NỘI DUNG TẬP HUẤN CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2019
Tải về tại đây, slide.

DANH MỤC TÀI LIỆU KÈM THEO: Tải tại mục Văn bản