12:23:42 , 31/10/2014

Công nghệ thông tin

Tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng

Email In PDF.

Cùng với sự phổ cập Internet ngày càng rộng rãi, vấn đề bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng cũng ngày càng trở nên cấp thiết. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ TTTT trong năm 2014.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) Nguyễn Bắc Son đã dành cho PV Báo Điện tử Chính phủ cuộc trao đổi về nội dung này.

botruong
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son

An toàn, an ninh thông tin: Vấn đề được quan tâm đặc biệt 

Thưa Bộ trưởng, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên mạng Internet đang ngày càng trở thành một vấn đề nóng, được cả xã  hội quan tâm. Xin Bộ trưởng cho biết thực trạng của vấn đề này hiện nay ở nước ta như thế nào? 

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son:  Với diễn biến của những vụ tấn công phá hoại cũng như  công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng của các cơ  quan, tổ chức, doanh nghiệp trong vài năm trở lại  đây, có thể nhận thấy một thực trạng trong khi các vụ tấn công phá hoại của tin tặc ở trong và ngoài nước đang gia tăng cả về quy mô, cường độ và độ tinh vi thì công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của chúng ta lại đang có nhiều bất cập cả về hạ tầng, nhân lực và nhận thức. 

Vì vậy, nguy cơ và hậu quả của nạn tin tặc, nhất là đối với các trang thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các doanh nghiệp lớn… đang là vấn đề được quan tâm đặc biệt hiện nay. 

Nhận thức rõ vấn đề này, từ nhiều năm qua, Bộ TTTT đã luôn chú trọng triển khai nhiều giải pháp để đối phó với các nguy cơ gây mất an toàn, an ninh thông tin. 

Năm 2013, Bộ TTTT đã chỉ đạo Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) phối hợp với các đơn vị trong ngành hỗ trợ hiệu quả một số báo điện tử và cổng thông tin điện tử ứng phó hiệu quả trước các đợt tấn công nguy hiểm của tin tặc làm ngưng trệ hoạt động hoặc thay đổi thông tin trái phép. 

Tuy nhiên, với mức độ nguy cơ ngày càng lớn của vấn đề an toàn an ninh mạng như trên, những cố gắng như vừa qua là chưa đủ.  

Vậy trong năm 2014, Bộ TTTT sẽ có những giải pháp gì để tăng cường đảm bảo an toàn thông tin, an ninh thông tin cho các trang mạng, thưa Bộ trưởng? 

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Trong năm 2014, xác định rõ vấn đề an toàn an ninh mạng là một trong các thách thức lớn đối với nước ta cũng như nhiều nước trên thế giới, Bộ TTTT sẽ tập trung triển khai những nhóm biện pháp đồng bộ, toàn diện nhằm tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trên Internet, trong đó tập trung vào những giải pháp cơ bản như:  Hoàn thiện môi trường pháp lý, theo đó, tập trung triển khai dự án Luật An toàn thông tin, bảo đảm chất lượng và tiến độ trình dự thảo Luật và các văn bản dưới luật kèm theo, theo đúng kế hoạch mà Chính phủ và Quốc hội đã thông qua. Luật An toàn thông tin, sau khi được ban hành sẽ là nền tảng  căn cứ pháp lý hết sức quan trọng cho việc triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin một cách bài bản, đồng bộ, có  tính hệ thống… 

Khẩn trương triển khai việc thành lập Cục An toàn thông tin trực thuộc Bộ TTTT; tiếp tục kiện toàn VNCERT với vai trò là một đơn vị sự nghiệp chuyên trách về công tác hỗ trợ bảo đảm an toàn thông tin. 

Tiếp tục triển khai quyết liệt Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Chỉ thị số 897/CT-TTg ngày 10/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số”; Thông tư số 27/2011/TT-BTTTT ngày 04/10/2007 về “Quy định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam”. Hỗ trợ và khuyến khích các cơ quan, tổ chức áp dụng tiêu chuẩn “Hệ thống quản lý an toàn thông tin” mã số TCVN ISO/IEC 27001:2009 để tăng cường các công tác đảm bảo an toàn thông tin. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát và hỗ trợ hoạt động điều phối ứng cứu sự cố như triển khai công tác giám sát an toàn mạng để phát hiện và cảnh báo sớm các vụ tấn công gây mất an toàn thông tin; hỗ trợ các cơ quan, tổ chức thành lập các tổ chức ứng cứu sự cố tại chỗ và xây dựng mạng lưới ứng cứu sự cố trên toàn quốc có sự hợp tác chặt chẽ; tạo sự phối hợp và liên kết chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, mạng lưới ứng cứu sự cố và các nhà cung cấp dịch vụ Internet để sẵn sàng hỗ trợ xử lý khi có sự cố xảy ra; tăng cường kiểm tra đánh giá các cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước để có biện pháp khắc phục kịp thời trước khi xảy ra các sự cố… 

Phối hợp với các cơ quan liên quan như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong công tác bảo đàm an toàn thông tin mạng cũng như đẩy mạnh hoạt động hợp tác và phối hợp quốc tế, nhất là trong việc chống lại những vụ tấn công từ nước ngoài... 

“Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”
 
Thưa Bộ trưởng, hiện nay, trên một số trang mạng, đặc biệt là các trang mạng cá nhân có đăng nhiều thông tin “nhiễu. Xin Bộ trưởng cho biết trong năm nay, Bộ có giải pháp gì để quản lý các trang mạng này mà vẫn đảm bảo quyền tự do ngôn luận của người dân? 

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Để quản lý tốt các trang thông tin điện tử, trong năm 2014, Bộ TTTT sẽ tiếp tục triển khai việc ban hành các thông tư hướng dẫn Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, ban hành các văn bản dưới Nghị định; tăng cường công tác truyền thông, cung cấp thông tin kịp thời trên hệ thống báo chí chính thống để đáp ứng nhu cầu của độc giả, nắm bắt, phát hiện và giải quyết những vấn đề phát sinh được phản ánh trên các trang cá nhân, mạng xã hội. Bên cạnh đó, Bộ cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm theo đúng các quy định của pháp luật những trang tin vi phạm. 

Với phương châm: “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực”, Bộ TTTT  sẽ tăng cường sự phối hợp với các bộ, ngành có liên quan đề xuất chính sách khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam phát triển các dịch vụ nội dung tích cực, lành mạnh phù hợp với đặc trưng lịch sử, văn hóa, tập quán và ngôn ngữ của người Việt Nam nhằm thu hút người dùng, hạn chế tác động tiêu cực của những thông tin sai trái, độc hại trên Internet; nâng cao năng lực bộ máy quản lý Nhà nước về tổ chức bộ máy, về nguồn nhân lực, về cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật công nghệ cao, hiện đại bảo đảm triển khai có hiệu quả các biện pháp quản lý về cả hành chính và kỹ thuật để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các sai phạm theo pháp luật. 

Đây là những giải pháp có ý nghĩa then chốt và lâu dài, nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, để mỗi người dân đều có sức đề kháng và trở thành bộ lọc thông tin hiệu quả, tự quyết định lựa chọn việc cung cấp và sử dụng những thông tin có ích cho nhu cầu cá nhân, có khả năng miễn dịch đối với các thông tin sai trái, độc hại. 

Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!

Thúy Hà (thực hiện) 

Cổng thông tin điện tử Chính phủ

 

Tính cấp thiết trong công tác đánh giá an toàn thông tin hiện nay

Email In PDF.

Ngày nay, ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) đã được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ứng dụng, phát triển để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đáp ứng nhu cầu về vật chất và tinh thần của nhân dân. Song song với những lợi ích do CNTT đem lại, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ, rủi ro tiềm ẩn khi điểm yếu của các hệ thống thông tin bị khai thác, lợi dụng. Trong khi đó các trang thông tin điện tử ngày càng phát triển mạnh mẽ với thông tin đăng tải phong phú, đa dạng về mọi chủ đề của đời sống xã hội. Cũng chính vì vậy, môi trường mạng cũng bị lợi dụng để đưa thông tin sai lệch, quảng cáo không trung thực, lừa đảo qua mạng,.... Thời gian gần đây các tấn công trên môi trường mạng xuất hiện ngày càng nhiều, từ hình thức làm lây lan virus, cho đến làm ngừng trệ hoạt động của mạng, lấy cắp dữ liệu nhạy cảm như: Thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu truy cập... của người dùng.

danhgiaattt

Trước tình hình mất an toàn thông tin ở nước ta diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Vì vậy, vấn đề đảm bảo an toàn thông tin (ATTT) ngày càng trở nên cấp thiết đối với mọi cá nhân, tổ chức trong xã hội. Thực hiện giải pháp đánh giá an toàn thông tin của đơn vị là một nhu cầu cấp thiết nhằm thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị số 897/CT-TTg ngày 10/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số và Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 13/1/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020 nhằm xây dựng một hệ thống bảo đảm an toàn thông tin cho các cơ quan, tổ chức.

An toàn thông tin không chỉ đơn giản liên quan đến vấn đề về máy móc, kỹ thuật và hệ thống thông tin như nhiều người lầm tưởng. Trên thực tế, sự rò rỉ và mất mát thông tin có thể xảy ra ở bất cứ đâu, thậm chí nghiêm trọng ở cả những tổ chức hay doanh nghiệp không có ứng dụng công nghệ thông tin, hay đơn giản với vài máy tính dùng như các công cụ đánh máy, in ấn và lưu trữ văn bản, nên việc xây dựng một hệ thống bảo đảm an toàn thông tin không chỉ đơn giản gói gọn vào trách nhiệm của bộ phận CNTT, hệ thống mạng với một số giải pháp thuần túy kỹ thuật. Một hệ thống thông tin an toàn đúng nghĩa phải gắn kết và tích hợp chặt chẽ với hoạt động của toàn tổ chức trong đó con người đóng vai trò quan trọng. Có nhiều định nghĩa về an toàn thông tin. Về cơ bản, đối với mọi tổ chức, việc có thông tin chính xác và kịp thời có tác động rất quan trọng đến hoạt động, khả năng phát triển và thu lợi của tổ chức đó. An toàn thông tin giúp kiểm soát và bảo vệ thông tin khỏi bị rò rỉ, mất mát, sai lệch do vô tình hoặc cố ý.

An toàn thông tin phải bảo đảm ba thuộc tính quan trọng :

- Tính cẩn mật : Tránh cho thông tin không rò rỉ trái phép, tài sản thông tin được quản lý chặt chẽ và có hệ thống. Bảo mật thông tin trong nội bộ tổ chức, cũng như giữa tổ chức với bên ngoài.

- Tính toàn vẹn: Tránh cho thông tin không bị thay đổi trái phép, thông tin phải chính xác và đầy đủ. Nắm bắt và kiểm soát các rủi ro có thể xảy ra

- Tính sẵn sàng: Bảo đảm thông tin luôn sẵn sàng khi cần, khi có sự cố khẩn cấp xảy ra.

Có nhiều cách thức và quan điểm để thiết lập một hệ thống an toàn thông tin. Tuy nhiên, thông thường người ta dựa vào các tiêu chuẩn, trong số đó hai Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 27001:2009 Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn - Hệ thống quản lý an toàn thông tin - Các yêu cầu và TCVN 7562:2005 ISO/IEC 17799:2005 Công nghệ thông tin - Mã thực hành quản lý an ninh thông tin.

Để thực hiện đánh giá mức độ an toàn mạng của tổ chức mình, thiết lập một hệ thống an toàn thông tin có thể thực hiện bởi một công ty đánh giá chuyên nghiệp là đối tác thứ 3 độc lập, hoặc do chính bản thân tổ chức thực hiện. Nếu chúng ta có đủ điều kiện về kinh phí, thì việc lựa chọn một nhà cung cấp dịch vụ ATTT đánh giá toàn diện định kỳ hay đánh giá thường xuyên về độ an toàn của mạng là một phương án tốt nhất. Kỹ năng tự đánh giá ATTT đòi hỏi khá nhiều kỹ năng của người tiến hành đánh giá. Trước tiên, cần phải hiểu thế nào là một hệ thống thông tin an toàn. Thực tế cho thấy, việc đọc hiểu các tiêu chuẩn và hình dung ra cách đánh giá hiện trạng hệ thống theo qui định của ISO là một điều không đơn giản. Hơn nữa, đòi hỏi áp dụng ISO đến mức nào để có thể thực hiện khả thi trong hoàn cảnh cụ thể của đơn vị (với những thói quen làm việc “cố hữu”) là một vấn đề còn phức tạp hơn. Sau đó là vấn đề kỹ thuật. Người đánh giá cần hai kỹ năng cơ bản là sử dụng thành thạo công cụ rà soát (scanner) và phân tích, đánh giá các kết quả do công cụ rà soát báo cáo. Trong các kỹ năng này, phân tích các báo cáo là công việc phức tạp nhất. Với mỗi sơ hở được cảnh báo, người phân tích phải hiểu được các giao thức, các phương pháp hoạt động của hệ thống, cách thức khai thác những yếu tố bất lợi ra sao để dẫn đến sơ hở. Và phải phân tích được rằng nếu sơ hở bị khai thác thì phạm vi ảnh hưởng sẽ như thế nào. Trong trường hợp chỉ dựa trên một vài khiếm khuyết không đáng kể của hệ thống mà phải xác định được những khả năng có thể khai thác, đồng thời một số sơ hở đó để tiến tới thực hiện một tấn công nghiêm trọng vào hệ thống, thì người khảo sát còn cần phải có sự nhạy cảm và bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh thông tin. 

Như vậy, công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay đối với mọi tổ chức, chúng ta nhận thức đúng và đầy đủ về an ninh, an toàn thông tin; công tác quản lý nhà nước về an ninh, an toàn thông tin không những là của các Bộ chuyên ngành, UBND các cấp mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, của các cấp, các ngành. Trong quá trình thiết kế, xây dựng, vận hành, nâng cấp và hủy bỏ các hạ tầng kỹ thuật, các đơn vị phải triển khai áp dụng các giải pháp đảm bảo ATTT, chống virus và mã độc hại cho các hệ thống thông tin. Thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo đảm an toàn thông tin số trên môi trường mạng và tại Điều 41, 42 Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; tăng cường công tác quản lý an toàn thông tin số theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 27001:2009; Bố trí chuyên viên kỹ thuật phù hợp chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các hệ thống thông tin số. Lập kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên viên kỹ thuật về an toàn thông tin số và đào tạo, phổ biến kiến thức, kỹ năng cho người dùng máy tính về phòng, chống các nguy cơ mất an toàn thông tin số khi sử dụng mạng Internet;

Ngoài ra, cần lập dự toán kinh phí duy trì hàng năm để đảm bảo kinh phí cho việc đầu tư và duy trì bảo dưỡng đánh giá ATTT thường xuyên cho các hệ thống; cần phải thiết lập các nhóm ứng phó sự cố an ninh thông tin, nhóm này hoạt động theo sự kết hợp và tham gia cộng tác của nhiều đơn vị chứ không chỉ riêng từng đơn vị để kịp thời, áp dụng mọi biện pháp để khắc phục nhằm hạn chế thiệt hại./.

Nguyễn Dũng

 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Email In PDF.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có hơn 30 trang thông tin điện tử của các cơ quan quản lý nhà nước (cấp Sở và huyện) và Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Các trang thông tin điện tử này đã cung cấp hầu hết các dịch vụ công mức độ 2 (quy trình, thời gian, biểu mẫu... của thủ tục hành chính để các tổ chức, công dân có thể tải về) thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình. Cổng thông tin điện tử của tỉnh đã cung cấp 910 dịch vụ hành chính công trực tuyến ở mức độ 2 và 05 dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 (lĩnh vực báo chí, xuất bản) để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đối với lĩnh vực xây dựng chỉ mới dừng lại ở mức độ 2.

Thực hiện Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 – 2015, năm 2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã giao cho Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ) thuộc lĩnh vực xây dựng để triển khai cho các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến này cũng nhằm mục đích công khai các quy trình, thủ tục cũng như việc cấp phép xây dựng tại các huyện, thị xã, thành phố; góp phần đơn giản hóa, minh bạch thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi để công dân, tổ chức có thêm các phương tiện để tìm hiểu, trao đổi, tương tác với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính. Từ đó tăng cường, củng cố lòng tin của công dân với các cơ quan hành chính. Hiện tại hệ thống cung cấp 04 loại thủ tục là: Đăng ký cấp phép xây dựng công trình và nhà ở; đăng ký cấp phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ; đăng ký điều chỉnh giấy phép xây dựng; đăng ký gia hạn giấy phép xây dựng theo địa chỉ http://cpxdtructuyen.gialai.gov.vn.

dvc3

Mô hình kiến trúc của hệ thống

Phan Đình Hiếu

 

Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Gia Lai: 5 năm - Một chặng đường

Email In PDF.

Sau hơn 5 năm thành lập, đến nay Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (gọi tắt là Trung tâm) đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận. Trung tâm CNTT&TT là đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở Thông tin và Truyền thông được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 19/3/2008 với 07 biên chế và cho đến nay biên chế hiện có của Trung tâm là 15 người, với 03 phòng chuyên môn: Phòng Nghiệp vụ, phòng Tổng hợp và phòng Đào tạo - ứng dụng, trong đó, viên chức, lao động nữ gồm có 04 người chiếm 30%. Hầu hết viên chức đều có trình độ đại học. Trung tâm hoạt động trên các lĩnh vực: Liên kết đào tạo, bồi dưỡng nhân lực về công nghệ thông tin (CNTT); nghiên cứu, phát triển phần mềm và các ứng dụng CNTT; xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu; tư vấn, hỗ trợ các giải pháp bảo mật, bảo đảm an toàn an ninh thông tin; tư vấn các dự án ứng dụng về CNTT & TT; tư vấn, thiết kế, thi công các hệ thống mạng LAN, WAN; cung cấp, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì mạng máy tính và thiết bị CNTT, cơ sở hạ tầng thông tin.

ttcntt1

Về công tác đào tạo: Trung tâm đã liên kết, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức CNTT cho cán bộ công chức, viên chức theo kế hoạch hàng năm của Sở TT&TT. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 12 lớp “Kỹ năng sử dụng máy tính và ứng dụng internet” cho Nông dân với hơn 500 học viên. Ngoài ra Trung tâm đã triển khai đào tạo tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quản lý và ứng dụng CNTT cho cán bộ lãnh đạo cấp huyện. Qua khoá học, các cán bộ lãnh đạo quản lý đã có được những kiến thức về phương pháp và kỹ năng điều hành hoạt động ứng dụng CNTT trong tổ chức đơn vị mình một cách khoa học, hiệu quả. 

ttcntt2

Về nghiên cứu xây dựng và phát triển các phần mềm ứng dụng: Trong những năm qua, được sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo Sở về triển khai ứng dụng CNTT, Trung tâm đã được giao tiếp nhận hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử, Một cửa điện tử và phần mềm dịch vụ công … Sau một thời gian nghiên cứu, đến nay đội ngũ viên chức Trung tâm đã làm chủ được công nghệ để phát triển các phần mềm. Trong các sản phẩm phần mềm trên, Trung tâm đã nghiên cứu triển khai cài đặt và đào tạo mở rộng phần mềm Văn phòng điện tử đến cấp xã, phường, thị trấn cho một số huyện trong tỉnh. Đây là phần mềm có tính năng tiện dụng, giúp cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chỉ đạo điều hành hoạt động của đơn vị thông qua hệ thống mạng thuận lợi, tiết kiệm về thời gian, kinh phí, giấy tờ,... Đồng thời tạo phương pháp làm việc mới hiện đại, hiệu quả, nhanh chóng, được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đánh giá cao. Song song với việc nghiên cứu, phát triển các phần mềm được chuyển giao từ các dự án của Sở đầu tư, Trung tâm cũng đã tập trung xây dựng được một số phần mềm thông dụng như: Phần mềm website; phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức; phần mềm quản lý lập lịch công tác; phần mềm quản lý tài chính kế toán cho khối doanh nghiệp và hành chính; phần mềm quản lý công tác thi đua khen thưởng; phần mềm quản lý tra cứu điểm; phần mềm quản lý nhà hàng, khách sạn; dịch vụ karaoke và phần mềm quản lý tài sản công,… Tính đến nay, Trung tâm đã triển khai các sản phẩm phần mềm trên cho hơn 40 đơn vị đơn vị trên địa bàn tỉnh và đã được các đơn vị sử dụng hiệu quả.  

ttcntt3

Về hoạt động các dịch vụ khác như: Hỗ trợ các đơn vị duy trì hoạt động các phần mềm ứng dụng; tư vấn, thiết kế, lập dự án về công nghệ thông tin; tư vấn các giải pháp bảo mật, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; tư vấn và thi công lắp đặt, nâng cấp mạng LAN, WAN; tư vấn, bảo trì mạng máy tính và thiết bị CNTT, cơ sở hạ tầng thông tin cho các cơ quan, đơn vị và dịch vụ cho thuê Hosting; webhosting đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Với chặng đường 5 năm, chưa phải là dài nhưng những gì mà Trung tâm CNTT &TT  làm được đã khẳng định sự trưởng thành của đội ngũ viên chức trong thời gian qua và đó cũng chính là kết quả quá trình nghiên cứu của đội ngũ viên chức, người lao động Trung tâm với mong muốn làm chủ công nghệ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong việc quản lý các hệ thống như: Hệ thống Hosting; Cổng thông tin điện tử; Hệ thống Hội nghị truyền hình và Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh. Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng với quyết tâm và đam mê công nghệ của đội ngũ viên chức trẻ, ham học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, tập thể đoàn kết thống nhất, chắc chắn Trung tâm CNTT&TT Gia Lai sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào phát triển sự nghiệp thông tin và truyền thông của tỉnh./.

Bích Thuỷ

 

Hoàn tất sửa chữa tuyến cáp AAG vào ngày 9/1/2014

Email In PDF.

Theo thông tin mới nhất từ FPT Telecom, dự kiến tuyến cáp quang biển quốc tế AAG sẽ được sửa chữa hoàn tất và đi vào khai thác ngày 9/1/2014.

capquang1

Sơ đồ tuyến cáp AAG

Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom), một trong những đơn vị khai thác tuyến cáp này cho biết, Công ty đã hoàn tất việc bổ sung dung lượng kết nối Internet để giảm ảnh hưởng từ việc đứt cáp quang biển Asia America Gate Way (AAG) từ ngày 20/12 vừa qua.

Như vậy, đến thời điểm này, FPT Telecom đã khôi phục được 70% dung lượng bị thiếu hụt do sự cố nói trên. Dự kiến tuyến cáp quang biển AAG sẽ được sửa chữa hoàn tất và đi vào khai thác vào ngày 9/1/2014.

Trước đó, vào 18 giờ chiều ngày 20/12, tuyến cáp AAG - phân đoạn Vũng Tàu-Hong Kong bị đứt. Vị trí gián đoạn cách trạm cập bờ Vũng Tàu khoảng 278 km. Sự cố này khiến lưu lượng của một số nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tại Việt Nam đang khai thác trên tuyến này đều bị ảnh hưởng, trong đó có FPT Telecom.

Trong thời gian tuyến cáp bị đứt, FPT Telecom đã liên tục mở rộng băng thông quốc tế nhằm tăng thêm dung lượng sử dụng cho khách hàng và hạn chế việc ảnh hưởng khi một trong các hướng kết nối quốc tế gặp sự cố.

Hiện tại, FPT Telecom đang phối hợp chặt chẽ với đơn vị điều hành tuyến cáp quang biển AAG để cập nhật thông tin tới khách hàng và khôi phục hoàn toàn liên lạc trong thời gian sớm nhất khi tuyến cáp được sửa chữa xong.

Tuyến cáp quang AAG được đưa vào khai thác từ năm 2009, kết nối Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam (điểm cập bờ tại Vũng Tàu), Brunei, Hong Kong (Trung Quốc), Philippines và Mỹ (Guam, Hawaii và California).

Theo Chinhphu.vn

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 31 Tháng 12 2013 09:54 )
 
Trang 4 trong tổng số 19

LyTuTrong

sang to k thut

Liên kết webSố lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Đăng nhập
Thông báo

DT Quy ché mot cua dtu

caicachthutuchanhchinh

Danh sach tro choi G1

cuocthiupu43


Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai
Copyright© 2014 Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai. Điện thoại: (059) 3717564. Fax: (059) 3717564. Email: sogialai@mic.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Ngọc Nhung - Phó Giám đốc Sở.
Giấy phép số: 186/GP-TTĐT cấp ngày 19/10/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông.