10:10:48 , 21/1/2018

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ cơ quan

Email In PDF.

Địa chỉ : 17 Trần Hưng Đạo; Pleiku; Gia Lai.
Điện thoại: 02693 717564 ; Fax: 02693 717564.
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Bộ phận một cửa của Sở:
Điện thoại: 02693 500338.

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 23 Tháng 6 2017 00:50 )
 
Email In PDF.
 

I. Lãnh đạo Sở

 

* Ông: Nguyễn Ngọc Hùng

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động:

- Email:

- Giám đốc

 0269.3717565

 0913421376

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

* Ông: Ngô Hữu Công

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động:

- Email:

- Phó Giám đốc

 0269.3719654

 0914730999

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

* Bà: Lê Thị Thu Hương

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động:

- Email:

- Phó Giám đốc

 0269.3603789

 0932532789

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

II. Văn phòng

 

* Bà: Nguyễn Thanh Thủy

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

- Chánh Văn phòng

 0269.3871622 

 0983638129

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

* Bà: Cao Thị Phương Thúy

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

- Phó Chánh Văn phòng

 0269.3719654

 0905305689

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

* Ông: Nguyễn Ngọc Thái Hòa

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động:

- Email: 

 

- Chuyên viên

 0269.3719654

 0593505485

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

* Bà: Võ Thị Hồng Liên

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

- Cán sự lưu trữ - Văn thư

 0269.3717564

 0947742557

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

* Bà: Trương Thị Thu Thuỷ

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

 - Chuyên viên

 0269.3717564

 0905618322

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

* Bà:Trần Thị Như Ý

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

- Kế toán trưởng

 0269.3600286

 0935901002

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

* Ông: Đoàn Tấn Sơn

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

- Lái xe

 0269.3717564

 0945204577

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

* Ông: Hồ Xuân Út

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

- Lái xe

 0269.3717564

 0914021554

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

III. Thanh tra

 

* Ông: Nguyễn Xuân Hồng

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

- Chánh Thanh tra

 0269.3717569

 0982242442

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

* Ông: Lê Đức Tuyên

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

- Phó Chánh Thanh tra

 0269.3717569

 0902519525

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

* Ông: Đặng Xuân Hớn

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động:

- Email:

  - Thanh Tra viên

 0269.3717569

  0931631239

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

* Bà: Nguyễn Thị Ngọc Ánh

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

- Chuyên viên

 0269.3717569

 0968561617

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

IV. Phòng Công nghệ thông tin

 

 * Ông: Phan Đình Hiếu

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

- Phó Trưởng phòng phụ trách

  0269.3719653

  0935076079

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

* Ông: Trần Trung Khánh

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

 - Chuyên viên

 0269.3719653

 0905290682

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

* Bà: Nguyễn Nam Phương

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

- Chuyên viên

 0269.3719653

 0905873279

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

* Bà: Nguyễn Thị Ngọc Quyên

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

- Chuyên viên

 0269.3719653

 0973.453.725

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

V. Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

* Bà: Trần Thị Huệ

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

- Trưởng phòng

 0269.3600286

 0982490609

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

* Bà Nguyễn Thị Như Hiền

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

- Phó Trưởng phòng

 0269.3717565

 0988090082

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

* Bà Huỳnh Thị Xuân Hà

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

- Chuyên viên

 0269.3717565

 0983351206

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

VI. Phòng Bưu chính - Viễn thông

 

* Ông: Nguyễn Văn Minh

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

- Trưởng phòng

 0269.2210709

 0935039479

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

* Ông: Đinh Thế Danh

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

- Chuyên viên

 0269.2210709

 0935392468

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

VII. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

 

* Ông: Trần Quốc Thành

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

- Trưởng phòng

 0269.3715290

 0988201957

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

* Bà: Nguyễn Thị Thanh Lan

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

- Phó trưởng phòng

 0269.3715290

 0906584491

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

* Bà: Lê Vân Anh

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

- Chuyên viên

 0269.3715290

 0932527079

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

* Bà: Hà Thị Hải Yến

 - Điện thoại cố định:

 - Điện thoại di động:

 - Email:

 

- Chuyên viên

 0269.3715290

 0988200112

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

* Bà: Lê Thị Quế

 - Điện thoại cố định:

 - Điện thoại di động:

 - Email:

 

- Chuyên viên

 0269.3715290

 01649824260

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

VIII. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

 

* Ông: Nguyễn Dũng

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

- Giám đốc Trung tâm CNTT&TT

 0269.3871622

 0985029569

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

* Bà: Trần Thị Bích Thủy

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

- Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT

 0269.3600281

 0905200982

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

* Ông: Huỳnh Trần Nguyên

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

- Trưởng phòng Nghiệp vụ

 0269.3872113

 0935925016

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

* Bà: Đặng Thị Thùy Vân

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

- Chuyên viên

 0269.3872113

 0914433956

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

* Ông: Nguyễn Hải Cường

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

- Chuyên viên

 0269.3872113

 0988333727

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

* Bà: Mang Thị Phương Dung

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

- Phó trưởng phòng Tổng hợp

 0269.3600066

 0935183332

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

* Bà: Lê Thị Thu Huyền

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

- Chuyên viên

 0269.3872113

 0986543876

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

* Ông: Võ Hồng Phong

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

- Chuyên viên

 0269.3872113

 0938661611

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

* Ông: Nguyễn Khương Duy

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

- Phó trưởng phòng Đào tạo Ứng dụng

 0269.3872113

  0987547879

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

* Ông: Nguyễn Văn Huỳnh

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

- Chuyên viên

 0269.3600066

  0905272869

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

* Ông: Nguyễn Tiến Cường

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

- Chuyên viên

 0269.3872113

  0935647775

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

* Ông: Nguyễn Văn Thắng

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

- Chuyên viên

 0269.3872113

  0938895805

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

* Ông: Trần Nam Giang

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

- Chuyên viên

 0269.3872113

  0986177498

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

* Ông: Hồ Ánh Hồng

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động:

- Email:

 

- Chuyên viên

0269.3872113

0919291004

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 27 Tháng 6 2017 11:56 )
 

Liên kết webSố lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Đăng nhập
caicachthutuchanhchinh

Danh sach tro choi G1

link video ma doc


 

Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai
Copyright© 2018 Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3717564. Fax: (0269) 3717564. Email: sogialai@mic.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Giám đốc Sở.
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT cấp ngày 22/03/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.