10:22:15 , 17/1/2018

Tin nổi bật

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Krông Pa và thị xã Ayun Pa

Email In PDF.

Sáng 26-4, đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai và các thành viên trong Ủy ban Bầu cử tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Krông Pa.

Ông Võ Ngọc Thành làm việc tại huyện Krông Pa về công tác chuẩn bị bầu cử. Ảnh: L.V.N
Đồng chí Võ Ngọc Thành làm việc tại huyện Krông Pa về công tác chuẩn bị bầu cử. Ảnh: L.V.N

Tại buổi làm việc, Ủy ban Bầu cử huyện đã báo cáo tình hình chuẩn bị cho công tác bầu cử. Theo đó, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được huyện Krông Pa triển khai theo đúng tiến độ đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình và đúng các quy định của pháp luật về bầu cử. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban MTTQ huyện đã lựa chọn lập danh sách 62 người ứng cử chính thức để cử tri lựa chọn bầu 38 đại biểu vào HĐND huyện khóa XI. Trong đó, đại biểu nữ chiếm 40%, dân tộc thiểu số 43,5%, trẻ tuổi 34% và người ngoài Đảng 26%. Ở cấp xã, số lượng người ứng cử là 629 người để cử tri lựa chọn bầu 382 đại biểu vào HĐND các xã, thị trấn; trong đó, đại biểu nữ chiếm 31,2%, dân tộc thiểu số 64,5%, trẻ tuổi 50,3% và người ngoài Đảng 41%. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng viên và các công tác chuẩn bị bầu cử được đảm bảo về thời gian, đúng quy trình, quy định.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị quan trọng, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng đầu năm 2016. Do vậy, huyện Krông Pa cần tập trung và đa dạng các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng địa phương để người dân nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa vụ và ý nghĩa của cuộc bầu cử.

Huyện cần kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ cuộc bầu cử, đặc biệt đối với các tổ bầu cử ở cơ sở; chỉ đạo các địa phương thường xuyên cập nhật danh sách cử tri; làm tốt công tác tập huấn cho các thành viên các tổ bầu cử; giải quyết nhanh các khiếu nại, tố cáo (nếu có); đảm bảo an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, huyện cũng cần lưu tâm đến những khó khăn của nhân dân liên quan đến hạn hán, thiên tai gây ra, tránh để nhân dân không đi bầu cử vì nguyên nhân này; triển khai kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an toàn trong những khu vực bỏ phiếu.

Ông Võ Ngọc Thành biểu dương những kết quả mà thị xã Ayun Pa đạt được trong công tác chuẩn bị bầu cử. Ảnh: L.V.N
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành biểu dương những kết quả mà thị xã Ayun Pa đạt được trong công tác chuẩn bị bầu cử. Ảnh: L.V.N

Chiều cùng ngày, đoàn công tác tiếp tục kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thị xã Ayun Pa. Tại đây, ông Ksor Vinh-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thị xã cho biết: Ban Thường vụ Thị ủy đã chủ động chỉ đạo UBND thị xã thành lập Ủy ban Bầu cử thị xã trước 105 ngày so với ngày bầu cử. Đến ngày 13-1, Hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy thống nhất chỉ đạo thành lập nhóm công tác gồm 7 đồng chí với nhóm trưởng là Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã.
 

Ông Ksor Vinh-Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thị xã báo cáo kết quả chuẩn bị bầu cử. Ảnh: L.V.N
Ông Ksor Vinh-Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thị xã báo cáo kết quả chuẩn bị bầu cử. Ảnh: L.V.N

Sau hiệp thương lần thứ 3 đã lựa chọn lập danh sách 50 người ứng cử để bầu ra 30 đại biểu, trong đó, nữ 20 đại biểu (chiếm 40%), dân tộc thiểu số 17 (chiếm 34%), trẻ tuổi 13 (chiếm 26%). Có 328 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND xã, phường để bầu ra 201 đại biểu. Trong đó, nữ 127 (chiếm 38,4%), dân tộc thiểu số 138 (chiếm 42%), trẻ tuổi 141 (chiếm 43%). Đến ngày 11-4, tại trụ sở UBND xã, phường và 43 khu vực bỏ phiếu đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành biểu dương những nỗ lực của thị xã, đồng thời yêu cầu địa phương cần đánh giá đúng những khó khăn, vướng mắc để tiếp tục triển khai công tác bầu cử trên địa bàn đảm bảo yêu cầu đề ra.

 Theo Báo Gia Lai điện tử

 

HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THUỘC UBND CẤP TỈNH, PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN THUỘC UBND CẤP HUYỆN

Email In PDF.

         Ngày 10/3/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

       Theo Thông tư, Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là thông tin và truyền thông).

       Về cơ cấu tổ chức, Sở Thông tin và Truyền thông gồm có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc; các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Văn phòng; Thanh tra Sở; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Công nghệ thông tin; Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản; Phòng Bưu chính - Viễn thông.

        Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Thông tin và Truyền thông được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

        Thông tư cũng nêu rõ, Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về: Báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại và hạ tầng thông tin trên địa bàn (việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch của Phòng Văn hóa và Thông tin do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn).

       Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2016 và thay thế Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV ngày 30/6/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện./.

TẢI THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN TẠI ĐÂY

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 07 Tháng 4 2016 09:03 )
 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG KIỂM TRA TÌNH HÌNH HẠN HÁN TẠI HUYỆN CHƯPĂH

Email In PDF.

         Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Vừa qua, Đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông do bà Lê Thị Thu Hương – Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình hạn hán ở huyện Chư Păh

hanhan

Theo báo cáo của UBND huyện Chư Păh, trên địa bàn huyện đã có 05 công trình thủy lợi bị khô cạn hoàn toàn (Ia Sen – xã Ia Ka; làng Yăh – thị trấn Ia Ly; Ia Pơh và Ia Tiêng – xã Chư Đăng Ya; Ia Tơ Ver – xã Ia Khươl), 06 công trình thủy lợi còn lại (Ia Roay – xã Ia Mơ Nông và Ia Ly; Ia Nãih – xã Ia Phí; Ia Rưng II – xã Ia Ka; làng Om – xã Đăk Tơ Ver; Đak Tơ – xã Hà Tây; Ia Rưng I – xã Nghĩa Hòa) hiện tại mực nước đã xuống thấp dưới 50% lượng nước tưới so với cùng kỳ năm 2015.

Tính đến ngày 22/3/2016, huyện Chư Păh có 679,177 ha diện tích cây trồng bị thiệt hại; Trong đó: diện tích lúa 539,087ha; mất trắng hơn 70%: 480,647ha; giảm năng suất 30-70%: 58,44ha, diện tích cà phê: 140,09 ha; mất trắng hơn 70%: 8,13ha; giảm năng suất 30-70% 131,96ha.

Sau khi nghe báo cáo, Đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông đã đi kiểm tra thực tế tại một số khu vực chịu hạn hán nặng của huyện Chư Păh như: hồ Ia Mơ Nông, thủy lợi Ia Roay, Ia Sen. Qua đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị huyện Chư Păh chủ động dùng ngân sách địa phương để chống hạn và tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền tình hình hạn hán nghiêm trọng này đến các tầng lớp nhân dân để chủ động có các biện pháp ứng phó hiệu quả với sự biến đổi khí hậu này, vận động nhân dân cùng san sẻ khó khăn, sử dụng nước tiết kiệm, hợp lý./.

- Đinh Thế Danh -

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 05 Tháng 4 2016 06:53 )
 

GIA LAI KHAI MẠC BÁO XUÂN BÍNH XUÂN-2016

Email In PDF.

      Sáng ngày 02 tháng 03 năm 2016, tại khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phối hợp với Báo Gia Lai tổ chức Hội Báo Xuân Bính Thân - 2016.

Khaimacbaoxuan2

Hội Báo Xuân năm nay diễn ra từ ngày 02/02 đến ngày 04/02/2016, tập trung trưng bày, giới thiệu trên 1000 tờ báo, tạp chí Xuân các loại của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên cả nước với nhiều nội dung phong phú và hình thức trình bày sinh động.

          Tại Hội Báo Xuân, Ban Tổ chức đã sắp xếp 04 khu vực trưng bày báo Xuân theo từng chủ đề, từng khu vực gồm: Khu vực trưng bày báo Xuân của Báo Trung ương; Khu vực báo Xuân của các báo Trung ương có văn phòng đại diện tại Gia Lai; Khu vực báo Xuân của các báo địa phương... Ban Tổ chức cũng dành ra khu vực trung tâm để trưng bày tổng hợp đầy đủ các báo, tạp chí Xuân của Trung ương và địa phương trong cả nước.

          Hội Báo Xuân là hoạt động phối hợp thường niên giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Báo Gia Lai nhân dịp năm mới. Đây cũng là một trong những hoạt động  chào mừng thắng lợi của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chào mừng kỷ niệm 86 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và là hoạt động thiết thực để đưa báo chí đến gần hơn với bạn đọc trong tỉnh.

                                                                                                   Thanh Lan

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 04 Tháng 2 2016 01:10 )
 

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2016

Email In PDF.

 

clip image002Năm 2015 là năm cuối của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011 – 2015, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tiếp tục tăng cường nhiệm vụ quản lý nhà nước về TT&TT và đạt được những kết quả quan trọng. Về công nghệ thông tin (CNTT), các cấp ủy Đảng, chính quyền đã có sự quan tâm nhất định. Theo đó, UBND tỉnh đã đầu tư cho CNTT (thông qua Sở TT&TT) với khoảng kinh phí hơn 20 tỷ đồng; các cơ quan nhà nước của tỉnh và của cấp huyện đã đầu tư gần 14 tỷ đồng. Việc đầu tư xây dựng các ứng dụng CNTT của tỉnh phù hợp lộ trình xây dựng "Chính phủ điện tử"; Hệ thống hội nghị qua truyền hình của tỉnh hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả cao; tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử cho công việc đạt tỷ lệ khoảng hơn 60%; Hệ thống quản lý văn bản và điều hành “Văn phòng điện tử” được triển khai ở 21 đơn vị cấp sở, ngành và 17 huyện, thị xã, thành phố. Đến hết năm 2015, 100% UBND cấp huyện và hầu hết Sở, ngành thuộc UBND tỉnh triển khai mô hình "một cửa điện tử". Trung tâm tích hợp dữ liệu  được đầu tư nâng cấp, mở rộng với hệ thống bảo mật cao, đảm bảo để triển khai các hệ thống thông tin đã được đầu tư cũng như mở rộng các hệ thống thông tin trong tương lai. Lĩnh vực bưu chính, viễn thông (BCVT), truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện tiếp tục phát triển.Đến nay, mạng viễn thông băng rộng đã phát triển rộng khắp với 99% đơn vị hành chính cấp xã được kết nối cáp quang và phủ sóng thông tin di động 3G. Mật độ điện thoại có khoảng100,65 thuê bao/100 dân, đạt 100,56% kế hoạch năm. Tổng số trạm BTS đến cuối năm 2015 là 1.343 trạm, trạm điều khiển thông tin di động (BSC) có 07 trạm. Tổng số thuê bao Internet trên địa bàn toàn tỉnh:63.652 TB, tăng 4.327 TB so với năm 2014, đạt 102,33% kế hoạch năm.Tỷ lệ dân sử dụng Internet đạt 41%.Tổng số đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn toàn tỉnh là 655 đại lý, tăng 54 đại lý so với năm 2014, đạt 100% kế hoạch năm.Toàn tỉnh có 164 Điểm Bưu điện văn hóa xã đang hoạt động. Doanh thu bưu chính, viễn thông năm 2015 đạt 1.477tỷ đồng; đạt 100% kế hoạch năm. Hoạt động báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, thông tin đối ngoại ngày càng đi vào nề nếp. Toàn tỉnh hiện có 04 cơ quan báo chí địa phương và 21 cơ quan báo chí có văn phòng đại diện hoặc phóng viên thường trú. Các cơ quan báo, đài bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính của địa phương, phản ánh kịp thời các hoạt động về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và tuyên truyền các hoạt động chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước.Trung bình hàng tháng có khoảng 300 tin, bài viết về tỉnh Gia Lai trên các báo in, trang tin điện tử trên cả nước (không thống kê báo, đài địa phương, Đài TNVN, Đài THVN), hầu hết tin bài đều có chất lượng tốt, phản ánh trung thực, khách quan những vấn đề về kinh tế, văn hóa, xã hội …trên địa bàn tỉnh. Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-2020) và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước và địa phương trong việc quản lý hoạt động của các nhà báo, phóng viên trên địa bàn tỉnh.  Hệ thống phát thanh - truyền hình hoạt động có hiệu quả, đạt kế hoạch năm 2015, kịp thời cung cấp thông tin về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin được các cấp, các ngành quan tâm . Hiện đã có 100% UBND huyện, thị xã, thành phố đầu tư hệ thống bảo mật, một số các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện được cài đặt các phần mềm chống virus và hệ thống tường lửa (Firewall cứng). Công tác an toàn, an ninh thông tin cũng được đảm bảo, tại các Trung tâm tích hợp dữ liệu dùng chung của tỉnh và đã được đánh giá an toàn, an ninh thông tin nhằm khắc phục các lỗ hổng của hệ thống, đảm bảo an toàn dữ liệu. Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động TT&TT tiếp tục được tăng cường. Trong năm 2015,  Thông tin và Truyền thông, Đội Liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Gia Lai, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành tổ chức thực hiện 58 cuộc thanh tra, kiểm tra (theo kế hoạch và đột xuất) đối với 1.278 lượt đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 41 trường hợp với tổng số tiền hơn 102,7 triệu đồng, tịch thu 235 xuất bản phẩm vi phạm pháp luật, 05 máy bộ đàm cầm tay, đã góp phần đưa hoạt động TT&TT phát triển đúng định hướng.

Bên cạnh những thành quả đạt được, hoạt động TT&TT cũng còn một số tồn tại, hạn chế như  việc triển khai các ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp còn có mặt hạn chế, hiệu quả chưa như mong muốn. Kinh phí đầu tư cho ứng dụng CNTT còn rất ít so với nhu cầuphát triển. Nhân lực chuyên trách về CNTT ở cấphuyện vẫn còn còn thiếu và yếu. Chưa có kiến trúc tổng thể cho chính quyền điện tử của tỉnh.Vẫn còn một sốlãnh đạo các cơ quan hành chính nhà nước các cấp chưa quyết tâm trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT gắn liền với cải cách hành chính. Trình độ ứng dụng CNTT của cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, ngại thay đổi thói quen làm việc.Công tác phát hành báo chí công ích qua mạng bưu chính công cộng gặp nhiều khó khăn. Chưa có biện pháp quản lý tình trạng sử dụng dịch vụ bưu chính qua đường xe khách. Việc quản lý chất lượng dịch vụ thư công ích hiện nay còn nhiều bất cập.Việc xây dựng và triển khai các quy hoạch về bưu chính, viễn thông còn chậm và lúng túng. Chưa có biện pháp dùng chung cơ sở hạ tầng của các doanh nghiệp viễn thông.Các doanh nghiệp viễn thông có lúc chưa thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý thuê bao trả trước, tin nhắn rác. Số lượng trạm truyền thanh không dây tại địa bàn cấp xã còn thấp (136/222), nhiều trạm được đầu tư cách đây hơn 15 năm nên đã xuống cấp, hư hỏng;đội ngũ viên chức làm công tác tại các trạm truyền thanh cơ sở còn yếu và thiếu; việc quản lý hoạt động các Trạm truyền thanh cấp xã còn chưa được quan tâm nên chưa phát huy hết hiệu quả. Trong hoạt động báo chí vẫn còn một số phóng viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn có những tin bài thiếu thẩm định nguồn tin trước khi phản ánh, hiện tượng sao chép tin, bài còn diễn ra phổ biến; việc thông tin, phản ánh về một số vụ việc thiếu tính khách quan và thiện chí; vẫn còn sai sót trong việc "rút tít" và nội dung đưa tin. Sự phối hợp trong công tác quản lý báo chí giữa Sở TT&TT với các cơ quan, hội, địa phương còn có hạn chế...

       Năm 2016, về CNTT, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính quyền điện tử theo tinh thần Nghị quyết số 36a/2015/NQ-CP của Chính phủ về "Xây dựng chính phủ điện tử". Về BCVT, tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và người dân, tạo điều kiện cho thị trường viễn thông phát triển nhanh, lành mạnh và có sự quản lý chặt chẽ, khoa học. Quản lý hoạt động báo chí, xuất bản phát triển theo định hướng của Đảng và sự quản lý của Nhà nước.

            Tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2016, ông Nguyễn Ngọc Hùng - Giám đốc Sở TT&TT đã trao đổi, trả lời nhiều ý kiến, kiến nghị của các địa phương, đơn vị trong tỉnh về hoạt động và quản lý lĩnh vực TT&TT. Theo đó, trong năm 2016, Sở TT&TT tập trung tháo gỡ một số khó khăn còn vướng mắc trong công tác quản lý; đồng thời (1) Tiếp tục tham mưu và hướng dẫn củng cố bộ máy, tổ chức, tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về TT&TT từ cấp tỉnh đến cấp huyện.(2) Tích cực tham mưu ban hành chính sách phát triển ngành, lĩnh vực TT&TT và đưa chính sách đi vào thực tiễn; tích cực xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy hoạch ngành, làm căn cứ để đầu tư phát triển. (3) Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về vai trò của TT&TT trong việc cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử. (4) Tham mưu thực hiện tốt các Kế hoạch, chương trình hành động về ứng dụng CNTT và truyền thông, về hoạt động báo chí, phát thanh truyền hình của tỉnh; đảm bảo triển khai hiệu quả các dự án, chương trình nhằm đạt được các mục tiêu đề ra. Tận dụng các nguồn lực dành cho TT&TT; tham mưu UBND tỉnh tăng cường đầu tư cho CNTT, bố trí chi đầu tư CNTT theo đúng quy định trong Luật CNTT. (5) Phối hợp tốt với các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhằm tăng tốc phát triển lĩnh vực TT&TT trên địa bàn tỉnh một cách bền vững, hiện đại, hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu thông tin của người dân.

Để tạo sự thống nhất trong  phối hợp thực hiện công tác quản lý Nhà nước về TT&TT giữa Sở TT&TT với các địa phương thuộc tỉnh, đồng thời đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT phục vụ nhiệm vụ cải cách hành chính, tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Hùng - Giám đốc Sở TT&TT đã nhấn mạnh vai trò chỉ đạo của UBND cấp huyện và sự quyết tâm của người đứng đầu ở các sở, ngành, đơn vị trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT. Để thực hiện tốt những nội dung trên, các địa phương cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: (1) Chỉ đạo phòng Văn hóa – Thông tin tích cực trong việc xây dựng và triển khai các kế hoạch về TT&TT; tham mưu các chủ trương, chính sách về TT&TT; theo dõi, giám sát, tổng hợp và đôn đốc thực hiện việc tham gia xây dựng "Chính quyền điện tử" ở các đơn vị, địa phương. (2) Quan tâm bố trí kinh phí duy trì, nâng cấp, bảo dưỡng các hệ thống CNTT đã đầu tư nhằm đảm bảo các hệ thống luôn hoạt động ổn định, hiệu quả; đầu tư mở rộng hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống một cửa điện tử, hệ thống thư công vụ đến cấp xã, phường, thị trấn và kết nối về UBND tỉnh, các đơn vị cấp tỉnh theo đúng chỉ đạo tại Công văn số 5005/UBND-VHXH ngày 09/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai các phần mềm ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính; đào tạo nguồn nhân lực CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức theo các chuẩn Trung ương quy định để sử dụng có hiệu quả các hệ thống CNTT đã được đầu tư. (3) Tăng cường các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn, thực hiện tốt việc quản lý, bảo vệ hạ tầng bưu chính, viễn thông, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; Phối hợp tốt với các doanh nghiệp để phát triển hạ tầng bưu chính, viễn thông trên địa bàn phù hợp quy hoạch, mỹ quan đô thị; quan tâm hoàn thành tiêu chí về "Bưu điện" trong chương trình MTQG "Xây dựng nông thôn mới". (4) Thực hiện tốt Quy chế phát ngôn cho báo chí; đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại; phối hợp với Sở TT&TT tích cực đấu tranh với các thông tin phản động, xuyên tạc, gây mất uy tín địa phương. (5 Chỉ đạo thường xuyên và tạo điều kiện về kinh phí cho công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực thông tin và truyền thông, chú ý các lĩnh vực dịch vụ internet, kinh doanh sim điện thoại, in ấn, phát hành...

Đối với các đơn vị, hiệp hội, doanh nghiệp ngành TT&TT cần bám sát các chương trình, nhiệm vụ, chỉ tiêu của tỉnh và của Tập đoàn, Tổng công ty để xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch năm 2016, phấn đấu tốc độ tăng trưởng năm 2016 cao hơn năm 2015; phục vụ tốt nhu cầu thông tin liên lạc của người dân, chú ý vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nghiên cứu triển khai thực hiện chủ trương của Chính phủ về thuê dịch vụ TT&TT. Phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai nhanh và hiệu quả, đồng bộ trong việc xây dựng  "Chính quyền điện tử" của tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương trong việc bảo vệ hạ tầng đã đầu tư, đảm bảo an ninh thông tin, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống thiên tai, bạo loạn...Tích cực phối hợp với các cơ quan Đảng, nhà nước trong việc phòng, chống các hoạt động phá hoại như tin nhắn rác, khủng bố, lừa đảo bằng hệ thống CNTT và viễn thông, thông tin phản động, phá hoại, xuyên tạc trên internet ... Tích cực phối hợp với các địa phương thực hiện tốt công tác phát triển hạ tầng, dịch vụ, hoạt động xã hội, nhân đạo, góp phần vào nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh./.

                                                            Trần Thị Huệ - TP Kế hoạch – Tài chính 

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 25 Tháng 1 2016 06:33 )
 
Trang 7 trong tổng số 77

Liên kết webSố lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Đăng nhập
caicachthutuchanhchinh

Danh sach tro choi G1

link video ma doc


 

Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai
Copyright© 2018 Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3717564. Fax: (0269) 3717564. Email: sogialai@mic.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Giám đốc Sở.
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT cấp ngày 22/03/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.