10:5:21 , 17/1/2018

Giới thiệu tổng quan về Sở

Email In PDF.

 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai được thành lập theo Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND tỉnh Gia Lai.

1/ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai thực hiện theo Điều 2 Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10/3/2016 của Liên Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2/ Cơ cấu tổ chức và biên chế: Theo Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của UBND tỉnh Gia Lai

*  Lãnh đạo Sở: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

* Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ:

- Phòng chuyên môn: 06 phòng:

+ Văn phòng;

+ Thanh tra;

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính;

+ Phòng Bưu chính - Viễn thông;

+ Phòng Công nghệ thông tin;

+ Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản.

- Đơn vị sự nghiệp thuộc: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

3/ Phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Sở:

1. Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Giám đốc Sở:

Chịu trách nhiệm lãnh đạo chung mọi hoạt động và công tác của Sở TT&TT theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm được cấp trên giao.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; công tác tổ chức cán bộ; tài chính; thi đua khen thưởng; cải cách hành chính; công tác pháp chế, văn phòng, hành chính, văn thư lưu trữ; công tác đối ngoại, hợp tác; quốc phòng - an ninh; hoạt động báo chí (bao gồm báo chí in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin thông tấn); xuất bản (bao gồm xuất bản; in; phát hành); quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; sở hữu trí tuệ; thông tin đối ngoại, thông tin ở cơ sở.

Trực tiếp theo dõi, lãnh đạo Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông; giữ mối quan hệ với các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

2. Ông Ngô Hữu Công - Phó Giám đốc Sở:

Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực chuyên môn về: công nghệ thông tin, điện tử; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Theo dõi các hoạt động nghiên cứu khoa học, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008.

Trực tiếp theo dõi, lãnh đạo: Thanh tra Sở, Phòng Công nghệ thông tin và các hội đoàn thể, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử. Giữ mối quan hệ với các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, thanh tra.

3. Bà Lê Thị Thu Hương - Phó Giám đốc Sở:

Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực: bưu chính; viễn thông; internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; hạ tầng bưu chính viễn thông; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; lịch sử truyền thống ngành. Theo dõi và tham mưu hoạt động Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Sở TT&TT.

Trực tiếp theo dõi, lãnh đạo: Phòng Bưu chính - Viễn thông; các hội, đoàn thể, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bưu chính; viễn thông; internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện. Giữ mối quan hệ với các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính; viễn thông; internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện.

4/ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn:

Thực hiện theo Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng thuộc Sở Thông tin và Truyền thông (Ban hành kèm theo Quyết định số: 115/QĐ-STTTT ngày  31/8/2016 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai).

5/ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm CNTT&TT:

Thực hiện theo Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm CNTT&TT và các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm (Ban hành kèm theo Quyết định số: 43/QĐ-STTTT ngày 27/4/2012 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai).

 

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 13 Tháng 9 2016 09:38 )
 

Liên kết webSố lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Đăng nhập
caicachthutuchanhchinh

Danh sach tro choi G1

link video ma doc


 

Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai
Copyright© 2018 Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3717564. Fax: (0269) 3717564. Email: sogialai@mic.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Giám đốc Sở.
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT cấp ngày 22/03/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.