10:20:46 , 17/1/2018

Thanh tra

 

Kết luận Thanh tra chấp hành pháp luật về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Email In PDF.

Kết luận số 410/KL-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 15 tháng 8 năm 2012 về việc thanh tra chấp hành pháp luật về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Gia Lai

 

Tăng cường công tác thanh tra về Bưu chính, chuyển phát trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Email In PDF.

Thực hiện quyết định của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Gia Lai về việc thanh tra chấp hành pháp luật về lĩnh vực bưu chính, chuyển phát trên địa bàn tỉnh Gia Lai, từ ngày 19 tháng 3 đến ngày 06 tháng 4 năm 2012, Đoàn Thanh tra của Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành thanh tra tại Bưu điện tỉnh Gia Lai, bưu điện các thị xã: An Khê, Ayunpa, bưu điện các huyện: Chư Sê, Đức Cơ, KBang và 14 điểm bưu điện văn hóa xã của các huyện, thị xã nói trên.

Nhìn chung các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước trong hoạt động chuyển phát, đảm bảo các điều kiện phục vụ nhu cầu hoạt động của các cơ quan Đảng, nhà nước và nhân dân địa phương. Tuy nhiên vẫn còn đơn vị vi phạm trong việc niêm yết không đầy đủ danh mục vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính nên Thanh tra Sở đã ra quyết định xử phạt theo quy định. 

 tangcuongcongtacthanhtr

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nhiều doanh nghiệp đang tham gia hoạt động lĩnh vực bưu chính, chuyển phát như: Bưu điện tỉnh Gia Lai, Chi nhánh Công ty Bưu chính Viettel tại Gia Lai, Công ty TNHH một thành viên Thắng Lợi Express, Công ty chuyển phát Tín Thành Express, Công ty cổ phẩn hai bốn bảy … làm cho lĩnh vực này trở nên khá sôi động, mức độ cạnh tranh ngày càng cao, chất lượng phục vụ đối với khách hàng ngày càng tốt, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tỉnh, thành khác đang hoạt động bưu chính, chuyển phát trên địa bàn tỉnh Gia Lai dưới hình thức văn phòng đại diện, cộng tác viên nhưng thường xuyên thay đổi địa chỉ trụ sở, thay đổi cộng tác viên, ít thực hiện chế độ thông tin báo cáo, hơn nữa hiện nay đã xuất hiện nhiều hãng nhà xe (xe chở khách) đã tiếp nhận, tham gia vận chuyển danh mục, hàng hóa bưu chính khi chưa có giấy phép hoạt động bưu chính cho nên đã gây ra nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. 

Trong thời gian sắp tới Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục rà soát, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực bưu chính, chuyển phát, để hoạt động này tuân thủ theo các quy định của pháp luật./.                                                                                                    

 

                                                                                         Lê Đức Tuyên 


 

Những vấn đề cần quan tâm trong công tác thanh tra ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

Email In PDF.

     Những năm qua, từ khi thực hiện công cuộc đổi mới đến nay, Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm đến việc cải cách bộ máy nhà nước.Nhiều chủ trương, chính sách đã được ban hành nhằm xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Một trong những chủ trương, biện pháp đó là việc hoàn thiện các cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát, coi đó là công cụ quan trọng để tăng cường hiệu lực của bộ máy nhà nước, thiết lập trật tự kỷ cương, phát huy dân chủ.Theo đó, các hoạt động thanh tra, kiểm tra, cũng đã có những bước chuyển biến tích cực và đã đạt được những thành tích nhất định, đảm bảo sự tuân thủ pháp luật, giữ gìn kỷ cương trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội, khắc phục các nguy cơ và giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa.

    Là một bộ phận của cơ quan thanh tra nhà nước, thanh tra chuyên ngành Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước về báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình và cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông quốc gia; các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.Thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng,thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông nói chung, thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông Gia Lai nói riêng cũng đã được đổi mới, củng cố, kiện toàn tăng về số, đảm bảo về lượng, đã từng bước đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước của ngành trên từng lĩnh vực.

    Thực hiện Quyết định số 11/QĐ-STTTT ngày 14/02/2011 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (Sở TT&TT) về việc ban hành kế hoạch thanh tra lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2011.Ngay từ đầu năm, Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Gia Laiđã tổ chức triển khai thực hiện.Với lực lượng hiện có là 03 công chức, trong đó: 01 thanh tra viên chính, 01 thanh tra viên và 01 chuyên viên. Tuy lực lượng ít, lại phải thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra trên nhiều lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở nên thanh tra Sở gặp không ít khó khăn. Nhưng nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp từ Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh và ban lãnh đạo Sở nên đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao và theo kế hoạch.

    Trong năm 2011, Thanh tra Sở đã tham mưu, triển khai thực hiện 100% kế hoạch thanh tra thường xuyên năm 2011 và các chỉ đạo thanh tra đột xuất của Bộ TT&TT, Chủ tịch UBND tỉnh và của Giám đốc Sở; tiến hành 17 cuộc thanh tra (bao gồm cả thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất), trực tiếp kiểm tra, xác minh 122 trường hợp (tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp, đại lý), trong quá trình thanh tra, kiểm tra, các thành viên đoàn thanh tra luôn luôn tuân thủ,tuyệt đối chấp hành đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về thanh tra, đảm bảothực hiện đúng nội dung theo quyết định thanh tra; quy trình thanh tra.Kết quả các cuộc thanh tra đạt mục đích, yêu cầu, đảm bảo thời gian theo quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh vi phạm các quy định của pháp luật về thông tin và truyền thông. Ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đúng thẩm quyền, đúng đối tượng, đúng hành vi vi phạm, có lý có tình nên việc khiếu nại lại quyết định hành chính và hành vi hành chính đối với Thanh tra Sở và thành viên đoàn thanh tra chưa xảy ra.Để đảm bảo hiệu lực quản lý nhà nước của ngành,hiệu quả của các cuộc thanh tra. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý và thực hiện chức năng thanh tra, Thanh tra Sở và các Đoàn thanh tra của Sở đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và có hiệu quả với các ngành có liên quan (Quản lý thị trường, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch ...)trên địa bàn, với thanh tra Bộ, các đơn vị có liên quan đến lĩnh vực ngành phụ trách. Đã tiến hành thanh tra, kiểm tra một số lĩnh vực chủ yếu như: tần số vô tuyến điện, bưu chính, chuyển phát, thuê bao di động trả trước, Internet,quảng cáo, rao vặt trái phép các số điện thoại, địa chỉ liên lạc tại các nơi công cộng sai quy định… Qua thanh tra đã phát hiện hành vi vi phạm của 16 tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, kịp thời có các biện pháp chấn chỉnh và xử lý nhằm hướng các hoạt động của các tổ chức, cá nhân này đúng theo quy định của pháp luật. Tổng số tiền xử phạt VPHC là 57.750.000 đồng.

   Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Sở, các đoàn thanh tra của Sở đã trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích đến đối tượng thanh tra, các tổ chức, cá nhân đang tham gia hoạt động trong lĩnh vực thông tin, truyền thông các quy định của pháp luật về lĩnh vực thông tin, truyền thông vànghiêm túc chấp hành đúng và đầy đủ các quy định đó.

    Qua khảo sát, theo dõi,phân tích kết quả thanh tra và qua trao đổi thông tin với các ngành có liên quan nhận thấy việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thông tin, truyền thông có chiều hướng phát triển tốt, ý thức chấp hành các quy định pháp luật đã từng bước được nâng lên.Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, thông tin di động, bưu chính, chuyển phát ... đã thực hiện tốt hơn quyền và trách nhiệm của mình như: tổ chức tập huấn, hướng dẫn các văn bản quy định mới, công tác kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát đối với các tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý đã được làm tốt hơn. Mối quan hệ phối hợp trong công tác quản lý, điều hành, cung cấp thông tin giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa cá nhân với doanh nghiệp và giữa cá nhân với cá nhân trong lĩnh vực thông tin, truyền thông đã có những chuyển biến tốt. Các hành vi vi phạm trước đây (năm 2009, 2010) mang tính chất phổ biến như: Để người sử dụng dịch vụ truy cập vào các trang Website cấm; mở cửa quá giờ quy định; các hành vi liên quan đến an ninh thông tin, trật tự công cộng; liên quan đến điều kiện kinh doanh; bán sim thuê bao di động trả trước đã đăng ký thông tin sai quy định ... nay đã được hạn chế.

   Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, việc chấp hành pháp luật về thông tin và truyền thông của một số tổ chức, cá nhân vẫn còn một số hạn chế nhất định như vẫn còn một số đối tượng thanh tra có thái độ né tránh, đóng cửa cơ sở kinh doanh khi phát hiện Đoàn đang thanh tra tại địa phương. Trong quản lý thuê bao di động trả trước, cơ bản các doanh nghiệp thông tin di động, chủ điểm giao dịch dịch vụ di động trả trước và chủ thuê bao sử dụng dịch vụ đã thực hiện tốt các quy định, tuy nhiên ngoài các nguyên nhân do khách quan trong quá trình triển khai, việc nhận thức và ý thức trách nhiệm của một số chủ điểm giao dịch và chủ thuê bao trong việc chấp hành các quy định có liên quan chưa cao và còn nhiều hạn chế ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý của ngành;hợp đồng uỷ quyền và trách nhiệm pháp lý đối với chủ điểm giao dịch được doanh nghiệp thông tin di động uỷ quyền chưa chặt chẽ.

    Đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, công tác quản lý,giám sát thực hiện hợp đồng của đại lý Internet công cộng chưa được chặt chẽ; chưa thường xuyên tổ chức kiểm tra, tập huấn và hướng dẫn đầy đủ cho các đại lý về các quy định mới đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet. Chưa thực hiện tốt việc cung cấp đầy đủ các điều kiện như đã ký kết trong hợp đồng giữa doanh nghiệp và đại lý như cung cấp và hướng dẫn cho đại lý trong việc cài đặt phần mềm quản lý đại lý và các biện pháp ngăn chặn người sử dụng truy nhập các website có nội dung cấm, không lành mạnh.

    Các đại lý chưa thực hiện đúng, đầy đủ quyền và nghĩa vụ của đại lý Internet trong quá trình kinh doanh đại lý; trình độ, kiến thức về tin học, Internet và ý thức chấp hành pháp luật của chủ đại lý, nhân viên quản lý còn hạn chế; không tự giác tìm hiểu và chấp hành các quy định của Nhà nước về việc kinh doanh dịch vụ Internet.

    Đối với người sử dụng dịch vụ: Đối tượng sử dụng dịch vụ Internet hầu hết là các em học sinh chưa đủ tuổi vị thành niên và thanh niên, nên việc nhận thức cũng như hiểu biết pháp luật về lĩnh vực Internet còn hạn chế, chưa thực hiện đúng nếp sống văn minh khi sử dụng dịch vụ Internet nơi công cộng. Một số ít đã lợi dụng sự sơ hở trong quản lý và kiến thức về Internet của chủ đại lý để thực hiện những hành vi trái với quy định của pháp luật trong khi sử dụng dịch vụ.

   Một số tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, chuyển phát có hành vi vi phạm, bị xử phạt vi phạm hành chính đã cố tình không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền.

    Qua phân tích thấy rằng, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, nhưng tập trung vẫn là một số nguyên nhân cơ bản sau:

    Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm chưa được triển khai tích cực, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở;công tác thông tin tuyên truyền chưa đồng bộ, chưa đạt hiệu quả như mong muốn;việc phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan chưa chặt chẽ, hiệu quả còn thấp.Việc phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm chưa triệt để và kịp thời; công tác tuyên truyền, nhắc nhở, vận động thuyết phục nhân dân chưa làm thường xuyên;sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp chưa chặt chẽ và thiếu đồng bộ trong việc xác minh, xử lý và ngừng cung cấp dịch vụ đối với các các nhân do doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có hành vi vi phạm.

    Đối với chính quyền địa phương nhất là chính quyền cấp cơ sở xã, phường, thị trấn chưa thực sự chú trọng đến việc quản lý, kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ thông tin, truyền thông. Cá biệt một số nơi công tác quản lý hoạt động đại lý Internet công cộng chưa đáp ứng được với yêu cầu thực tế, chưa nắm rõ các quy định của Nhà nước và chưa làm tốt công tác hậu kiểm đối với các cá nhân đăng ký kinh doanh dịch vụ Internet nên vẫn còn những đại lý kinh doanh dịch vụ không có giấy phép; không chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước.

    Tuy nhiên, có những khó khăn nhất định cả về mặt chủ quan lẫn khách quan nên công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi pháp luật trong lĩnh vực thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong thực tế còn có nhiều bất cập. Có thể nói dịch vụ thông tin, truyền thông xuất hiện hầu hết khắp các khu dân cư. Trong khi đó, số lượng người làm công tác thực thi pháp luật để triển khai công tác quản lý còn hạn chế. Thêm vào đó là nhận thức của doanh nghiệp viễn thông, của chủ điểm giao dịch được ủy quyền, của chủ đại lý và của người sử dụng dịch vụ cũng còn hạn chế. Doanh nghiệp thì chạy theo lợi nhuận nên không quan tâm đến việc kiểm tra, giám sát chủ điểm giao dịch, chủ đại lý, còn chủ điểm giao dịch thì cũng không quan tâm đến việc kiểm tra, đối soát thông tin do chủ thuê bao cung cấp, chủ đại lý không thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

    Nhằm từng bước nâng cao năng lực quản lý Nhà nước của ngành tại địa phương,tạo mối quan hệ đồng bộ trong việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin, truyền thông đạt hiệu quả.Thanh tra chuyên ngành TT&TT Gia lai, trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình cùng với các cơ quan khác như: Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh, Công an, Uỷ ban nhân dân các cấp và một số cơ quan, tổ chức hữu quan cần phối hợp chặt chẽ để nhanh chóng phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật nhằm giữ gìn trật tự kỷ cương, bảo đảm hiệu quả công tác quản lý nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông trong thời gian tới./.

Nguyễn Xuân Hồng

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 18 Tháng 1 2012 04:07 )
 
Trang 7 trong tổng số 9

Liên kết webSố lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Đăng nhập
caicachthutuchanhchinh

Danh sach tro choi G1

link video ma doc


 

Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai
Copyright© 2018 Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3717564. Fax: (0269) 3717564. Email: sogialai@mic.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Giám đốc Sở.
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT cấp ngày 22/03/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.