CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Công khai ngân sách > Năm 2019 > Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thô

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

Ngày đăng bài: 04/04/2019
Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 34a/QĐ-STTTT ngày 12/02/2019

Các tin khác

Quyết định về việc phân bổ bổ sung kinh phí thực hiện dự án ""Mở rộng hệ thống Hội nghị trực truyền hình trực tuyến và đầu tư màn hình LED tại Hội trường 2/9 (19/12/2018)

Quyết định về việc phân bổ bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin năm 2018 (11/10/2018)

Đánh giá thực hiện dự toán Thu-Chi ngân sách quý 3 năm 2018 (11/10/2018)

Đánh giá thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 (09/07/2018)

Quyết định về việc bổ sung kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Gia Lai năm 2018 (07/06/2018)

Quyết định về việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 (17/05/2018)

Đánh giá thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách Quý I năm 2018 (10/04/2018)

Thông báo xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2017. Đơn vị được thông báo: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (02/04/2018)

Quyết định về việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự An toàn giao thông, Phòng cháy chữa cháy, Phòng chống tội phạm và ma túy năm 2017 (30/03/2018)

Quyết định về việc phân bổ kinh phí thực hiện kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 (28/02/2018)

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >|