8:0:14 , 12/12/2017

Bưu chính-Viễn thông

Công bố quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Gia Lai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

Email In PDF.

Ngày 26/10/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đã tổ chức Họp báo công bố Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Gia Lai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 10/8/2017. Tham dự buổi họp báo có các phóng viên báo, đài địa phương và trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh; các sở, ban ngành liên quan; các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh.

alt

Mục đích của việc quy hoạch này nhằm đảm bảo phù hợp, đồng bộ với Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020 và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai đến năm 2020; đảm bảo an ninh - quốc phòng, an ninh thông tin, an toàn mạng lưới và đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, sử dụng có hiệu quả hạ tầng mạng lưới, đảm bảo mỹ quan đô thị, cảnh quan kiến trúc các công trình lịch sử, văn hóa, các tiêu chuẩn an toàn chất lượng; xây dựng và phát triển hạ tầng viễn thông với công nghệ hiện đại, độ phủ sóng rộng khắp, tốc độ, chất lượng cao; phát triển theo hướng dùng chung cơ sở hạ tầng giữa các doanh nghiệp, tiết kiệm nguồn vốn đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia thị trường, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; xã hội hóa trong xây dựng và phát triển hạ tầng mạng viễn thông.

Theo đó, mục tiêu tổng quát sẽ là: tăng cường quản lý Nhà nước trong xây dựng, phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh; bảo đảm cho việc phát triển khai thác cơ sở hạ tầng viễn thông thụ động bền vững, hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ, an toàn và an ninh thông tin đồng thời đáp ứng yêu cầu bảo vệ cảnh quan môi trường, nhất là tại các đô thị; phát triển mạng lưới, hoàn thiện nâng cấp mạng lưới lên công nghệ NGN, ngầm hóa hạ tầng mạng cáp viễn thông khu vực thành phố, trung tâm các huyện; hình thành xa lộ thông tin nối tới tất cả các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh bằng cáp quang và các hình thức truyền dẫn băng rộng khác.

Mục tiêu phát triển đến năm 2020: Tỷ lệ sử dụng chung hạ tầng cơ sở hạ tầng cột ăng ten thu phát sóng mạng thông tin di động 20-25%; tỷ lệ các tuyến phố khu vực đô thị chỉ được lắp đặt cột ăng ten loại A1 đạt 10%; tỷ lệ các tuyến đường đô thị, đường tỉnh, quốc lộ có công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm đạt 20%; ngầm hóa 20-30% hạ tầng cáp viễn thông, truyền hình hiện tại; 100% khu vực trung tâm các xã, phường, thị trấn, các huyện/ thị xã/ thành phố có điểm cung cấp Internet không dây công cộng; hoàn thiện triển khai cải tạo, chỉnh trang hạ tầng mạng cáp ngoại vi tại khu vực trung tâm thành phố, thị xã.

Các doanh nghiệp viễn thông căn cứ vào Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của tỉnh lập quy hoạch chi tiết của doanh nghiệp 5 năm một lần và định hướng 10 năm để trình UBND tỉnh phê duyệt, xây dựng kế hoạch phát triển phù hợp với định hướng phát triển của ngành và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Khi đầu tư xây dựng các công trình viễn thông phải tuân thủ Quy hoạch nêu trên và các quy định pháp luật khác có liên quan. Phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông và các doanh nghiệp khác, đàm phán cùng đầu tư xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng; chủ động phản ánh các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện; đồng thời kiến nghị, đề xuất giải quyết hoặc hỗ trợ tháo gỡ.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai có trách nhiệm tổ chức triển khai và theo dõi thực hiện quy hoạch. Giám sát và điều phối quá trình cùng đầu tư sử dụng chung cơ sở hạ tầng giữa các doanh nghiệp. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan đề xuất UBND tỉnh ơ chế ưu đãi các doanh nghiệp chủ động xây dựng cơ sở hạ tầng mạng ngoại vi, mạng thông tin di động ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại; ban hành hệ thống văn bản quản lý nhà nước về quản lý và ngầm hóa hạ tầng mạng ngoại vi, phát triển hạ tầng mạng thông tin di động./.

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 01 Tháng 11 2017 02:52 )
 

Tài liệu tuyên truyền và kế hoạch chuyển đổi mã vùng

Email In PDF.

Nội dung văn bản tải về dưới đây

 

Triển khai kế hoạch chuyển đổi mã vùng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Email In PDF.

Nội dung được đăng tải dưới đây

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 21 Tháng 2 2017 02:48 )
 

Thể lệ cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 46 năm 2017

Email In PDF.

Nội dung Thể lệ cuộc thi được đăng tải dưới đây

Attachments:
Download this file (3952_BTTTT-HTQT.pdf)3952_BTTTT-HTQT.pdf
 

Thông qua Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Gia Lai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

Email In PDF.

Vừa qua,Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Gia Lai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. Chủ trì cuộc họp ông Nguyễn Đức Hoàng – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh – Chủ tịch hội đồng thẩm định và lãnh đạo các sở, ngành liên quan đến tham dự.

alt

Theo dự thảo quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh đến năm 2020 tỉnh Gia Lai sẽ phát triển điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ tại khu vực xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư mới, khu công nghiệp mới của tỉnh như: khu đô thị Trà Đa, khu đô thị mới An Tân, khu kinh tế cửa khẩu Lệ Thanh, khu vực thị trấn Ia Ly. Được phép xây dựng cột ăng ten loại A1 tại 94 khu vực, tuyến đường trên địa bàn tỉnh; tỷ lệ sử dụng chung hạ tầng cột ăng ten trạm thu phát sóng thông tin di động đạt 20 – 25%; tỷ lệ các tuyến phố, khu vực đô thị chỉ được lắp đặt cột ăng ten loại A1 đạt 10%; 

Cải tạo khoảng 70 vị trí cột thu phát sóng loại A2a, A2b hiện trạng tại khu vực, tuyến đường chỉ được lắp đặt cột ăng ten không cồng kềnh: thành phố Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa, trung tâm các huyện sang cột ăng ten loại A1.Ngầm hóa 20-30% hạ tầng mạng cáp viễn thông tại khu vực các tuyến đường, phố, khu đô thị, khu công nghiệp xây dựng mới. Quy hoạch xây dựng, lắp đặt 300 điểm truy nhập Internet không dây công cộng tại các khu vực trung tâm hành chính, sân bay, bến xe, khu du lịch, khu di tích - văn hóa phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch giữa các cơ quan nhà nước với người dân, phục vụ phát triển du lịch, giáo dục, xây dựng nông thôn mới, phù hợp với xu hướng sử dụng các thiết bị di động cá nhân…Định hướng đến năm 2025 tỉnh Gia Lai sẽ phát triển mới 10 điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ; Tỷ lệ sử dụng chung hạ tầng hệ thống cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động đạt khoảng 40 - 45%; tỷ lệ tuyến đường, khu vực đô thị chỉ được xây dựng cột ăng ten không cồng kềnh loại A1 đạt khoảng 25 – 30%. Có khoảng 30 - 40% các tuyến đường đô thị, quốc lộ, đường tỉnh hạ tầng kỹ thuật ngầm, tỷ lệ ngầm hóa hạ tầng mạng cáp viễn thông đạt 40 - 50%. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động nhằm bảo đảm cho việc phát triển và khai thác cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động bền vững, hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ, an toàn và an ninh thông tin, đồng thời đáp ứng yêu cầu bảo vệ cảnh quan môi trường, nhất là tại các khu vực đô thị.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội động thẩm định đã bỏ phiếu thống nhất thông qua Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Gia Lai đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025./.

                                                                                                                           Đ.T.D

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 27 Tháng 7 2016 04:03 )
 
Trang 1 trong tổng số 17

Liên kết webSố lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Đăng nhập
caicachthutuchanhchinh

Danh sach tro choi G1

link video ma doc


 

Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai
Copyright© 2017 Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3717564. Fax: (0269) 3717564. Email: sogialai@mic.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Giám đốc Sở.
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT cấp ngày 22/03/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.