10:2:39 , 21/1/2018

Bác Hồ với lực lượng vũ trang Cách Mạng

Email In PDF.

Ngày 5-6-1911, Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Sau gần 30 năm hoạt động ở nước ngoài, ngày 28-1-1941, Người đã về nước trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt Nam.

 Giữa tháng 5-1941, Người chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ 8 tại Hà Quảng (Cao Bằng) khẳng định nhiệm vụ chủ yếu trước mắt  của cách mạng nước ta, trong đó chuẩn bị khởi nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của Đảng và dân tộc.  

           Cuối năm 1941, Người chủ trương thành lập Đội tự vệ vũ trang Cao Bằng. Nhiều cán bộ được Người chọn cử sang Trung Quốc học quân sự. Người biên soạn nhiều tài liệu huấn luyện quân sự cho Đội tự vệ vũ trang Cao Bằng như : Kinh nghiệm du kích Nga; Kinh nghiệm du kích Tàu; Cách đánh du kích. Người chăm lo giáo dục chính trị  và viết "Mười điều kỷ luật" cho Đội tự vệ vũ trang Cao Bằng. Người đã xác định vai trò của Đội này là "làm nòng cốt cho việc xây dựng lực lượng vũ trang và nửa vũ trang sau này".

          Cuối tháng 10-1944, Người từ Trung Quốc trở về Cao Bằng, và quyết định hoãn ngay cuộc khởi nghĩa của Ban liên tỉnh Cao Bắc Lạng. Người chủ trương cuộc đấu tranh lúc bấy giờ phải từ hình thức chính trị tiến dần lên hình thức quân sự. 

          Tháng 12-1944, Người viết bản Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Qua tên gọi này, chúng ta thấy Người coi chính trị quan trọng hơn quân sự. Chiến thuật hoạt động của Đội được Người xác định là "Vận dụng lối đánh du kích, bí mật, nhanh chóng, tích cực, nay đông mai tây, lai vô ảnh, khứ vô tung". 

          Ngày 22-12-1944, tại khu rừng thuộc xã Tam Kim, Nguyên Bình (Cao Bằng), đồng chí Võ Nguyên Giáp được sự ủy quyền của Người đã tổ chức Lễ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân gồm 34 cán bộ, chiến sĩ . 

          Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời dánh dấu một bước phát triển của cách mạng nước ta đã có một tổ chức lực lượng vũ trang chủ lực làm nòng cốt cho phong toàn dân đánh giặc cứu nước.

          Chủ tịch Hồ Chí Minh còn có Chỉ thị quan trọng cho Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân khi triển khai nhiệm vụ : 

          1- Cuộc chiến đấu đầu tiên phải là một cuộc thắng lợi, bởi "cuộc chiến đấu ấy có tác dụng rất lớn lao và trong một phần lớn sẽ quyết định tương lai của Đội". 

          2- Các cuộc hành động phải nhằm thời gian, phải nhằm địa điểm, tổ chức phải gọn gàng, chu đáo xuất sắc, làm cho nó vang dội đến khắp trong nước và vang đội ra cả nước ngoài. Sau mỗi thắng lợi phải triệt để lợi dụng để mở rộng tuyên truyền. Có thế, Đội mới đạt mục đích tuyên truyền của nó, mới kêu gọi toàn dân đoàn kết, vũ trang đứng đậy.  

           Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã ra quân, đánh thắng hai trận đầu ở Phai Khắt, Nà Ngần, và trên cơ sở đó, nhanh chóng phát triển lực lượng làm nòng cốt cho cuộc đấu tranh chính trị, đấu tranh vũ trang của toàn dân tiến lên Tổng khổi nghĩa năm 1945 giành chính quyền trong cả nước.

          Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công. Tháng 9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương chấn chỉnh, mở rộng Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và đổi tên thành Vệ quốc đoàn. Bộ đội chủ lực khoảng 5.000 người trong những ngày Tổng khởi nghĩa, đến cuối năm 1945, đã phát triển lên 50.000 người, với 40 chi đội. 

          Ngày 7-9-1945, theo Chỉ thị của Người, Bộ Tổng tham mưu được thành lập với nhiệm vụ: "Tổ chức huấn luyện quân đội cho giỏi; nắm địch nắm ta rõ ràng; bày mưu bày kế khôn khéo; tổ chức chỉ huy thông suốt, bí mật, nhanh chóng, kịp thời, chính xác để đánh thắng mọi kẻ thù, bảo vệ thành quả cách mạng".

           Ngày 22-5-1946, Người ký Sắc lệnh số 71-SL vê Quân đội quốc gia Việt Nam. Kèm theo Sắc lệnh có bản Quy tắc Quân đội quốc gia Việt Nam gồm 62 điều, quy định biên chế, tuyển binh, cấp bậc, thăng giáng, thuyên chuyển, kỷ luật, khen thương và lễ nghi của quân đội.

           Ngày 26-5-1946, tại Lễ khai giảng đầu tiên của Trường võ bị Trần Quốc Tuấn, Người căn dặn học viên: "Anh em có nhiều giai cấp., tư tưởng khác nhau, trước hết phải đoàn kết, đoàn kết thật thà. Phải có kỷ luật cả về tinh thần lẫn vật chất. Phải noi gương anh dũng của anh em binh sĩ hồi khởi nghĩa để làm gương cho các lớp về sau. Các anh em cần làm được như lời Tôn Trung Sơn đã nói: 'Những người thanh niên tốt muốn làm việc to chứ không muốn làm quan lớn" (1). Người đã tặng nhà trường lá cờ thêu 6 chữ vàng "Trung với nước, hiếu với dân".

           Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, chống mọi biểu hiện quân sự đơn thuần. Theo Người, quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại.

            Người cho rằng, cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Trong quân đội, Người xem ''Tướng là kẻ giúp nước. Tướng giỏi (đủ cả : trí, tín, nhân, dũng, nghiêm) thì nước mạnh. Tướng xoàng thì nước hèn....Cho nên: biết sức ta, biết sức địch thì trăm trận đều thắng. Biết sức ta, mà không biết sức địch thì một thắng một bại. Không biết ta, không biết địch thì trận nào cũng thua"(2).

           Chăm lo nâng cao tri thức quân sự cho bộ đội, Người đã viết hàng chục bài báo giới thiệu Binh pháp của Tôn Tử  về chiến lược, chiến thuật, cánh đánh...

            Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, theo dõi sự trưởng thành của quân đội, từ đó, động viên, khen thưởng kịp thời. Trong Chiến dịch Biên giới Thu Đông năm 1950, một chiến dịch đã tạo nên bước ngoặt cơ bản cho cuộc kháng chiến chống Pháp, Người đã đích thân ra trận, có ý kiến quyết định chọn mục tiêu tiến công mở màn chiến dịch...Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Người đã cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng lãnh đạo, chỉ đạo quân và dân ta chiến đấu giành toàn thắng, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chín  năm chống thực dân Pháp.

           Năm 1954, hòa bình được lập lại, đất nước tạm thời chia làm hai miền. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dặn dò cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn 308 Quân

  Tiên phong trước khi về tiếp quản thủ đô Hà Nội: "Ngày xưa, các Vua Hùng đã có công dựng nước, ngày nay, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".

            Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa Hội nghị Trung ương vào năm 1956, ra Nghị quyết nêu rõ: "Cần củng cố các lực lượng vũ trang và bán vũ trang hiện có ở miền Nam, xây dựng làm căn cứ, làm chỗ dựa, đồng thời xây dựng cơ sở quần chúng vững mạnh làm điều kiện căn bản để duy trì và phát triển lực lượng vũ trang" (3). Người luôn chăm lo chỉ đạo xây dựng một quân đội nhân dân hùng mạnh, một quân đội cách mạng tiến lên chính quy, hiện đại.

           Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội ta khắc sâu và thực hiện lời day của Người: "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng" (4).

Nguyễn Xuyến

(1) Hồ Chí Minh Toàn tập - NXBCTQG - H - 1995 - T 4 - tr  239.

 (2) Sdd - T 3 - tr 519.

 (3) Báo Nhân Dân, số 18033, ngày 15-12-2004.

 (4) Hồ Chí Minh Toàn tập - NXBCTQG - H - 1996 - T 11 - tr 350.

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 18 Tháng 1 2010 03:36 )  

Liên kết webSố lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Đăng nhập
caicachthutuchanhchinh

Danh sach tro choi G1

link video ma doc


 

Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai
Copyright© 2018 Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai
Địa chỉ: 17 Trần Hưng Đạo, Pleiku, Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3717564. Fax: (0269) 3717564. Email: sogialai@mic.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Giám đốc Sở.
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT cấp ngày 22/03/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.