CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Công khai ngân sách
Default news teaser image
Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai theo Quyết định số 34a/QĐ-STTTT ngày 12/02/2019


Default news teaser image
Quyết định về việc điều chỉnh giảm dự toán năm 2018
Quyết định số 247/QĐ-STTTT ngày 28/12/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai " về việc điều chỉnh giảm dự toán năm 2018"

Default news teaser image
Quyết định về việc phân bổ bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018
Quyết định số 246/QĐ-STTTT ngày 28/12/2018 của Sở TT&TT " về việc phân bổ bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018"

Default news teaser image
Quyết định về việc phân bổ bổ sung kinh phí tăng biên chế năm 2018
Quyết định Số 248/QĐ-STTTT ngày 28/12/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai "về việc phân bổ bổ sung kinh phí tăng biên chế năm 2018"

 |<  < 1 2 3  >  >|