CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Thông tin về dự án

Xây dựng hệ thống bảo mật cho các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Xây dựng hệ thống bảo mật cho các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Dự án: Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Gia Lai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 .

 Lập quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Gia Lai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

Dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới tỉnh Gia Lai năm 2015.

Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới tỉnh Gia Lai năm 2015

Dự án Xây dựng mô hình "một cửa điện tử" dùng chung trên địa bàn tỉnh Gia Lai (giai đoạn 3).

 Xây dựng mô hình "một cửa điện tử" dùng chung trên địa bàn tỉnh Gia Lai (giai đoạn 3)

Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai.

Dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai

Dự án: Xây dựng mô hình "một cửa điện tử" dùng chung trên địa bàn tỉnh Gia Lai (giai đoạn 2).

Xây dựng mô hình "một cửa điện tử" dùng chung trên địa bàn tỉnh Gia Lai  (giai đoạn 2)

Dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng hệ thống quản lý văn bản và điều hành..

Đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai.

Dự án: Xây dựng mô hình "một cửa điện tử" dùng chung trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Xây dựng mô hình "một cửa điện tử" dùng chung trên địa bàn tỉnh Gia Lai

XD dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực xây dựng và triển khai cho các huyện, thị xã, thành phố.

 Xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực xây dựng và triển khai cho các huyện, thị xã, thành phố

Thuê đường truyền cho hệ thống Hội nghị truyền hình và hệ thống Hosting của tỉnh.

Thuê đường truyền cho hệ thống Hội nghị truyền hình và hệ thống Hosting của tỉnh.

XD dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực xây dựng và triển khai cho các huyện, thị xã, thành phố.

 Xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực xây dựng và triển khai cho các huyện, thị xã, thành phố

Dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới tỉnh Gia Lai năm 2012.

Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới tỉnh Gia Lai năm 2012.

Dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới tỉnh Gia Lai năm 2013.

Tăng cường cơ sở vật chất cho thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới tỉnh Gia Lai năm 2013.

Dự án: Đầu tư bổ sung, nâng cấp các trang thiết bị và phần mềm cho hệ thống Hosting của tỉnh.

 Đầu tư bổ sung, nâng cấp các trang thiết bị và phần mềm cho hệ thống Hosting của tỉnh

Dự án: Mua xe ôtô phục vụ công tác của Sở Thông tin và Truyền thông .

Mua xe ôtô phục vụ công tác của Sở Thông tin và Truyền thông.

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >|