6:11:13 , 17/1/2018

Bưu chính-Viễn thông

Quy định mới về phí và lệ phí tần số vô tuyến điện

Email In PDF.

Ngày 15 tháng 8 năm 2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư  số 112/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử sử dụng tần số vô tuyến điện thay thế cho các văn bản quy định về thu phí và lệ phí tần số trước đây.

So với các văn bản quy định về thu phí và lệ phí tần số trước đây, Thông tư số 112/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính có những điểm mới sau đây:

  1. Mở rộng đối tượng được miễn thu phí tần số vô tuyến điện:

Theo các quy định trước đây đối tượng được miễn phí sử dụng tần số vô tuyền điện gồm:

            Đài phát sóng vô tuyến điện của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của nước ngoài, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam, đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài đến thăm Việt Nam thuộc diện ưu đãi, miễn trừ ngoại giao; đài phát sóng vô tuyến điện phục vụ trực tiếp an ninh, quốc phòng;  đài phát sóng vô tuyến điện sử dụng các tần số quy định cho mạng thông tin phòng chống thiên tai, lụt bão thuộc Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương; Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp ở địa phương; các ngành Thuỷ lợi, Khí tượng thuỷ văn, Bưu điện và các trường hợp khác để phục vụ phòng chống thiên tai, lụt bão. Thời gian không thu phí sử dụng tần số vô tuyến điện được tính theo thời gian trực ban quy định của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương; đài phát sóng vô tuyến điện trực tiếp phục vụ việc tìm kiếm, cứu nạn theo yêu cầu của Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm, cứu nạn;  đài phát sóng vô tuyến điện của các tổ chức từ thiện phục vụ hoạt động nhân đạo; đài phát sóng vô tuyến điện thuộc hệ đặc biệt phục vụ trực tiếp sự chỉ đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ; các tần số cấp cứu, cứu hộ do các đài phát sóng vô tuyến điện sử dụng theo quy định hiện hành.

          Theo thông tư số 112/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính mở rộng thêm các đối tượng được miễn phí sử dụng tần số sau:

          Đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá; đài truyền thanh không dây thuộc quản lý của phường, xã hoặc đơn vị hành chính tương đương; máy phát thanh, phát hình phát sóng chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu, phát với công suất từ 100w trở xuống trên địa bàn các huyện nghèo, huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao theo quy định của Nhà nước.

 

  1. Bổ sung quy định về cách thức nộp phí, lệ phí; hoàn trả phí:

So với các quy định về phí và lệ phí tần số vô tuyền điện trước đây, Thông tư số 112/2013/TT-BTC đã quy định cụ thể cách thức thu phí đối với trường hợp giấy phép có thời hạn hiệu lực từ 12 tháng trở xuống và trường hợp giấy phép có thời hạn hiệu lực trên 12 tháng, cụ thể:

tanso1 tanso2

 

Sử dụng tần số cho các đài truyền thanh không dây xã phường thuộc đối tượng sử dụng được miễn phí sử dụng tần số theo Thông tư 112/2013/TT-BTC 

Giấy phép có thời hạn hiệu lực từ 12 tháng trở xuống: Nộp một lần phí sử dụng tần số vô tuyến điện cho toàn bộ thời hạn của giấy phép được cấp trước khi nhận giấy phép theo Thông báo phí, lệ phí của Cục Tần số vô tuyến điện.

          Giấy phép có thời hạn hiệu lực trên 12 tháng: Nộp một lần phí sử dụng tần số vô tuyến điện cho 12 tháng đầu sử dụng; phí sử dụng tần số của các năm tiếp theo nộp một lần hàng năm theo Thông báo phí, lệ phí của Cục Tần số vô tuyến điện. Tuy nhiên, Thông tư cũng không hạn chế chế tổ chức, cá nhân nộp một lần phí sử dụng tần số vô tuyến điện cho toàn bộ thời hạn của giấy phép được cấp.

          Ngoài ra, Thông tư cũng quy định rõ, tổ chức, cá nhân ngừng sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trước thời hạn quy định tại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện thì chỉ được hoàn trả phần phí sử dụng tần số vô tuyến điện cho thời gian còn lại của giấy phép nếu thời gian còn lại này từ 90 ngày trở lên.

          Phí sử dụng tần số vô tuyến điện được tính theo đơn vị tháng. Trường hợp tổng thời gian sử dụng dưới 01 tháng thì được tính tròn là 01 tháng. Trường hợp tổng thời gian sử dụng từ 01 tháng trở lên, nếu phần lẻ từ 15 ngày trở lên thì tính lên thành 01 tháng, nếu phần lẻ dưới 15 ngày thì không tính phần lẻ.

          Những quy định trên đây, đã hạn chế được những bất cập, tồn tại về cách thức nộp phí, lệ phí; hoàn trả phí của các quy định trước đây về phí và lệ phí tần số.

          Biểu mức lệ phí cấp giấy phép và phí sử dụng tần số vô tuyền điện cũng có những điều chỉnh mới so với quy định trước đây. Cụ thể:

  1. Đối với lệ phí cấp phép: Rút gọn các mức thu lệ phí. Bổ sung mức thu đối với đài vô tuyến điện liên lạc với phương tiện nghề cá. Thay đổi cách tính lệ phí đối với phát thanh, truyền hình: Thay vì tính theo mức công suất phát thành đối tượng được cấp phéBổ sung mức thu đối với giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh.
  2. Đối với phí sử dụng tần số:

Đối với nghiệp vụ cố định: Điều chỉnh băng thông (BW) ở các băng tần trên 1GHz theo phân kênh của Thông tư  27/2009/TT-BTTTT. Tăng mức thu đối với độ rộng băng tần chiếm dụng lớn nhất. Thay đổi cách tính phí đối với vi ba điểm – đa điểm, vi ba PTTH lưu động: Tính trên mỗi tần số thu, phát của trạm chính, không tính đối với các trạm đầu cuối để đơn giản cho việc áp dụng và khuyến khích sử dụng nhiều trạm đầu cuối nhằm tăng hiệu quả sử dụng phổ tần.

Đối với đài bờ thuộc nghiệp vụ di động hàng hải: Mức tính phí sử dụng tần số được tính theo băng tần sử dụng MF/HF, VHF, băng tàu cá và theo phân loại đài cung cấp dịch vụ và đài dùng riêng.

Đối với đài tàu thuộc nghiệp vụ di động hàng hải : Có thay đổi cách tính phí sử dụng tần số so với các quy định trước đây. Mức tính phí sử dụng tần số được tính theo từng chủng loại thiết bị VTĐ trang bị trên tàu (MF/HF, VHF, dẫn đường, Inmasat…) để bảo đảm thông tin liên lạc.

Mức phí sử dụng của mạng di động dùng riêng cũng có một số điều chỉnh quan trọng đó là mức thu tính cho kênh 12,5 kHz (trước đây là 25 kHz) để phù hợp với sự phát triển của công nghệ hiện nay và theo đúng phân kênh của Thông tư  27/2009/TT-BTTTT. Khuyến khích sử dụng kênh 6,25 kHz (mức thu bằng 50% so với kênh 12,5kHz). Áp dụng mức thu bằng 200% so với kênh 12,5kHz với kênh 25 kHz để hạn chế việc sử dụng công nghệ cũ, không sử dụng hiệu quả phổ tần. Áp dụng mức thu của Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ bằng với mức thu của Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh do gần đây nhu cầu sử dụng tần số ở những địa bàn này đang tăng nhanh.  Bỏ mức thu đối với lưu động khu vực, lưu động toàn quốc. Các trường hợp này phải dùng chung tần số với các mạng vô tuyến điện khác. Mạng nội bộ, dùng chung tần số thu bằng 10% mức tương ứng.

Thay đổi cách tính phí sử dụng tần số đối với mạng viễn thông di động mặt đất công cộng phí tần số được tính trên mỗi MHz của băng tần được cấp để phù hợp với quy hoạch và giấy phép băng tần đã cấp cho các doanh nghiệp.

Đối với các đài thuộc nghiệp vụ quảng bá:  Mức phí sử dụng tần số của các đối tượng này được tính dựa vào công suất máy phát; địa điểm đặt thiết bị; chương trình mà máy phát phát sóng (Chính trị, tuyên truyền thiết yếu TW, địa phương; khác); theo thể loại mạng (mạng đơn tần, mạng đa tần).

Đối với các đài phát thanh: Mức thu phí tần số được tính theo công suất máy phát và với hệ thống đài truyền thanh không dây do tổ chức, doanh nghiệp quản lý mức thu tăng 5 lần lên mức 1.500.000 đồng/năm.

          Thông tư số 112/2013/TT-BTC chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2013 và cũng trong Thông tư này quy định bãi bỏ các văn bản quy định về thu phí và lệ phí tần số trước đây (Quyết định số 22/2005/QĐ-BTC ngày 11/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Quyết định số 61/2007/QĐ-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính). Ngoài ra, Thông tư cũng quy định đối với phần lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện mà Cục Tần số vô tuyến điện đã gửi Thông báo về phí, lệ phí trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì không truy thu, truy hoàn phần chênh lệch lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện theo biểu mức thu quy định tại Thông tư này.

Tiến Dũng

 

 

Hội nghị toàn thể Ủy ban Tần số Vô tuyến điện quốc gia lần thứ 27

Email In PDF.

Sáng ngày 20/1/2014, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị toàn thể Ủy ban Tần số Vô tuyến điện quốc gia lần thứ 27 (Ủy ban). Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son, Chủ tịch Ủy ban đã chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có Thứ trưởng Thường trực Bộ TT&TT Lê Nam Thắng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Quốc Phòng Đỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công An Đặng Văn Hiếu và các ủy viên của Ủy ban.   

hnvotuyendien

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son (thứ ba từ phải sang) đang chúc Tết bộ đội Trường Sa qua cầu truyền hình. Ảnh: M.Q

Báo cáo tại Hội nghị, ông Đoàn Quang Hoan – Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện (Bộ TT&TT) cho biết, trong năm 2013, Ủy ban Tần số Vô tuyến điện đã đạt được kết quả cao ở một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, công tác phối hợp xây dựng quản lý và quy hoạch tần số vô tuyến điện đã đẩy mạnh triển khai mảng thực thi Luật Tần số Vô tuyến điện, các cơ quan tham mưu của Ủy ban đã tích cực nghiên cứu, soạn thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tần số vô tuyến điện như: Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng về quản lý tần số vô tuyến điện; ban hành Thông tư số 19/2013/TT-BTTTT ngày 2/12/2013 của Bộ TT&TT quy định tần số cấp cứu, an toàn, tìm kiếm cứu nạn trên biển và hàng không dân dụng; Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA ngày 9/5/2013 hướng dẫn cơ chế phối hợp xử lý nhiễu có hại giữa các đài vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh và mục đích kinh tế xã hội.

 


Các công tác khác như phối hợp kiểm soát và xử lý can nhiễu ngày càng chặt chẽ, không để xảy ra các vụ vi phạm nghiêm trọng. Việc kiểm soát tần số vô tuyến điện đảm bảo an toàn cho các mạng vô tuyến điện đã được cấp phép và các tần số phục vụ mục đích quốc phòng. Năm 2013, các đơn vị của Ủy ban đã phối hợp xử lý dứt điểm 110 vụ can nhiễu có hại. 


Các công tác khác như triển khai đề án số hóa truyền hình, công tác hợp tác quốc tế về quản lý tần số, cũng như việc khảo sát tình hình sử dụng tần số tại một số địa phương đã được triển khai tại tỉnh Thanh Hóa và Quần đảo Trường Sa. 


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã yêu cầu, trong năm 2014, các thành viên của Ủy ban cần tăng cường hơn nữa triển khai công tác thực thi pháp luật về tần số vô tuyến điện, tăng cường phổ biến pháp luật đến các cá nhân sử dụng tần số và các cơ quan quản lý cấp địa phương. Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng nhận định, năm 2014 tình hình an ninh mạng sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Do đó các lực lượng một mặt phải triển khai tốt những nhiệm vụ quản lý nhà nước về quản lý tần số vô tuyến điện để đảm bảo an toàn an ninh trên môi trường mạng, trên môi trường tần số vô tuyến điện. Đặc biệt là đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho các cơ quan Đảng, Nhà nước trong các hội nghị lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, chống lọt, lộ thông tin để các thế lực thù địch lợi dụng. 

Cũng tại Hội nghị này, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã chúc Tết các chiến sỹ  Trường Sa qua cầu truyền hình.

M.Q (infonet.vn)

 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác triển khai chương trình nông thôn mới tại huyện Đak Đoa

Email In PDF.

Vừa qua, Đ/c Ngô Hữu Công - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, thành viên Ban chỉ đạo nông thôn mới cùng với đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các doanh nghiệp bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh đã đi kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2013 trên địa bàn huyện Đak Đoa và kiểm tra thực tế tình hình triển khai Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2013 trên địa bàn 05 xã: K’Dang, Nam Yang, Đak Sơ Mei, Đak Krong, Hà Đông thuộc huyện Đak Đoa.

Theo báo cáo của UBND huyện, đến nay các xã trên địa bàn huyện đã đạt một số tiêu chí, cụ thể: xã Tân Bình đạt 14/19 tiêu chí; xã Nam Yang đạt 11/19 tiêu chí; xã K'Dang đạt 10/19 tiêu chí; xã H'Neng đạt được 11/19 tiêu chí; các xã GLar, Ia Băng, Hải Yang đạt được 6/19 tiêu chí; các xã Ia Pết, Đak Rong, Đak Sơ Mei đạt 5/19 tiêu chí; xã Hà Bầu, xã Kon Gang đạt 4/19 tiêu chí; xã HNol đạt 3/19 tiêu chí; xã Trang, xã ADơk đạt 2/19 tiêu chí; xã Hà Đông đạt 1/19 tiêu chí. Riêng về tiêu chí số 8 của ngành Thông tin và Truyền thông có 14/16 xã đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ 87,5% ( còn 02 xã Hà Đông và xã Hnol chưa đạt); tổng số thôn có dịch vụ Internet đến thôn là 44/145 thôn, chiếm tỷ lệ 30,34%.

Đoàn đã đến kiểm tra cơ sở hạ tầng, chất lượng cung ứng dịch vụ tại các điểm phục vụ bưu chính, viễn thông  và các điểm truy cập internet ở 05 xã, kết quả có 04 xã được công nhận đạt tiêu chí số 8 - Bưu điện của ngành Thông tin và Truyền thông gồm K’Dang, Nam Yang, Đak Sơ Mei, Đak Krong.

Qua công tác kiểm tra, đoàn kiểm tra đã đề nghị các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng để phấn đấu đạt 100% tiêu chí số 8 của ngành thông tin và truyền thông tại huyện Đak Đoa trong thời gian tới./.

Lê Thị Thu Hương

 

Công bố Báo cáo tài nguyên Internet 2013

Email In PDF.

Tính đến tháng 10/2013, số lượng tên miền ".vn" duy trì thực tế trên mạng là trên 260.000 tên. Tên miền ".vn" giữ được tốc độ tăng trưởng tốt ngay cả trong những giai đoạn chịu sự tác động trước tình hình khó khăn của nền kinh tế trong nước và thế giới.

Báo cáo tài nguyên Internet 2013

Đây là một trong những nội dung được Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) chính thức công bố trong Báo cáo tài nguyên Internet 2013.

Kể từ năm 2011 đến nay, tên miền ".vn" liên tục là tên miền quốc gia có số lượng đăng ký sử dụng cao nhất khu vực Đông Nam Á - ASEAN. Tốc độ tăng trưởng bình quân 172%/năm.

Ấn phẩm Báo cáo tài nguyên Internet 2013 cung cấp đầy đủ thông tin về các sự kiện quan trọng đối với sự phát triển của Internet Việt Nam trong năm 2013. Đầu tiên phải kể tới sự kiện Việt Nam chính thức khai trương dịch vụ trên nền IPv6 (Giao thức liên mạng thế hệ 6) trong khuôn khổ sự kiện Hội thảo “Ngày IPv6 Việt Nam” ngày 06/5/2013. Sự kiện thu hút được sự tham gia của gần 500 chuyên gia cấp cao đến từ nhiều hãng thiết bị, hạ tầng mạng viễn thông và Internet nổi tiếng trên thế giới, các doanh nghiệp viễn thông và Internet cùng các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Tính đến tháng 11/2013 đã có 34 tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp được phân bổ IPv6.

Bên cạnh các thông tin về tình hình phát triển tài nguyên Internet là thông tin thống kê và giới thiệu về hệ thống máy chủ tên miền quốc gia (DNS) và Trạm trung chuyển Internet quốc gia (VNIX) - hạ tầng kỹ thuật quan trọng hỗ trợ thúc đẩy phát triển Internet nói chung của Việt Nam.

Năm 2013 cũng ghi một dấu mốc quan trọng về sự hội nhập Internet quốc tế của Việt Nam qua việc Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 143 của Tổ chức hỗ trợ tên miền cấp cao mã quốc gia (ccNSO) thuộc Tổ chức quản lý tên miền và địa chỉ Internet quốc tế (ICANN) vào ngày 20/11/2013

Theo Chinhphu.vn

 

Văn bản mới: Thông tư Quy định điểm hoạt động văn hóa xã

Email In PDF.

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 17/2013/TT-BTTTT ngày 02 tháng 8 năm 2013 quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã. Thông tư gồm 5 chương, 16 điều quy định việc cung ứng các dịch vụ bưu chính công ích, các dịch vụ kinh doanh khác và tổ chức hoạt động đọc sách, báo chí, ấn phẩm (gọi tắt là sách, báo) tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã; tiếp nhận, triển khai các chương trình, dự án phục vụ phát triển thông tin và truyền thông tại khu vực nông thôn và các chương trình, dự án khác của Nhà nước về nông thôn. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hoạt động tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã.

Theo đó, điểm Bưu điện - Văn hóa xã là điểm được ưu tiên lựa chọn để: Cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng trong Chương trình viễn thông công ích; Đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước theo quy định về quản lý thuê bao di động trả trước; Tổ chức triển khai các chương trình, dự án phát triển thông tin và truyền thông nông thôn và các chương trình, dự án khác của Nhà nước về nông thôn phù hợp quy định về hoạt động tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã.

Cũng theo quy định của Thông tư, nhân viên làm việc tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã phải đáp ứng các điều kiện cơ bản: Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên; riêng miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, tối thiểu phải có trình độ tốt nghiệp trung học cơ sở; Được đào tạo cơ bản về các nghiệp vụ bưu chính và tổ chức phục vụ đọc sách, báo; Thực hiện đúng các thỏa thuận cam kết với doanh nghiệp được giao quản lý hệ thống điểm Bưu điện - Văn hóa xã.

Điểm Bưu điện - Văn hóa xã phải đảm bảo cung ứng dịch vụ thư cơ bản có khối lượng đến 02 kg, dịch vụ phát hành báo chí công ích theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các dịch vụ bưu chính khác theo yêu cầu của Nhà nước đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng với mỗi loại dịch vụ…

Ngoài ra, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam được triển khai cung ứng các dịch vụ khác tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã, tuy nhiên phải đảm bảo các yêu cầu sau: Không làm ảnh hưởng tới chất lượng cung ứng các dịch vụ bưu chính công ích, hoạt động đọc sách, báo và phù hợp với định hướng phát triển chung của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Hoạt động đọc sách, báo tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã được phục vụ miễn phí kể cả sách, báo in, các loại ấn phẩm và việc tổ chức đọc sách, báo trên mạng Internet.

Thời gian tối thiểu phục vụ nhu cầu đọc sách, báo tương ứng với thời gian mở cửa theo quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dịch vụ bưu chính công ích do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành theo từng thời kỳ.

Theo quy định của Thông tư, việc tổ chức, triển khai các chương trình, dự án thông tin và truyền thông nông thôn phải được ưu tiên xem xét, đánh giá để triển khai thực hiện tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã. Khuyến khích các ngành, các cấp, các tổ chức và doanh nghiệp khác lựa chọn điểm Bưu điện - Văn hóa xã để tổ chức triển khai các chương trình, dự án về nông thôn. Tuy nhiên, cần đảm bảo không làm ảnh hưởng đến việc cung ứng các dịch vụ bưu chính công ích và hoạt động đọc sách, báo tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã. Các chi phí phát sinh để đảm bảo triển khai các chương trình, dự án tại điểm Bưu điện - Văn hóa xã phải được tính toán và chi trả cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2013.

Thanh Lịch

 

 
Trang 7 trong tổng số 17

Liên kết webSố lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Đăng nhập
caicachthutuchanhchinh

Danh sach tro choi G1

link video ma doc


 

Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai
Copyright© 2018 Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3717564. Fax: (0269) 3717564. Email: sogialai@mic.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Giám đốc Sở.
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT cấp ngày 22/03/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.