8:1:20 , 12/12/2017

Dự án đang triển khai

Dự án: Xây dựng phần mềm quản lý tài sản công tỉnh Gia Lai.

Email In PDF.

I. Thông tin dự án:

1. Tên Dự án: Xây dựng phần mềm quản lý tài sản công tỉnh Gia Lai.

2. Cơ quan tổ chức xây dựng dự án: Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai

3. Chủ đầu tư dự án: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

4. Địa điểm thực hiện dự án: Các cơ quan, đơn vị  dự toán cấp tỉnh và cấp huyện của tỉnh Gia Lai.

5. Kinh phí :

Tổng mức đầu tư: 5.497.470.000 đồng

Bằng chữ: Năm tỷ, bốn trăm chín mươi bảy triệu, bốn trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn.

6. Thời gian thực hiện: Năm 2017

7. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh

II. Ban Quản lý dự án: Được thành lập theo Quyết định số 37a/QĐ-STTTT ngày 07/3/2017 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai gồm các thành viên như sau:

1. Ông: Ngô Hữu Công - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Trưởng Ban quản lý Dự án;

2. Ông; Nguyễn Tấn Đức – Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Phó Trưởng Ban;

3. Bà: Trần Thị Huệ - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Thông tin và Truyền thông làm thành viên;

4. Ông Nguyễn Dũng – Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) làm thành viên;

5. Nguyễn Hữu Thảo – Chánh Văn phòng Sở Tài chính làm thành viên;

6. Ông Lê Bá Chiêu – Phó Trưởng phòng Quản lý Giá, Công sản Sở Tài chính làm thành viên;

7. Ông: Phan Đình Hiếu - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Công nghệ thông tin Sở Thông tin và Truyền thông làm thành viên;

8. Ông: Sử Minh Hiếu – Chuyên viên phòng Quản lý Ngân sách Sở Tài chính làm thành viên;

9. Bà: Nguyễn Thị Như Hiền – Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở Thông tin và Truyền thông làm thành viên kiêm Thư ký Dự án;

10. Bà Trần Thị Như Ý - Kế toán trưởng Sở Thông tin và Truyền thông làm thành viên, kế toán Dự án;

 

11. Bà: Nguyễn Nam Phương  – Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin Sở Thông tin và Truyền thông làm thành viên.

III. Danh mục thẩm định giá về thiết bị, phần mềm và chi phí triển khai

 

Số
TT

Mô tả thiết bị

Đơn vị tính

Số
 lượng

Xuất xứ

Năm sản xuất

I

Thiết bị

 

 

 

 

1

Máy chủ HP DL380 Gen9
CPU:   2x Intel Gen9 E5-2640v4 10Cores, 2.4GHz, 25MB cache
RAM: 64GB  PC4-2400T-R
HDD: 6xHP 900GB 12G SAS 10K 2.5in SC ENT
DVD: HP 9.5mm SATA DVD-RW Jb Gen9
RAID: HP Smart Array P440ar/2G FIO Controller
Power supply: HP 500W FS Plat Hot Plug Power Supply

Bộ

1

Singapore

Từ năm 2016

2

Thuê đường truyền FTTH
Tốc độ trong nước 80Mbps; tốc độ quốc tế 1,5Mbps
01 IP tĩnh

Đường
 truyền

1

 

 

3

License dịch vụ bảo mật web cho thiết bị tường lửa SophoS

Năm

1

 

 

4

Chứng chỉ số bảo mật Symantec
Secure Site SAN

Năm

1

 

 

II

Phần mềm quản lý tài sản công
(Tính theo các yêu cầu chức năng phần mềm nêu tại Phụ lục 2)

 

 

 

 

III

Chi phí cài đặt phần mềm

 

 

 

 

1

Cài đặt hệ điều hành CentOS

Máy chủ

1

 

 

2

Cài đặt máy chủ ứng dụng cơ bản (WEB)

Máy chủ

1

 

 

3

Cài đặt phần mềm quản trị CSDL

CSDL

1

 

 

IV

Đào tạo và chuyển giao công nghệ

 

 

 

 

1

Đào tạo tại các huyện, thị xã, thành phố (tổ chức 43 lớp; mỗi lớp 30 học viên; thời gian đào tạo 02 ngày/lớp)

Lớp

43

 

 

2

Đào tạo đơn vị dự toán cấp tỉnh và đơn vị dự toán cấp 2 Chi cục Kiểm lâm (tổ chức thành 08 lớp; mỗi lớp 30 học viên; thời gian đào tạo 02 ngày/lớp)

Lớp

8

 

 

3

Đào tạo chuyển giao công nghệ cho Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông (tổ chức 01 lớp, khoảng 10 học viên; thời gian đào tạo: 03 ngày)

Lớp

1

 

 

V

Chi phí nhập dữ liệu ban đầu cho toàn hệ thống

 

 

 

 

1

Loại tài sản

Bản ghi

200

 

 

2

Loại công cụ dụng cụ

Bản ghi

200

 

 

3

Đơn vị

Bản ghi

1432

 

 

4

Tài khoản

Bản ghi

1432

 

 

5

Nhãn hiệu xe

Bản ghi

20

 

 

6

Quốc gia

Bản ghi

193

 

 

7

Lý do tăng giảm

Bản ghi

47

 

 

8

Chức danh

Bản ghi

45

 

 

Quyết định số 122/QĐ-STTTT ngày 21/6/2017 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án "Xây dựng phần mềm quản lý tài sản công tỉnh Gia Lai" với nội dung như sau:

Số

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp thiết bị; xây dựng phần mềm, đào tạo và chuyển giao công nghệ

4.943.298.108

Nguồn sự nghiệp kinh tế khác

Đấu thầu rộng rãi

Tháng 7/2017

Hợp đồng trọn gói

150 ngày

2

Giám sát thi công lắp đặt thiết bị, phần mềm

106.127.978

Nguồn sự nghiệp kinh tế khác

Chỉ định thầu

Tháng 7/2017

Hợp đồng trọn gói

Theo thời gian thực hiện gói thầu (1)

3

Cung cấp đường truyền FTTH

29.040.000

Nguồn sự nghiệp kinh tế khác

Chỉ định thầu

Tháng 7/2017

Hợp đồng trọn gói

12 tháng

 

Cộng

5.078.466.086

 

 

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối ( Chủ nhật, 30 Tháng 7 2017 05:25 )
 

Dự án xây dựng hệ thống mạng diện rộng (WAN) tỉnh Gia Lai

Email In PDF.

1. Tên dự án: Dự án "Xây dựng hệ thống mạng diện rộng (WAN) tỉnh Gia Lai.

2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

        3. Mục tiêu của dự án: Kết nối hệ thống mạng nội bộ (mạng LAN) của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố với nhau; đồng thời kết nối các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh nhằm đảm bảo khả năng liên thông, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo tỉnh và trao đổi giữa các cơ quan hành chính với Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. Việc xây dựng mạng WAN nhằm mục đích ngăn chặn việc tấn công, các truy cập trái phép từ bên ngoài vào hệ thống máy tính của các cơ quan quản lý nhà nước để không bị lộ thông tin, dữ liệu của các đơn vị.

4. Địa điểm thực hiện dự án:

              - 23 đơn vị cấp tỉnh: Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai; Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai; Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai; Sở Tài chính; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tư pháp; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông); Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông Vận tải; Sở Y tế; Sở Công Thương; Sở Nội vụ; Thanh tra tỉnh; Ban Dân tộc; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Gia Lai; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai;

              - 17 UBND các huyện, thị xã, thành phố (bao gồm các phòng ban, UBND cấp xã thuộc UBND cấp huyện).

                   5. Tổng mức đầu tư dự án: Tổng mức đầu tư:10.000.000.000đồng  ( Mười tỷ  đồng chẵn).

6 . Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn).

7. Thời gian thực hiện:  Năm 2016 - 2020.

          Ban quản lý dự án

1. Bà: Lê Thị Thu Hương - Phó Giám đốc Sở, Trưởng Ban quản lý Dự án;

2. Bà: Trần Thị Huệ - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, thành viên;

3. Ông: Phan Đình Hiếu - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Công nghệ thông tin, thành viên;

4. Ông: Nguyễn Văn Minh – Phó Trưởng phòng Bưu chính Viễn thông, thành viên;

5. Bà: Nguyễn Thị Như Hiền – Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, thành viên;

6. Bà Trần Thị Như Ý - Kế toán trưởng, thành viên, kế toán Dự án;

7. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Quyên  – Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin, thành viên.

8. Ông: Nguyễn Hải Cường – Chuyên viên phòng Đào tạo - Ứng dụng – Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, thành viên;

9. Ông: Trần Trung Khánh – Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin, thành viên.

10. Bà: Huỳnh Thị Xuân Hà – Chuyên viên phòng Kế hoạch – Tài chính, thành viên kiêm Thư ký Ban Quản lý Dự án;

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 14 Tháng 2 2017 01:50 )
 

Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin các ngành, lĩnh vực dựa trên nền hệ thống thông tin địa lý

Email In PDF.

1. Tên dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin các ngành, lĩnh vực dựa trên nền hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý nhà nước tỉnh Gia Lai.

2. Dự án nhóm B

3. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

4. Địa điểm đầu tư: 20 điểm (Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai; Sở Tài chính;vSở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Sở Tư pháp; Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; Sở Y tế; Sở Công Thương; Sở Nội vụ; UBND thành phố Pleiku; Công ty Điện lực; Công ty Cấp thoát nước)

5. Mục tiêu đầu tư: Giúp tỉnh Gia Lai xây dựng năng lực quản lý quy hoạch, quản lý hiện trạng KT-XH tỉnh Gia Lai, một cách có hệ thống với sự trợ giúp của công nghệ GIS. Dự án không thay thế mà kế thừa những đầu tư trước đó của tỉnh Gia Lai trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) nói chung. Đồng thời, dự án này cũng xây dựng một nền móng về công nghệ, nhân lực và chính sách giúp phát triển các ứng dụng GIS chuyên ngành phục vụ cho công tác quản lý của các cơ quan, đơn vị nhà nước; xây dựng một công cụ kết nối và chia sẻ dữ liệu các dự án ngành dọc từ trung ương và các dự án chuyên ngành tự phát triển ở địa phương.

6. Tổng mức đầu tư: 45.678.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn  mươi năm  tỷ, sáu trăm bảy mươi tám  triệu đồng chẵn)

7. Thời gian thực hiện: 2016-2020

 Ban Quản lý dự án:

1. Ông Ngô Hữu Công -  Phó Giám đốc Sở, Trưởng Ban quản lý dự án.

2. Bà Trần Thị Huệ - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, thành viên.

3. Ông Phan Đình Hiếu - Phó trưởng phòng CNTT, thành viên.

4. Bà Trần Thị Như Ý - Kế toán trưởng, thành viên.

5. Bà Nguyễn Thị Như Hiền - Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, thành viên kiêm thư ký dự án.

6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên - Chuyên viên phòng CNTT, thành viên.

 

Đào tạo công nghệ thông tin năm 2016

Email In PDF.

Triển khai nhiệm vụ: Đào tạo công nghệ thông tin năm 2016

1. Tên gói thầu: Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức CNTT cho cán bộ, công chức tỉnh năm 2016

2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai

3. Mục tiêu nhiệm vụ: Bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm sử dụng có hiệu quả các hệ thống công nghệ thông tin của tỉnh trong cải cách hành chính; đồng thời đảm bảo an toàn, an ninh thông tin

            4.  Nội dung đào tạo và địa điểm đào tạo:

- Khóa Ứng dụng hệ thống thông tin trong cải cách hành chính.

- Khóa Quản trị và an ninh mạng.

- Địa điểm đào tạo: thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa và thành phố Pleiku.

            5.  Tổng kinh phí của nhiệm vụ:

Tổng kinh phí : 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng chẵn);

6. Nguồn vốn thực hiện: Nguồn kinh phí đào tạo cán bộ, công chức của tỉnh Gia Lai năm 2016.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2016

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 19 Tháng 10 2016 01:35 )
 

Thông tin dự án "Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai"

Email In PDF.

1/ Tên Dự án : Nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai.

2/ Cơ quan chủ quản và thực hiện Dự án: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

3/ Địa điểm thực hiện dự án: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông), Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai.

4/ Loại dự án: Đầu tư nâng cấp hệ thống đã có sẵn.

5/ Kinh phí đầu tư

Tổng mức đầu tư: 805.960.000 đồng.

Bằng chữ: Tám trăm lẻ năm triệu, chín trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn

6/ Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh (nguồn Quản lý hành chính).

7/ Thời gian thực hiện: Năm 2016.

8/. Thông tin Ban quản lý dự án theo Quyết định số 36/QĐ-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày 22/4/2016 về việc Thành lập Ban Quản lý dự án “Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Gia Lai, gồm các ông, bà có tên sau đây:­­­­

  1. Bà: Lê Thị Thu Hương - Phó Giám đốc Sở làm Trưởng Ban quản lý dự án;
  2. Bà: Trần Thị Huệ - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính làm thành viên;
  3. Ông: Phan Đình Hiếu - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Công nghệ thông tin làm thành viên;
  4. Bà: Huỳnh Thị Xuân Hà – Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính làm thành viên kiêm Thư ký Ban Quản lý dự án;
  5. Bà: Trần Thị Như Ý - Kế toán trưởng làm thành viên, kế toán dự án;
  6. Bà: Nguyễn Nam Phương – Chuyên viên phòng Công nghệ thông tin làm thành viên;
 
Trang 1 trong tổng số 2

Liên kết webSố lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Đăng nhập
caicachthutuchanhchinh

Danh sach tro choi G1

link video ma doc


 

Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai
Copyright© 2017 Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3717564. Fax: (0269) 3717564. Email: sogialai@mic.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Giám đốc Sở.
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT cấp ngày 22/03/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.