5:57:36 , 17/1/2018

Tin nổi bật

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết năm 2016

Email In PDF.

           Ngày 03 tháng 12 năm 2016 Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chúc Hội nghị tổng kết, tham gia có 22/24 đảng viên trong Chi bộ, Đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Gia Lai, Bí thư Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

   Năm 2016, bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và sự lãnh đạo của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Gia Lai. Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các Dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai; Xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên các trang/cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước (giai đoạn 1- năm 2016) tích hợp trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh (dvc.gialai.gov.vn); Nâng cấp Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Tiếp tục triển khai ứng dụng Chữ ký số. Xây dựng trục liên thông văn bản điện tử 4 cấp trung ương - tỉnh - huyện - xã (lienthong.gialai.gov.vn). Xây dựng phần mềm theo dõi tiến độ giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh theo cơ chế 1 cửa (motcua.gialai.gov.vn), phần mềm đánh giá sự hài lòng của công dân đối với cơ quan hành chính, công chức…

  Duy trì giao ban báo chí hàng tháng để đánh giá hoạt động báo chí, kịp thời cung cấp thông tin và định hướng cho hoạt động báo chí; hướng dẫn các cơ quan báo, đài tuyên truyền theo chuyên đề và tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. Hoạt động thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở tiếp tục được quan tâm, phối hợp tốt với các cơ quan báo chí tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại; hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại; mở 4 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại, 5 lớp thông tin cơ sở cho các sở ngành và các huyện, thị xã, thành phố với hơn 600 học viên tham gia; tổ chức thành công Hội Sách Gia Lai – 2016, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ TT&TT và các sở, ban ngành liên quan tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại tỉnh; tổ chức thành công Liên hoan Phát thanh - Truyền hình toàn tỉnh lần thứ VI năm 2016.

  Tham mưu triển khai Chương trình Viễn thông công ích đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; hoàn thiện Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Gia Lai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025; đã tổ chức thực hiện tốt công tác về chương trình mục tiêu Quốc gia. Phối hợp kiểm tra việc xây dựng đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 của 17 huyện, thị xã, thành phố.

  Làm tốt công tác thanh tra, thường xuyên và các cuộc thanh tra đột xuất; giải quyết kịp thời đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại của các tổ chức, cá nhân trong ngành TT&TT kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh các sai phạm để đưa hoạt động thông tin và truyền thông ngày càng đi vào nề nếp.        

 Bên cạnh đó, Chi bộ cũng đã triển khai quán triệt nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; thực hiện có hiệu quả NQTW 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay, NQTW 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ  và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…qua đó xây dựng được khối đoàn kết thống nhất trong toàn Chi bộ và làm chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Hoạt động của Chi bộ trong năm có những chuyển biến tích cực, từng bước nâng cao vị thế và khẳng định năng lực quản lý nhà nước của Sở. Công tác chuyên môn đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, Thông tin, Báo chí, xuất bản, phát hành... Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Chi ủy đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị, quán triệt, phổ biến kịp thời Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; Chi ủy luôn quan tâm thực hiện công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ và nâng cao chất lượng đảng viên, coi trọng tới việc sinh hoạt của từng Đảng viên nơi cư trú cũng như sinh hoạt Tổ đảng, Chi bộ định kỳ. Công tác kiểm tra, giám sát đảng viên được Chi ủy đặc biệt coi trọng; thường xuyên chăm lo đến hoạt động của các tổ chức đoàn thể; tạo mọi điều kiện cho tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên hoạt động, quan tâm công tác đền ơn, đáp nghĩa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Cũng tại Hội nghị, Chi bộ đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 và biểu quyết một số chỉ tiêu cụ thể, phấn đấu đến cuối năm 2017 hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch về chuyên môn và các phong trào thi đua; toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan đều đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu có từ 90 CCVC đạt lao động tiên tiến; trong đó có 15% công chức, viên chức đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 100% tập thể phòng và đơn vị trực thuộc đạt danh hiệu “tập thể lao động tiên tiến”, trong đó có ít nhất 02 tập thể đạt danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc”; không có CCVC và người lao động vi phạm Luật cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các quy định khác của Nhà nước; có 100% đảng viên và quần chúng được học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; làm tốt quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt; giáo dục, bồi dưỡng, chọn lọc đối tượng đảng, phát triển đảng viên mới đảm bảo về số lượng và chất lượng. Phấn đấu kết nạp vào Đảng ít nhất 02 quần chúng.

          Phát huy kết quả đã đạt được, với quyết tâm cao, toàn thể đảng viên chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai đoàn kết thống nhất ý chí và hành động, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch, các nhiệm vụ năm 2017 đã đề ra. Giữ vững danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”./.

                                                                                         Trần Quốc Thành

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 09 Tháng 12 2016 12:47 )
 

Đài Phát thanh và Truyền hình Gia Lai làm tốt công tác tuyên truyền chuẩn bị cho Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016

Email In PDF.

Đài PT-TH Gia Lai làm tốt công tác tuyên truyền chuẩn bị cho Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016

______________________________________________

            Từ giữa tháng 9 năm 2016, Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016 (tỉnh dự kiến tổ chức vào ngày 18/12/2016), giới thiệu về các kết quả tỉnh Gia Lai đạt được trong công tác thu hút đầu tư trên địa bàn, những cơ chế, chính sách tỉnh Gia Lai đã và đang áp dụng để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi đầu tư vào địa bàn tỉnh.

Với hàng chục phóng sự, hàng trăm tin, bài tuyên truyền quảng bá kêu gọi đầu tư vào địa bàn tỉnh Gia Lai; thực hiện được nhiều phóng sự về kết quả thu hút đầu tư; giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Gia Lai trên các lĩnh vực nông lâm nghiệp, công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ và các cơ chế chính sách tỉnh Gia Lai đã và đang nỗ lực thực hiện để cải thiện môi trường kinh doanh, phát sóng liên tục từ đầu tháng 10/2016 cho đến nay trong các chương trình thời sự hàng ngày cũng như các chương trình khác trên hai làn sóng phát thanh, truyền hình.

Các phóng sự tiêu biểu, tạo sự lan tỏa sâu rộng như “Những kết quả đạt được trong chính sách kêu gọi thu hút đầu tư tại Gia Lai”; “Cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp hoạt động; “Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu vực Tây Nam tỉnh Gia Lai”; “Tiềm năng khi đầu tư các dự án phát triển rau xanh và hoa cao cấp ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai”; “Du lịch tâm linh - nét độc đáo của phố núi Pleiku”; “Du lịch sinh thái – Cơ hội cho nhà đầu tư”; Khu Công nghiệp Trà Đa tạo cơ chế thông thoáng kêu gọi thu hút đầu tư”...

Để phục vụ cho Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện phóng sự tư liệu “Gia Lai tiềm năng và cơ hội đầu tư”, in hàng trăm đĩa và thực hiện 1 phim giới thiệu về tiềm năng và cơ hội đầu tư tại Gia Lai để trình chiếu phục vụ đại biểu tham dự Hội nghị.

Bên cạnh đó, đài đã phối hợp tuyên truyền nội dung liên quan đến công tác xúc tiến đầu tư  trên VTV5, các Đài Phát thanh - Truyền hình khu vực miền Trung - Tây Nguyên; phát sóng seri phim ngắn quảng bá về du lịch của huyện K’Bang trong các chương trình thời sự; phối hợp với Trang địa phương của VTV1 phát phóng sự giới thiệu về “Tiềm năng, cơ hội đầu tư vào Gia Lai” trước thềm hội nghị. Và hiện nay công tác chuẩn bị cho truyền hình và phát thanh trực tiếp sự kiện quan trọng này của tỉnh cũng đã sẵn sàng.

Đoàn kết, tận tụy, năng động, sáng tạo và sắc bén để hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra về tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016, một sự kiện chính trị, thời sự, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh là trách nhiệm và sự nỗ lực của mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai góp phần vào thành công của hội nghị, làm cho các đại biểu, các nhà đầu tư trong và ngoài nước có cái nhìn tổng quan hơn, cụ thể hơn về những tiềm năng, lợi thế của Gia Lai./.

                                                                                     Trần Quốc Thành

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 05 Tháng 12 2016 08:03 )
 

Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Gia Lai năm 2016

Email In PDF.

GIA LAI - TIỀM NĂNG - HỢP TÁC – PHÁT TRIỂN

  “Gia Lai - Tiềm Năng - Hợp tác - Phát triển” là chủ đề Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Gia Lai năm 2016 được Ủy ban nhân dân  tỉnh Gia Lai chính thức tổ chức vào ngày 18/12/2016 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Hội nghị sẽ vinh dự chào đón sự có mặt của Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; các lãnh sự quán; hiệp hội doanh nghiệp các nước tại Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh, cùng hơn 300 đại biểu đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hội nghị sẽ tập trung một số hoạt động chính, Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tại Gia Lai và Hội nghị Tổng kết Chương trình Hợp tác kinh tế - xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gia Lai; Bên cạnh đó, tỉnh đan xen tổ chức các hoạt động bên lề Hội nghị như: Hoạt động triển lãm về Gia Lai và các cơ hội đầu tư. Hội thảo “Triển vọng về phát triển nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Gia Lai”, “Tiềm năng và phát triển du lịch Gia Lai”. Đêm Gala “Du lịch Gia Lai - Tiềm năng và khát vọng” và tổ chức Tham quan, du lịch.

alt

Ảnh: Lãnh đạo tỉnh thông qua các nội dung chuẩn bị tổ chức Hội nghị

Tại Hội nghị lần này tỉnh Gia Lai mong muốn được gửi đến các nhà đầu tư, các quý doanh nhân các tiềm năng, thế mạnh; các cơ chế chính sách của tỉnh Gia Lai về thu hút đầu tư; danh mục các dự án kêu gọi đầu tư thuộc các lĩnh vực ưu tiên. Đặc biệt là thể hiện sự quyết tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV, Phát huy nội lực trên cơ sở phát huy sức mạnh của hệ thống doanh nghiệp để khai thác và sử dụng một cách hợp lý các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; tạo sự đồng hành của các cấp chính quyền với các nhà đầu tư; các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong quá trình đầu tư và kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các sở, ngành tập trung giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư đồng thời tham mưu các cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, Xây dựng các chính sách hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp…Tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư thông thoáng, nhanh gọn, xử lý và tháo gỡ các trường hợp khó khăn, vướng mắc, nhũng nhiễu nhằm tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi nhất; rà soát, bổ sung các danh mục kêu gọi đầu tư một cách cụ thể mang tính thiết thực, trong đó từng danh mục phải công khai, minh bạch tất cả các tiêu chí để thuận lợi cho nhà đầu tư đến tìm hiểu và lựa chọn; thành lập Hội đồng Xúc tiến Đầu tư của tỉnh và tập trung giải quyết các dự án một cách nhanh chóng tránh để nhà đầu tư đi lại nhiều lần.

Từng Sở, ngành, địa phương sẽ xây dựng các kế hoạch cam kết hỗ trợ, phối hợp, đồng hành cùng doanh nghiệp, định kỳ tổ chức đối thoại doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đang triển khai các dự án, đẩy nhanh tiến độ đầu tư; triển khai dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực Đăng ký thành lập doanh nghiệp, rút ngắn thời gian, giảm chi phí gia nhập thị trường một cách tối thiểu cho các doanh nghiệp; Như vậy, với hàng loạt sự chỉ đạo từ phía Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thể hiện sự nỗ lực của chính quyền địa phương và các sở, ngành đã thực hiện đúng các yêu cầu theo Nghị quyết 19 của Chính nhằm nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh nhà. Với việc làm đó sẽ tạo niềm tin và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư đến đầu tư tại tỉnh Gia Lai trong thời gian đến./.

Trần Quốc Thành

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 30 Tháng 11 2016 03:34 )
 

Mở lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ tham gia công tác thông tin và truyền thông cơ sở năm 2016

Email In PDF.

             Triển khai thực hiện Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Sáng ngày 17/11/2016 tại Thành phố Pleiku, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ tham gia công tác thông tin và truyền thông cơ sở năm 2016 từ ngày 17/11/2016 - 19/11/2016. 

 

alt

Đ/c Ngô Hữu Công phát biểu khai giảng khóa học

 

Đến dự Khai giảng lớp tập huấn có đồng chí Ngô Hữu Công, Phó Giám đốc Sở, đồng chí Trần Quốc Thành, Trưởng phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở TT&TT và cùng gần 60 Cán bộ Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố, Phó Trưởng thôn làng, tổ dân phố của huyện Đức Cơ và Chư Prông tham gia tập huấn, bồi dưỡng.

 Nội dung tập huấn tập trung hướng dẫn về kỹ năng tuyên truyền miệng, cung cấp thông tin cho đài truyền thanh cấp xã và cách thức tổ chức các sự kiện ở cơ sở.

 Theo kế hoạch trong năm 2016, Sở TT&TT sẽ tiếp tục mở thêm 01 lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ tham gia công tác thông tin và truyền thông cơ sở (dự kiến từ ngày 21/11/2016 - 23/11/2016.

                                                                                              T.Khánh

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 30 Tháng 11 2016 08:27 )
 

Khai giảng khóa đào tạo, bồi dưỡng công nghệ thông tin chuyên đề " Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính năm 2016 tại thị xã An Khê

Email In PDF.

           Sáng ngày 17 tháng 10 năm 2016 tại Thị xã An Khê, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với UBND thị xã An Khê tổ chức khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ thông tin (CNTT) chuyên đề về " Ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính" với thời gian đào tạo, bồi dưỡng là 10 ngày.

alt

Đ/c Ngô Hữu Công phát biểu tại Lễ khai giảng khóa học

Đến dự Khai giảng có đồng chí Ngô Hữu Công - Phó Giám đốc Sở TT&TT, đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ thị xã An Khê, cùng 40 học viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng là cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) thuộc thị xã An Khê, huyện Kbang và huyện Kông Chro. 

 Phát biểu trước toàn thể học viên tham dự lễ khai giảng khóa học, đồng chí Ngô Hữu Công - Phó Giám đốc sở TT&TT đã nêu rõ vai trò việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác cải cách hành chính và đang được tỉnh đẩy mạnh; từ đó việc nâng cao trình độ, nhận thức về CNTT cho đội ngũ CBCCVC của tỉnh đang được quan tâm. Thông qua khóa đào tạo về CNTT này, học viên sẽ ứng dụng các hệ thống CNTT đã được tỉnh đầu tư (như hệ thống Quản lý văn bản và điều hành, hệ thống Một cửa điện tử ….) có hiệu quả hơn tại đơn vị.  

                                                                                                                                               T.Khánh

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 18 Tháng 10 2016 06:42 )
 
Trang 4 trong tổng số 77

Liên kết webSố lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Đăng nhập
caicachthutuchanhchinh

Danh sach tro choi G1

link video ma doc


 

Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai
Copyright© 2018 Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3717564. Fax: (0269) 3717564. Email: sogialai@mic.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Giám đốc Sở.
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT cấp ngày 22/03/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.