CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Công khai ngân sách > Năm 2017 > Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Ngày đăng bài: 31/12/2017
Quyết định Số 200/QĐ-STTTT ngày 29/12/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai"về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018"