6:7:22 , 17/1/2018

Thông tin-Báo chí-Xuất bản

Quân đội nhân dân Việt Nam 70 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển Kỳ 1: Ra đời cùng toàn dân kháng chiến

Email In PDF.

(GLO)- L.T.S: Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2014), kể từ số báo hôm nay chúng tôi trân trọng giới thiệu loạt bài viết và biên soạn theo chủ đề này dựa theo Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam, Lịch sử Đảng bộ Gia Lai và tài liệu tuyên truyền 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam do Tổng cục Chính trị phối hợp với Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành tháng 10-2014.

Sự ra đời của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân-đội quân chủ lực đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944)-một quân đội kiểu mới, quân đội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục và rèn luyện.

Ngày 22-12-1944, tại Cao Bằng, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân làm lễ thành lập.
Ngày 22-12-1944, tại Cao Bằng, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân làm lễ thành lập.

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3-2-1930), Đảng ta đã quán triệt sâu sắc học thuyết Mác-Lênin về bạo lực cách mạng của giai cấp vô sản. Chính vì vậy, sau một thời gian gấp rút chuẩn bị, ngày 22-12-1944, tại Nguyên Bình (Cao Bằng), Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập theo chỉ thị của Bác Hồ, với 34 người, biên chế thành 3 tiểu đội, do đồng chí Hoàng Sâm làm Đội trưởng.
 

Luận cương chính trị của Đảng (tháng 10-1930) chỉ rõ: “Vũ trang cho công nông”, “lập quân đội cho công nông” và “tổ chức ra đội tự vệ công nông”. Trong phong trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô-viết-Nghệ Tĩnh, từ lực lượng khởi nghĩa của công-nông, Đội tự vệ công nông (Tự vệ Đỏ) đã ra đời. Đó là nền tảng đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam.

Đến tháng 4-1945, hợp nhất Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, Cứu quốc quân và các tổ chức vũ trang khác thành lập Việt Nam giải phóng quân. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Việt Nam giải phóng quân được đổi tên thành Vệ quốc đoàn, năm 1946 đổi thành Quân đội quốc gia Việt Nam; đến năm 1950, đổi tên thành Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày 22-12-1944 được lấy làm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thành lập chưa được bao lâu, quân đội ta đã đánh thắng hai trận đầu, làm nòng cốt cùng toàn dân tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1944-1945. Lúc 17 giờ, ngày 25-12-1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã mưu trí, táo bạo, bất ngờ đột nhập vào đồn Phai Khắt và 7 giờ hôm sau, 26-12-1944 lại tiếp tục đột nhập vào đồn Nà Ngần (Nguyên Bình, Cao Bằng), diệt và bắt sống toàn bộ binh lính của địch (kể cả hai tên đồn trưởng), thu toàn bộ vũ khí, quân trang, quân dụng. Chiến thắng Phai Khắt, Nà Ngần đã mở đầu cho truyền thống đánh chắc, thắng chắc, đánh thắng ngay trận đầu ra quân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tháng 8-1945, chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối, thời cơ để nhân dân Việt Nam vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền đã đến. Theo chỉ đạo của Trung ương Đảng và Bác Hồ, Việt Nam giải phóng quân cùng lực lượng vũ trang các địa phương và nhân dân cả nước triệu người như một tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Ngày 19-8-1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng vũ trang thủ đô cùng với hơn 10 vạn nhân dân Hà Nội xuống đường đấu tranh, tổ chức mít tinh, khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền thắng lợi.

Giành chính quyền thắng lợi ở Hà Nội đã cổ vũ và thúc đẩy mạnh mẽ quân và dân các địa phương trong cả nước nổi dậy giành chính quyền về tay nhân dân. Trong một thời gian ngắn, chính quyền do nhân dân làm chủ đã được thành lập từ trung ương đến các địa phương. Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình-Hà Nội, 50 vạn nhân dân Hà Nội đã mít tinh chào mừng Chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, mở đầu một kỷ nguyên mới-kỷ nguyên độc lập dân tộc Việt Nam.

Chúng ta vô cùng tự hào có một quân đội anh hùng, của một dân tộc anh hùng, chỉ mới ra đời chưa được bao lâu, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đã vừa chiến đấu, vừa xây dựng lực lượng trong điều kiện vô cùng khó khăn trên nhiều lĩnh vực… thế mà đã cùng với nhân dân, làm chỗ dựa cho nhân dân, làm nên cuộc khởi nghĩa Tháng Tám long trời lở đất, lật đổ chế độ cũ, thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

Chúng ta đã biết, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân, đế quốc trong gần một thế kỷ, lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế mấy ngàn năm, nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập tự do và dân chủ. Đảng ta từ hoạt động bí mật, bất hợp pháp trở thành một đảng cầm quyền. Thắng lợi này có sự đóng góp to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam, một đội quân vừa thành lập đã anh dũng hy sinh chiến đấu và tuyệt đối trung thành với nhân dân, với Đảng!

(Còn nữa)

Theo Báo Gia Lai điện tử

 

Khẩn trương ứng phó siêu bão Hagupit

Email In PDF.

Cuối giờ chiều 6-12, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp khẩn Ban Chỉ đạo phòng-chống lụt bão Trung ương bàn giải pháp ứng phó siêu bão Hagupit.

Theo nhận định của Ban Chỉ đạo phòng-chống lụt bão Trung ương, đây là siêu bão có diễn biến phức tạp với nhiều tổ hợp dự báo. Dự báo đêm ngày mùng 8 và trong ngày mùng 9-12 bão sẽ vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 5 mà Việt Nam đón nhận trong năm nay.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp khẩn Ban Chỉ đạo phòn- chống lụt bão Trung ương bàn giải pháp ứng phó siêu bão Hagupit
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp khẩn Ban Chỉ đạo phòn- chống lụt bão Trung ương bàn giải pháp ứng phó siêu bão Hagupit


Bão đến giữa Biển Đông, có 3 khả năng xảy ra: Thứ nhất là bão đổ bộ vào khu vực tỉnh Phú Yên- Bình Thuận trong ngày 11 và 12-12. Khả năng thứ hai, không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta sẽ tác động đẩy bão lệch hướng Nam, bão sẽ vào bờ khu vực các tỉnh Nam Bộ trong ngày 12 và 13-12. Khả năng thứ ba, bão di chuyển đến giữa Biển Đông tương tác với khối không khí lạnh, suy yếu và tan trên Biển Đông.

Lo ngại nhất hiện nay là bão và hoàn lưu bão sẽ gây ra đợt mưa rất lớn khi cập bờ ở khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ, ước tính lượng mưa có thể từ 300 đến 400 mm.

Công tác trọng tâm được đưa ra tại cuộc họp là khẩn trương kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển ra khỏi vùng nguy hiểm từ Vĩ tuyến 10 đến Vĩ tuyến 17 di chuyển về phía Tây Kinh tuyến 115 trước 17 giờ chiều 8-12.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu: Các đơn vị, địa phương không được chủ quan đối với bão Hagupit. Các địa phương cần nêu cao tinh thần chuẩn bị ứng phó với siêu bão, đồng thời các cơ quan báo chí cần tăng cường thông tin cho người dân về diễn biến của bão.

Các địa phương, cần rà soát kiểm tra các hồ chứa, xử lý thật nghiêm các hồ chứa vi phạm quy định pháp luật, không đảm bảo an toàn, đồng thời cần lập các phương án ứng phó với siêu bão trước 6-2015.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh ngay tại địa phương cần liên tục cử người ứng trực suốt ngày đêm theo dõi diễn biến bão, khẩn trương rà soát kiểm tra đảm bảo an toàn các hồ chứa, sẵn sàng phương án sơ tán dân khỏi những khu vực nguy hiểm về lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, vùng hạ du các hồ chứa có khả năng xả lũ khi tình huống xấu xảy ra.

Tính đến chiều nay, lực lượng Biên phòng các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Đà Nẵng đến Kiên Giang phối hợp với địa phương, gia đình các chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm 40.000 phương tiện, với gần 170.000 người biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh. Hiện khu vực ở giữa và Nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa còn 302 phương tiện với 4.000 người đang hoạt động trên biển.

* Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ ngày 6-12, vị trí tâm bão Hagupit ở vào khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 126,6 độ Kinh Đông, cách đảo Xa Ma (Philippines) khoảng 150 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là từ 167-183 km/giờ), giật trên cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km. Đến 13 giờ ngày 7-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,4 độ Vĩ Bắc; 123,6 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (tức là từ 150-183 km/giờ), giật trên cấp 17. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15 km. Đến 13 giờ ngày 8-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 121,1 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150-166 km/giờ), giật cấp 17. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Ngoài ra, đêm nay (6-12) không khí lạnh sẽ tăng cường xuống nước ta, gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 trên Vịnh Bắc Bộ; gây mưa vừa, có nơi mưa to ở các tỉnh ven biển Trung Bộ. 

Theo Chinhphu.vn

 

Vững vàng thế trận vùng biên

Email In PDF.

(GLO)- “Phát huy vai trò của một xã anh hùng, 20 năm qua, Đồn Biên phòng Ia Púch đã không ngừng nỗ lực làm tốt công tác tự quản, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, giúp nhân dân trên địa bàn nâng cao đời sống... Những nhiệm vụ mà chúng tôi thực hiện đã góp chung một phần vào công tác giữ gìn vùng biên giới hòa bình, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Campuchia”-Trung tá Nguyễn Đức Hùng-Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Púch chia sẻ.

Giữ vững tiền đồn

  Thường xuyên luyện tập, sẵn sàng chiến đấu cao. Ảnh: Lê Văn Nhung
Thường xuyên luyện tập, sẵn sàng chiến đấu cao. Ảnh: Lê Văn Nhung

Trời lập Đông, buổi sáng trên Đồn Biên phòng Ia Púch se lạnh, chiếc áo khoác chưa thể đủ ấm với người lần đầu tiên đặt chân đến. Từ nơi đơn vị đóng quân, nhìn xa đến chân núi Pông (Chư Pông) mây sương mờ giăng giăng trên những ngọn cây. Giờ này các chiến sĩ vẫn còn những bước chân không mỏi băng qua khoảng rừng trước khi trở về sau một đêm tuần tra. Chỉ tay về hướng ngọn Chư Pông, Trung tá Nguyễn Đức Hùng tâm sự: Đã 20 năm trôi qua kể từ Ngày thành lập Đồn Biên phòng ở đây, chúng tôi vẫn ngày đêm với trách nhiệm của người chiến sĩ quân hàm xanh không một chút lơ là; sự cảnh giác vẫn luôn là nhiệm vụ đặt lên hàng đầu, tiếp tục gìn giữ thành quả nơi miền biên ải và cố gắng duy trì quan hệ đối ngoại làm tròn trách nhiệm gìn giữ hòa bình đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp của Nhà nước ta.

Đồn Biên phòng Ia Púch là một trong 3 đồn biên phòng nằm trên địa bàn huyện Chư Prông và thực hiện công tác quản lý 10,2 km đường biên giới. Địa bàn ngoại biên là làng Đo, xã Oyadav (Campuchia). Dân số xã Ia Púch có 436 hộ với 1.860 khẩu, trong đó người dân tộc Jrai chiếm 80% dân số; trình độ dân trí thấp, phong tục tập quán còn lạc hậu, đời sống kinh tế nhân dân trên địa bàn còn nhiều khó khăn. Hơn nữa, đến nay công tác đàm phán vẫn chưa thống nhất phân giới cắm mốc lãnh thổ giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. Tuy vậy, nhiều năm qua Đồn Biên phòng Ia Púch đã làm tốt công tác tham mưu thực hiện vai trò nòng cốt chuyên trách trong các hoạt động bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh-trật tự khu vực biên phòng; triển khai đồng bộ các biện pháp trinh sát, vận động quần chúng, phòng chống tội phạm, kiểm soát hành chính và công tác ngoại biên; đồng thời, phối hợp với các lực lượng khác bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Cán bộ Đồn Biên phòng đã tích cực giúp chính quyền xã Ia Púch củng cố lực lượng chính trị, triển khai các hoạt động đảm bảo quốc phòng-an ninh, các chương trình dự án phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Quân với dân một ý chí

 

Huấn luyện nghiệp vụ trên Đồn Ia Púch. Ảnh: Lê Văn Nhung
Huấn luyện nghiệp vụ trên Đồn Ia Púch. Ảnh: Lê Văn Nhung

Trong câu chuyện với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Đức Hùng cũng chia sẻ những thành quả trong nhiều năm qua mà Đồn Biên phòng luôn cùng sát cách với các cấp chính quyền và quần chúng nhân dân xã Ia Púch. Cán bộ, chiến sĩ của Đồn phối hợp với nhân dân phát quang hàng chục km đường tuần tra, bảo dưỡng tuyến đường chiến lược 663, đường 14C và các trục đường liên thôn, liên xã, đảm bảo lưu thông thông suốt phục vụ cho việc cơ động lực lượng bảo vệ biên giới. Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng đã giúp địa phương kiện toàn một tiểu đội dân quân thường trực, một trung đội dân quân cơ động và Công an xã; thành lập ban chỉ đạo thống nhất phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên cột mốc, giữ gìn an ninh-trật tự thôn làng... Hàng năm, lực lượng dân quân tự vệ cùng Đồn Biên phòng và Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã chủ động xây dựng, tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu, cơ động lực lượng, xử lý tình huống về quốc phòng-an ninh. Cùng với đó, các cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng luôn chú trọng công tác đánh giá tình hình, làm rõ âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, đối tượng phản động móc nối, lôi kéo quần chúng nhân dân xây dựng thế lực ngầm, phát triển đạo trái phép trên địa bàn. Nhờ đó, các cơ quan chức năng đã thu được hàng trăm tin báo do quần chúng nhân dân cung cấp, giúp ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, cũng như kịp thời giải quyết các mâu thuẫn ngay trong nội bộ quần chúng nhân dân.

Không chỉ vậy, các chiến sĩ ở đây còn trực tiếp hướng dẫn bà con dân tộc thiểu số trồng lúa nước 2 vụ được 3 ha, trồng điều 625 ha, cao su tiểu điền 134,5 ha... Thực hiện cuộc vận động “Mái ấm cho người  nghèo nơi biên giới, hải đảo” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức phát động, Đồn Biên phòng Ia Púch đã xây dựng và bàn giao 12 căn nhà với tổng số tiền 255 triệu đồng, xây 2 nhà nghĩa tình Trường Sơn trị giá 90 triệu đồng; trích quỹ ủng hộ 25 triệu đồng và hàng trăm ngày công...

Không chỉ lo về đời sống kinh tế, việc chăm lo sức khỏe luôn được các anh quan tâm. Vừa thăm khám cho một gia đình ở làng Goòng trở về, Đại úy quân y Nguyễn Văn Giang chia sẻ với chúng tôi: Trong 5 năm trở lại đây, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám làng, bám cơ sở, tổ chức vận động nhân dân ăn ở hợp vệ sinh, chủ động phòng-chống bệnh. Đơn vị còn tuyên truyền, khám-chữa bệnh và điều trị cho 4.315 lượt người, cấp thuốc miễn phí trị giá gần 30 triệu đồng; phối hợp với y tế xã tiêm chủng và cho uống vắc xin 1.650 lượt cháu, tẩm thuốc, phun thuốc chống muỗi được 10 lần với 75.956 m2. Đồn còn phối hợp với ban ngành, đoàn thể xã Ia Púch điều tra về số hộ nghèo, hộ thiếu đất sản xuất, hộ nhà tranh tre dột nát... để làm cơ sở giúp chính quyền có cơ chế chính sách hợp lý hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân...

Theo Báo Gia Lai điện tử

 

Không được mở rộng chiếm đóng Biển Đông

Email In PDF.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao đổi với P.V bên lề Quốc hội sáng nay về việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh:

Quan hệ giữa Việt Nam và các nước nói chung luôn có rất nhiều dư địa. Với Nga, TQ, chúng ta là đối tác chiến lược toàn diện nhưng vẫn còn nhiều dư địa hợp tác. Việt Nam và Mỹ thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, luôn mong muốn tăng cường mối quan hệ đi vào thực chất, chiều sâu.

 

Việc Việt Nam xác lập khuôn khổ quan hệ với các nước, nhất là các nước quan trọng, điều đó khẳng định vai trò vị thế Việt Nam. Không nước lớn nào đi xây dựng khuôn khổ quan hệ với các nước mà không có vai trò chính trị, không có vai trò về kinh tế.

Hồi đầu tháng này, Phó Thủ tướng có chuyến thăm chính thức Mỹ, trong đó đáng chú ý là việc Mỹ thông báo gỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam.

"Sự gỡ bỏ thể hiện quan hệ bình thường giữa hai nước. Nó cũng mang ý nghĩa quan hệ về mặt chiến lược" - Phó Thủ tướng cho hay.

Ông cũng bình luận động thái từ phía Mỹ về gỡ bỏ một phần cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam là một "bước tiến" trong quan hệ "bình thường" giữa hai nước nhưng cũng phản ánh vẫn còn những "trở ngại". Vì thế, dư địa để hai nước tiếp tục đưa mối quan hệ phát triển sâu sắc, thực chất hơn nữa vẫn còn.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh nhu cầu mua sắm vũ khí của Việt Nam nói chung đều chỉ nhằm mục đích "phòng vệ" và Việt Nam có quyền mua vũ khí của bất cứ nước nào để phục vụ cho mục đích này, không chỉ dựa vào nguồn của Mỹ.

Đề cập tổng thể, ông nhấn mạnh dấu mốc hai nước chuẩn bị kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ nay phát triển trên toàn diện các lĩnh vực, mà gần nhất là thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện.

"Hai nước thống nhất với nhau là sẽ tổ chức các sự kiện kỉ niệm, không chỉ kỷ niệm hình thức mà thực chất. Sẽ có những chuyến thăm cấp cao, các hoạt động trên lĩnh vực của hai nước".

- TNS Mỹ John Mc Cain trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 8 ngỏ ý kỳ vọng trong năm tới - tức khi hai nước tròn 20 năm bình thường hóa quan hệ, Mỹ và Việt Nam sẽ thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Phó Thủ tướng suy nghĩ gì về kỳ vọng này, liệu dư địa này có thể sớm đạt được khi mà hai nước vừa xác lập khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện?

Trong chuyến thăm chính thức Mỹ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang năm 2013, hai nước đã xác lập mối quan hệ đối tác toàn diện. Duy trì một mối quan hệ phải thực chất, không phải chỉ bề ngoài cái tên. Quan hệ Việt Nam và Mỹ đi vào khuôn khổ như đã thiết lập thể hiện mức độ quan hệ song phương toàn diện trên các lĩnh vực.

Hai nước hiện tập trung hướng phát triển hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học kĩ thuật, giáo dục đào tạo...và nhiều lĩnh vực còn có tiềm năng phát triển. Những lĩnh vực hợp tác trong quan hệ với Mỹ cũng góp phần giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu xây dựng một đất nước công nghiệp hóa. Tôi nghĩ mối quan hệ đối tác toàn diện phải đi vào triển khai cụ thể đã.
Trao đổi chuyến thăm quốc phòng

- Liệu việc gỡ bỏ một phần cấm vận vũ khí sát thương có tạo ra những kỳ vọng thúc đẩy hợp tác mạnh hơn giữa hai nước trong an ninh chính trị, an ninh quốc phòng giữa hai nước?

Quan hệ Việt-Mỹ theo khuôn khổ đối tác toàn diện có nghĩa quan hệ toàn diện trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có cả quốc phòng an ninh. Điều này thể hiện qua các chuyến thăm như vừa qua có chuyến thăm của Tổng tham mưu trưởng của Mỹ đến VN và trước đó Tổng tham mưu trưởng Việt Nam thăm Mỹ. Sắp tới đây hai bên sẽ tiếp tục trao đổi các chuyến thăm quốc phòng.

- Tiến trình quan hệ "toàn diện" của Việt Nam với Mỹ trên các lĩnh vực có khá nhiều tín hiệu tích cực. Tuy nhiên sự chờ đợi rất lớn về hợp tác kinh tế - một trụ cột rất mạnh trong quan hệ song phương - nhưng dường như đang lâm vào bế tắc, đó là câu chuyện đàm phán TPP. Trong các cuộc trao đổi của ông với quan chức Mỹ, vấn đề này được kỳ vọng tháo nút ra sao?

Với 12 nước tham gia vào TPP thì quyết định quan trọng nào liên quan đến hiệp định này không thể chỉ từ của một nước, nó phụ thuộc vào những kết quả đàm phán đa phương. Quan trọng đó là TPP được nhận diện sẽ mở ra một thị trường rộng lớn, sự tiếp cận thị trường hàng hóa Việt Nam với bên ngoài. Ngược lại, VN phải có những cam kết về một số các lĩnh vực giống như các nước thành viên khác.

Tham gia vào TPP là có những tiêu chuẩn rất cao. Các nước hiện nay vẫn đang tiếp tục thương lượng và cam kết chính trị của các nước kể cả Mỹ là muốn là TPP sẽ đạt được giải pháp sớm, kể cả cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

Đấy là mong muốn của các nước. Đương nhiên việc này không chỉ của giữa Việt Nam với Mỹ mà giữa Mỹ với Nhật, giữa Mỹ với các nước khác, giữa các nước với Việt Nam cần có sự tiến triển đột phá trong đàm phán.

Tất nhiên chúng ta mong muốn đàm phán TPP kết thúc. Nhưng Việt Nam có trình độ phát triển chưa như các nước trong TPP. Việt Nam mong muốn là Mỹ và các nước khác tạo một giai đoạn chuyển tiếp cho Việt Nam. Cũng như khi Việt Nam gia nhập vào WTO hay các hiệp định thương mại thì cần có giai đoạn chuyển tiếp vì trình độ phát triển khác nhau.

Phải đảm bảo được sự tiếp cận thị trường của hàng hóa Việt Nam, một số mặt hàng Việt Nam có thế mạnh như nông phẩm, dệt may, giày dép. Hiện nay đang trong quá trình thương lượng, mà thương lượng thì còn nhiều vấn đề.

Giữ nguyên trạng

Trong các trao đổi gần đây giữa Việt Nam với các nước trong khu vực, trong đó có Mỹ liên quan vấn đề Biển Đông, các bên đều nỗ lực đưa ra những sáng kiến duy trì giữ nguyên hiện trạng, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Ông đánh giá thế nào về các sáng kiến, đề xuất của Mỹ gần đây trong nỗ lực tìm sự cộng hưởng với các nước trong khu vực về duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông?

Một trong những điều quan trọng mà các bên liên quan, các nước quan tâm đến duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông luôn nhấn mạnh, đó là làm sao thực hiện nghiêm túc Tuyên bố DOC, nhất là trong bối cảnh vừa qua TQ hạ đặt trái phép giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế, vùng thềm lục địa Việt Nam, rồi một loạt các hành động.

Vấn đề đặt ra hiện nay là cụ thể hóa, thực hiện Tuyên bố trên, trong đó quan trọng nhất là thực hiện nghiêm chỉnh điều 5. Việt Nam đã nêu rất mạnh điều này tại các hội nghị của ASEAN vừa qua.

Đề xuất "Đông kết" của Mỹ cũng nhằm việc không được mở rộng các căng thẳng, không phá nguyên trạng, như điều 5 của DOC. Kể cả sáng kiến ba bước của Philippines cũng có nội hàm tinh thần tương tự như vậy...

Rõ ràng, các sáng kiến, vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện điều 5 chúng ta đều hoan nghênh. Đó là không được mở rộng các chiếm đóng, không được xây dựng thêm các căn cứ, các đảo mà không người trở thành có người.

Nội hàm thực hiện điều 5 của DOC là không làm phức tạp hóa tình hình hay nói giữ nguyên trạng. Bây giờ phải thực hiện nghiêm túc điều đó mới đảm bảo không gây căng thẳng trong khu vực.

Theo Vietnamnet

 

"Người đưa thư" của Trường Sa

Email In PDF.

(GLO)- Nghề nghiệp của Đoàn Bắc (sinh năm 1975) là một kiến trúc sư (KTS), nhưng anh được biết nhiều hơn với danh xưng là nhà sưu tầm ảnh xưa. Thời gian qua, anh đã thực hiện một dự án ảnh đương đại tại địa danh làm thổn thức bao trái tim người Việt, mang cái tên nhiều ý nghĩa: “Trường Sa-Việt Nam có một nơi thiêng liêng và đẹp như thế”.

Ảnh: Hàm Đan
Ảnh: Hàm Đan

Nhớ lần gặp KTS Đoàn Bắc để tìm hiểu dự án ảnh xưa về vịnh Hạ Long, anh đã bật mí cho tôi về dự định thực hiện một triển lãm ảnh về Trường Sa. Ít lâu sau, anh mời tôi tham dự một buổi gặp gỡ với các cựu chiến binh từng tham gia xây dựng nhà giàn DK1 và một số nhà báo từng đến Trường Sa. Ở đó, Đoàn Bắc đã giới thiệu dự án “Trường Sa-Việt Nam có một nơi thiêng liêng và đẹp như thế” với mục đích quảng bá vẻ đẹp của quần đảo Trường Sa, kết nối tình cảm của người dân Việt Nam với quần đảo Trường Sa và quan trọng hơn là khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa thông qua các hoạt động văn hóa. Đếm sơ sơ các hoạt động lên tới hàng chục, tôi cảm thấy ái ngại cho anh phải thực hiện quá nhiều công việc.

Đoàn Bắc trái lại không ngợp trước núi công việc đó. Anh nhanh chóng cùng ê-kíp là các tay máy ảnh, nhà báo của Báo Quân đội Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam đi về các địa phương để thực hiện bộ ảnh hậu phương các quân nhân ở Trường Sa và nhà giàn DK1. Được gợi ý từ đoạn thơ trong bài “Những người lính đi qua thành phố” (1983) của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo: “Nếu em là vợ lính, dẫu thời bình/ Hãy xem bài cho con sau mỗi lần tan học/ Con khó bảo đừng một mình ngồi khóc/ Đừng đợi anh xách nước thổi cơm chiều/ Mẹ già ơi thương nhớ dẫu dâng trào/ Mẹ cứ nhắc tên con, đừng lo con vấp ngã/ Lối con đi-nào lối mòn thuở nhỏ/ Và mẹ là Mẹ lính-dễ dàng đâu!...”; ê-kíp đã ghi lại những hình ảnh chân thực về sinh hoạt thường ngày của người thân các quân nhân đang làm nhiệm vụ nơi biển, đảo xa xôi. Mục đích của Đoàn Bắc là đưa những “lá thư” bằng hình ảnh để làm an lòng những quân nhân đang làm nhiệm vụ canh giữ biển, đảo của Tổ quốc mà không thể làm tròn vai trò người đàn ông trong gia đình.

Dưới sự bảo trợ của Quân chủng Hải quân, tháng 5-2012, Đoàn Bắc đã thực hiện mong ước được đặt chân đến quần đảo Trường Sa và thực hiện triển lãm ảnh “Những lá thư nhà gửi Trường Sa”. Không như ở đất liền, triển lãm ảnh không hoành tráng mà chỉ treo những tấm pa-nô được in nhiều nhất có thể những bức ảnh lên trên. Với anh, không có gì hạnh phúc hơn khi công việc đơn giản của anh lại là món quà tinh thần rất lớn cho những quân nhân khi tận mắt thấy cha mẹ già vẫn khỏe mạnh, những đứa con thơ vẫn chăm chỉ học hành ở quê nhà.

 

Ảnh: Hàm Đan
Ảnh: Hàm Đan

Rời quần đảo Trường Sa, công việc của Đoàn Bắc chưa kết thúc, đúng hơn mới chỉ bắt đầu. Đoàn Bắc tiếp tục làm “người đưa thư” của Trường Sa nhưng ở chiều ngược lại. Trong “Ngày hội sinh viên với biển đảo quê hương” tổ chức tại Hà Nội ngày 21-10-2012, người xem đã rất xúc động trước những bức ảnh được in đè những dòng tâm sự của quân và dân Trường Sa gửi tới đất liền qua triển lãm ảnh “Những lá thư từ Trường Sa”. Đó có thể là bức ảnh ghi lại tâm trạng sung sướng của Thiếu tá Nguyễn Cảnh Hưng (Phó Chỉ huy trưởng Cụm chiến đấu 3, đảo Song Tử Tây) được nhìn thấy hậu phương ở thủ đô và gửi gắm những tâm sự sẽ tiếp tục vững tay súng bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đơn giản hơn là dòng chữ run run, hồn nhiên, chưa trau chuốt của cô bé Hiền (học sinh lớp 5 ở đảo Sinh Tồn): “Cảm ơn các bạn đã gửi cho chúng mình những món quà, những quyển sách… Ở đảo có những bãi biển trải dài và những bãi cát trắng cùng với những hàng cây xanh mát”. Những bức ảnh sau triển lãm đã được anh trao tặng Cục Chính trị (Quân chủng Hải quân), Bảo tàng Hải quân và Báo Hải quân. Đến đây, “người đưa thư” Đoàn Bắc đã hoàn thành nhiệm vụ từ mệnh lệnh của trái tim với Trường Sa thân yêu.

Nhưng, người tâm trí chẳng chịu nhàn như Đoàn Bắc sẽ tiếp tục hành động khi va vào những vấn đề mới. Anh nhận ra người dân ở đất liền, nhất là các em nhỏ đều quan tâm đến Trường Sa nhưng không phải ai cũng có thể trực tiếp đến Trường Sa để tìm hiểu. Nghĩ ra cách thức để nâng cao sự hiểu biết về Trường Sa, giáo dục chủ quyền biển, đảo cho các em nhỏ là hết sức cần thiết! Đoàn Bắc tiếp tục lao vào một công việc mới và lại nhanh chóng có được một sản phẩm đáng chú ý. Ngày 25-1-2013 vừa qua, anh và các cộng sự đã giới thiệu tới các em nhỏ cuốn sách ảnh “Tổ quốc nơi đầu sóng” (NXB Kim Đồng). Cuốn sách tuyển chọn hơn 200 bức ảnh và tư liệu liên quan đến quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ngoài nội dung phong phú, cuốn sách còn được trình bày sinh động, dễ hiểu, hợp với nhận thức của các em nhỏ. Hiệu quả thấy được ngay khi 2.000 cuốn sách đã bán hết trong 5 ngày và sắp được tái bản.

Theo Báo Gia Lai điện tử

 
Trang 10 trong tổng số 34

Liên kết webSố lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Đăng nhập
caicachthutuchanhchinh

Danh sach tro choi G1

link video ma doc


 

Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai
Copyright© 2018 Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3717564. Fax: (0269) 3717564. Email: sogialai@mic.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Giám đốc Sở.
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT cấp ngày 22/03/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.