9:31:30 , 18/1/2018

Tin nổi bật

Tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức giảm nghèo

Email In PDF.

Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin là một trong 04 dự án quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 (Chương trình) và việc chú trọng tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên báo, đài, các phương tiện truyền thông và việc trang bị các phương tiện tác nghiệp vụ, thiết lập cụm thông tin cơ sở  phục vụ tuyên truyền chính là một trong những cách làm để đưa Chương trình đi vào cuộc sống.

Ngày 02/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành hiện Quyết định 1722/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 với Mục tiêu tổng quát: Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin), góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết Quốc hội đề ra; trong đó có Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin (Dự án 4). Theo đó, dự án sẽ tập trung triển khai hai hoạt động truyền thông về giảm nghèo và giảm nghèo về thông tin, cụ thể:

alt

Đối với Giảm nghèo về thông tin, sẽ hỗ trợ nội dung có liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông tại cơ sở; ưu tiên cho cán bộ cấp xã và cấp thôn, bản; hỗ trợ sản xuất, biên tập, phát sóng, phát hành, truyền tải, lưu trữ, quảng bá, phục vụ người đọc các sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí, các chương trình phát thanh, chương trình truyền hình, xuất bản phẩm và các sản phẩm thông tin khác để phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến các kinh nghiệm, gương điển hình và các thông tin thiết yếu khác; hỗ trợ phương tiện nghe, xem cho các hộ nghèo sống tại các đảo xa bờ; hộ nghèo thuộc các dân tộc ít người; hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn; trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại huyện, xã; xây dựng các điểm tuyên truyền, cổ động cố định ngoài trời; xây dựng nội dung chương trình cổ động cho các đội thông tin cơ sở; hỗ trợ thiết lập cụm thông tin cơ sở…

Cùng với các dự án khác trong Chương trình (Dự án 1: Chương trình 30a; Dự án 2: Chương trình 135; Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135), Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin sẽ góp phần hoàn thiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin); thực hiện hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016-2020 đã đề ra. Trong đó, riêng truyền thông và giảm nghèo về thông tin còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo và huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Xây dựng, củng cố hệ thống thông tin cơ sở; tăng cường nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của nhà nước và đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu của xã hội; nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân.

 

Tại Gia Lai, triển khai Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin”, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành liên quan chỉ đạo tổ chức thực hiện dự án. Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tổ chức hoạt động Giảm nghèo về thông tin, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo tổ chức hoạt động Truyền thông về giảm nghèo

alt

Từ quý IV năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai thực hiện nội dung “Giảm nghèo về thông tin”; theo đó đã tổ chức 04 lớp Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông tại cơ sởcho 152 học viên là cán bộ Trưởng thôn, làng, Tổ trưởng Tổ dân phố (hoặc cấp phó)  thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện các Chư Păh, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Pưh, Chư Sê, Ia Grai.

Năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai 05 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng truyền thông Giảm nghèo về thông tin cho 251 học viên là cán bộ Trưởng thôn, làng, Tổ trưởng Tổ dân phố (hoặc cấp phó)  thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện các KBang, Krông Pa, Kông Chro, Đăk Đoa, Ia Grai; Đồng thời tổ chức cấp 02 bộ thiết bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động (bao gồm Loa nén, loa hai dải tần; bàn trộn âm, micro, bộ điều chỉnh tần số âm thanh và các thiết bị phụ trợ khác) cho hai huyện Krông Pa và Phú Thiện.

Trong thời gian tới, trong phạm vi của Dự án, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tập trung vào các hoạt động như thực hiện chuyên trang, chuyên mục: “Truyền thông giảm nghèo” đăng trên Báo Gia Lai và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; tổ chức đối thoại chính sách về giảm nghèo, biên soạn và cung cấp tài liệu giới thiệu, tuyên truyền về chương trình và chính sách hỗ trợ giảm nghèo… Qua đó, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền về chương trình giảm nghèo sâu rộng đến mọi cấp, mọi ngành, các tầng lớp dân cư và người nghèo, nhằm thay đổi, chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng, trước mắt là để thoát nghèo, lâu dài là vươn lên làm giàu từ những nỗ lực của các bên./.

                                                                                      Ngọc Trâm

 

 

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 26 Tháng 7 2017 02:50 )
 

Tỉnh Gia Lai chuyển đổi sang đầu số cố định 0269 từ ngày 17/6/2017

Email In PDF.

Từ ngày 17/6/2017, tỉnh Gia Lai  sẽ đổi mã vùng cũ 059 dành cho thuê bao cố định thành 0269. Để người dân quen dần với chủ trương này, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo: Tiến hành các biện pháp kỹ thuật để quay số song song trong thời gian 30 ngày kể từ thời điểm bắt đầu chuyển đổi. 

alt

Chi tiết mã vùng chuyển đổi của các tỉnh/thành giai đoạn 3

Theo quyết định số 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 21/11/2016, mã vùng viễn thông của các tỉnh thành trên cả nước sẽ thay đổi. Việc chuyển đổi mã vùng viễn thông sẽ được tiến hành theo 3 giai đoạn:  Giai đoạn 1 sẽ bắt đầu từ ngày 11/2/2017, áp dụng cho 13 tỉnh, thành phố. Giai đoạn 2 sẽ bắt đầu từ ngày 15/4/2017, áp dụng cho 23 tỉnh, thành phố tiếp theo. Cuối cùng, giai đoạn 3 sẽ bắt đầu từ ngày 17/6/2017, áp dụng cho 23 tỉnh, thành phố còn lại.Tại mỗi giai đoạn, việc chuyển đổi sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng.

Trong khoảng thời gian từ lúc bắt đầu chuyển đổi sang mã vùng viễn thông mới đến khi mã vùng viễn thông cũ chính thức hết hạn, người dân có thể dùng song song mã vùng mới hoặc cũ. Nằm trong số 23 tỉnh, thành sẽ thực hiện chuyển đổi mã vùng từ ngày 17/6/2017, tỉnh Gia Lai  sẽ đổi mã vùng cũ 059 dành cho thuê bao cố định thành 0269, và đến ngày 17/7/2017 sẽ chính thức sử dụng mã vùng mới này.

 Để đảm bảo hạn chế tối đa ảnh hưởng không tích cực có thể phát sinh đối với doanh nghiệp, người sử dụng dịch vụ, hài hòa giữa lợi ích, chi phí xã hội và đông đảo người dân biết và thực hiện chủ trương nêu trên, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đã có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền về chuyển đổi mã vùng viễn thông đối với điện thoại cố định trên địa bàn tỉnh Gia Lai, cụ thể:

1. Các Sở, ban, ngành: Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đăng ti banner tuyên tuyn chuyn đi mã vùng điện thoại cố định ca tỉnh Gia Lai trên trang ch trong thi gian t ngày 12/6/2017 đến ngày 30/6/2017. Banner tuyên truyền nêu trên được đăng tải tại Website của Sở TT&TT: www.tttt.gialai.gov.vn.

2. Các cơ quan báo chí địa phương, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện): Tăng cường đăng tải các bài viết thông tin chuyển đổi mã vùng điện cố định của tỉnh Gia Lai từ mã vùng cũ 059 được thay đổi sang mã vùng mới 0269. Nội dung tuyên truyền gồm Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT, Công văn số 4474/BTTTT-CVT và chú trọng nội dung tại Công văn số 1170/BTTTT-CVT được đăng tải tại Website của Sở TT&TT: www.tttt.gialai.gov.vn (mục Bưu chính Viễn thông).

3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Gia Lai, Công ty TNHH truyền hình cáp Saigontourist – Chi nhánh Gia Lai: hỗ trợ đăng phát bằng các hình thức như: đọc, chạy chữ chân màn hình với nội dung: “Từ ngày 17/6/2017, mã vùng điện thoại cố định của tỉnh Gia Lai sẽ thay đổi từ 059 sang 0269” ít nhất 04 lần/ngày, từ ngày 12/6/2017 đến ngày 30/6/2017”.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện: Hướng dẫn, kiểm tra việc tuyên truyền kế hoạch chuyển đổi mã vùng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đi vi đài Truyn thanh - Truyn hình cp huyn, đài Truyn thanh các xã trên đa bàn vi  ni dung: “Theo Quyết đnh s 2036/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 11 năm 2016 ca B Thông tin và Truyn thông v vic ban hành Kế hoch chuyn đi mã vùng, từ ngày 17/6/2017 mã vùng điện thoại cố định của tỉnh Gia Lai sẽ thay đổi từ 059 sang 0269”. Thời lượng phát sóng ít nhất 04 lần/ngày, từ ngày 12/6/2017 đến ngày 30/6/2017.

5. Các doanh nghiệp viễn thông đứng chân trên địa bàn tỉnh:

- Tiếp tục triển khai các nội dung theo yêu cầu của Sở TT&TT tại Công văn số 101/STTTT-BCVT ngày 17/02/2017 “V/v triển khai kế hoạch chuyển đổi mã vùng trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.

          - Ngoài các nội dung nêu trên, đề nghị các doanh nghiệp Viễn thông nghiên cứu, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho người sử dụng dịch vụ quay số khi thực hiện cuộc gọi với mã vùng mới như sau: Xin thông báo, khi thực hiện cuộc gội liên tỉnh hoặc từ mạng di động đến số thuê bao cố định tại các tỉnh, thành phố thay đổi mã vùng thì vẫn quay số “0” (số mào đầu quốc gia) trước mã vùng mới như cách quay số “0” trước mã vùng cũ trước đây”./.

                                                                                                                        Đinh Thế Danh

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 15 Tháng 6 2017 01:47 )
 

Bưu điện và Công ty Bảo hiểm Bưu điện Gia Lai: "Chung tay phòng chống đuối nước - Hè an toàn cho trẻ" Tại Gia Lai

Email In PDF.

Trong nhiều năm qua, tình trạng trẻ em bị đuối nước liên tiếp xảy ra ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, có những vụ đuối nước rất đông trẻ như tại tỉnh Ninh Thuận vào ngày 18/4/2013 có 06 học sinh lớp 7 đuối nước; ngày 15/5/2013 tại TP Hà Nội có 02 học sinh lớp 1 đuối nước; ngày 14/5/2013, tại tỉnh Đắk Lắk có 04 học sinh lớp 6 đuối nước, mới năm trước đây, vụ tai nạn đuối nước thương tâm vào chiều 15/4/2016 đã cướp đi sinh mạng của 09 học sinh nam thuộc lớp 6B Trường THCS Nghĩa Hà, Quảng Ngãi. Tại Gia Lai, từ đầu năm đến nay đã có 16 trường hợp trẻ em tử vong do đuối nước (huyện Ia Grai có 04 trường hơp, huyện Chư Prông có 4 trường hợp, huyện Chư Pah có 3 trường hợp, huyện Chư Pưh có 02 trường hợp, ...).

alt

Quang cảnh tại nơi 9 học sinh nam thuộc lớp 6B Trường THCS Nghĩa Hà, Quảng Ngãi bị đuối nước

Ảnh: Internet

Đuối nước luôn là vấn đề được xã hội quan tâm, vào dịp hè, nội dung này càng trở nên nóng bỏng hơn. Để tăng cường công tác phòng, tránh đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên, ngày 12/5/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị số 1572/CT-BGDĐT về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên; theo đó Bộ chỉ đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo “Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020, các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành Trung ương về công tác này đến các cấp quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, ban đại diện cha mẹ học sinh và các em học sinh. Phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học sinh, gia đình và cộng đồng về các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em, học sinh”….Tuy nhiên, việc triển khai tại các tỉnh thành trong cả nước còn gặp khó khăn. Tại Gia Lai, ngoại trừ một số ít trường tư thục, phần lớn các trường học trên địa bàn tỉnh không có điều kiện triển khai và nếu có thì học sinh cũng chỉ được học bơi trên lý thuyết chứ không có điều kiện thực hành.

Nhằm làm giảm thiểu tình trạng đuối nước cho học sinh bằng việc giúp cho các em nâng cao nhận thức trong việc phòng chống tai nạn đuối nước, có các kĩ năng sống sót trong môi trường nước, kỹ năng cứu hộ cứu đuối nước, tạo môi trường học tập, vui chơi và sống an toàn cho trẻ em, giảm tới mức thấp nhất tỷ lệ trẻ em bị tử vong và tàn tật thân thể do đuối nước gây ra, sáng ngày 23/5/2017, tại Nhà thi đấu Thể thao tỉnh Gia Lai, Bưu điện tỉnh Gia Lai cùng với Công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI), Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Pleiku tổ chức lớp tập huấn “Phòng chống đuối  nước – hè an toàn cho trẻ”. Đối tượng truyền thông và tập huấn của chương trình là 100 em học sinh cấp 2 của 10 trường; 105 em học sinh cấp 1 của 15 trường trên địa bàn thành phố Pleiku. Lớp tập huấn diễn ra 02 ngày với phần Lý thuyết là truyền đạt cho các em học sinh ý thức nhận biết nguy cơ không an toàn trong môi trường nước, gần nước bằng  hình ảnh trực quan (panô); Dấu hiệu nhận biết đuối nước, các nguy cơ đuối nước. Phần Thực hành được tập trung và việc hướng dẫn học sinh thực hành kỹ năng xuống nước an toàn và xử lý tình huống thường gặp trong môi trường nước như: Thở nước; Thả nổi;  Lướt nước; Kỹ năng cứu đuối dưới nước dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên đã được đào tạo và có chứng nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kỹ năng bơi và cứu đuối.

alt

Khai mạc lớp tập huấn “Phòng chống đuối  nước – hè an toàn cho trẻ”- Ảnh: Nguyễn Trâm

Với phần lý thuyết và thực hành như vậy, sau khi tham gia khóa học này, học viên sẽ  hiểu được thế nào là đuối nước; Nắm được các nguyên tắc cơ bản khi xuống nước và những việc cần làm khi cứu người bị đuối nước; Biết cách sơ cứu người bị bất tỉnh, ngừng tim do đuối nước. Ngoài ra, PTI Gia Lai còn tặng hơn 1.000 cuốn “Cẩm nang phòng chống đuối nước” cho Tủ sách Kim Đồng của các trường tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố Pleiku.

Đây là lần đầu tiên tại Gia Lai có chương trình tập huấn “Phòng chống đuối  nước – hè an toàn cho trẻ” do Bưu điện tỉnh, PTI Gia Lai phối hợp với chính quyền thành phố Pleiku tổ chức. Tại lễ khai mạc chương trình tập huấn, đông đảo các đại biểu tham dự đến từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban An toàn giao thông tỉnh; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông; các Bưu điện tỉnh/huyện/thị xã; các trường tiểu học, THCS, Hội cha mẹ học sinh các trường; các cơ quan thông tấn báo chí và hơn 200 em học sinh của các trường tiểu học, THCS trên địa bàn nhiệt liệt hoan nghênh, đón nhận việc làm có ý nghĩa này khi mà mùa hè đã đến.

Ngoài chức năng kinh doanh, thu lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, thời gian qua, Bưu điện tỉnh và Công ty Bảo hiểm Bưu điện Gia Lai đã có một số hoạt động xã hội thiết thực như đóng góp tặng quà cho người nghèo, thi đua thực hiện phong trào “Chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới”....Tại buổi khai mạc chương trình tập huấn, bà Nguyễn Thị Minh Luận – Giám đốc PTI Gia Lai và bà Nguyễn Thị Thanh Vân – Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Gia Lai hy vọng  trong thời gian tới luôn nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền; tạo điều kiện để các đơn vị  được đồng hành cùng với các Trường học trên địa bàn toàn tỉnh,  tổ chức nhiều lớp tập huấn về phòng chống đuối nước dành cho trẻ em, với phương châm làm được những gì tốt đẹp nhất cho trẻ bởi “Trẻ em hôm nay là thế giới ngày mai”!.

 

                                                                                                NT

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 24 Tháng 5 2017 07:04 )
 

Sở Thông tin và Truyền thông bàn giao phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại huyện Krông Pa, Phú Thiện

Email In PDF.

Thực hiện nội dung Giảm nghèo về thông tin trong Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, ngày 12/5/2017, Đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai do đồng chí Lê Thị Thu Hương – Phó Giám đốc Sở dẫn đầu đã đến thăm và bàn giao các phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động cho hai huyện Krông Pa và Phú Thiện. 

 

 

alt

Bộ phương tiện tác nghiệm bao gồm: Loa nén, loa hai dải tần; bàn trộn âm, micro, bộ điều chỉnh tần số âm thanh và các thiết bị phụ trợ khác với tổng trị giá gần 230 triệu đồng/bộ. Tham dự lễ bàn giao tại huyện Krông Pa có đồng chí  KPăh Ngun – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện, tại huyện Phú Thiện có đồng chí Nguyễn Ngọc Ngô - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện, đại diện các đơn vị liên quan, trong đó có Phòng Văn hóa Thông tin, đơn vị được Ủy ban nhân dân huyện giao quản lý và sử dụng bộ thiết bị.

Việc trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cho cơ sở nhằm tăng cường cơ sở vật chất cho các Đội Thông tin lưu động (thuộc phòng Văn hóa Thông tin) tại địa phương góp phần thúc đẩy phát triển các hoạt động văn hóa và thông tin tại cơ sở, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, đặc biệt có ý nghĩa đối với đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xã của tỉnh.

alt

Phát biểu tại buổi nhận bàn giao ở huyện Phú Thiện, ông Nguyễn Ngọc Ngô - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyên, nhấn mạnh: Hiện nay Chính phủ hết sức quan tâm công tác truyền thông cơ sở; vì vậy, chính quyền địa phương đã và đang chỉ đạo triển khai thực hiện tốt việc tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến tận người dân, trong đó có nội dung giảm nghèo về thông tin. Do ngân sách của huyện còn hạn hẹp, huyện đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục quan tâm, tham mưu tỉnh tăng cường trang bị cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin truyền thông cơ sở, trong đó có đầu tư Đài truyền thanh cơ sở; tập huấn, bồi dưỡng  cho đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông cơ sở để thực hiện tốt việc cung cấp thông tin cho người dân đảm bảo kịp thời, chính xác./.

                                                                                TTH

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 17 Tháng 5 2017 02:13 )
 

Thông cáo Báo chí - Hội sách Gia Lai năm 2017

Email In PDF.

Toàn văn Thông cáo được đăng tải dưới đây! 

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 19 Tháng 4 2017 03:29 )
 
Trang 2 trong tổng số 77

Liên kết webSố lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Đăng nhập
caicachthutuchanhchinh

Danh sach tro choi G1

link video ma doc


 

Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai
Copyright© 2018 Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3717564. Fax: (0269) 3717564. Email: sogialai@mic.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Giám đốc Sở.
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT cấp ngày 22/03/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.