 4 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai..


1. Tên Dự án: Xây dựng các dịch vụ công mức độ 4 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
2. Cơ quan tổ chức xây dựng dự án: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
3. Chủ đầu tư dự án: Sở Thông tin và...

Dự án: Nâng cấp các hệ thống dùng chung để xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Gia Lai (LGSP) phục vụ Chính quyền điện tử..

Dự án: Nâng cấp Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Gia Lai để đảm bảo hạ tầng triển khai đến cấp xã..

1. Tên Dự án: Nâng cấp Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Gia Lai để đảm bảo hạ tầng triển khai đến cấp xã.
2. Chủ đầu tư:  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin các ngành, lĩnh vực dựa trên nền hệ thống thông tin địa lý (GIS).

1. Tên dự án: Xây dựng cơ sở dữ...