CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin tổng hợp > Triển khai thí điểm mô hình tổ chức, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của tỉ

Triển khai thí điểm mô hình tổ chức, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của tỉnh

Ngày đăng bài: 11/12/2017
Cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ mang tính thường xuyên, lâu dài. Thực hiện tốt nhiệm vụ này không chỉ đóng góp cho sự phát triển chung mà trên hết, đó là hướng đến phục vụ người dân được tốt hơn. Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước để giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp, tăng cường cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành cấp tỉnh là xu thế tất yếu theo lộ trình CCHC của Trung ương và của tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Tỉnh Gia Lai đã triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại 18/19 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan thuộc hệ thống ngành dọc: Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Công an tỉnh,…
Đối với 05 cơ quan có trụ sở làm việc chung tại Trụ sở liên cơ quan gồm các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du Lịch, Công thương, Xây dựng, việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đang được thực hiện theo hướng từng sở thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả riêng của sở mình.
Để việc đầu tư ứng dụng hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin (CNTT) hiện đại trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được hiệu quả, đồng thời có sự kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tiếp nhận, luân chuyển, xử lý hồ sơ hành chính một cách hiệu quả, hình thành môi trường tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp đảm bảo tính công khai, chuyên nghiệp. Cần thiết phải hình thành một đầu mối cung cấp các thông tin liên quan đến TTHC cho người dân, doanh nghiệp một cách kịp thời, đồng thời giúp xây dựng hệ thống dữ liệu chung phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh.
Trước tình hình đó UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Đề án triển khai thí điểm mô hình tổ chức, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của tỉnh (theo QĐ số 882/QĐ-UBND ngày 30/11/2016) đối với 05 cơ quan có trụ sở làm việc chung tại Trụ sở liên cơ quan gồm các sở: Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du Lịch, Công thương, Xây dựng. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của tỉnh được bố trí tại tầng 1 Trụ sở liên cơ quan (số 17 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) với mục tiêu nhằm tạo tiện ích để phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp một cách nhanh nhất, tiện lợi nhất; quản lý, kiểm soát một cách tốt nhất quy trình giải quyết TTHC; góp phần phòng chống tham nhũng và tiêu cực; cải tiến phương pháp làm việc của cơ quan nhà nước hiện đại, hiệu quả, tiết kiệm về nhân lực và chi phí hoạt động.
Về tổ chức, UBND tỉnh đã thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của tỉnh Gia Lai (theo QĐ số 889/QĐ-UBND ngày 31/12/2016) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm theo dõi, quản lý, vận hành, điều phối chung hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung tại Trụ sở liên cơ quan. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung có Trưởng Bộ phận do 01 lãnh đạo cấp phòng của Sở Thông tin và Truyền thông kiêm nhiệm và 05 công chức thuộc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du Lịch, Công thương, Xây dựng điều động để thực hiện việc tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của tỉnh.
Với tổng diện tích mặt bằng 195m2, trên cơ sở hiện trạng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của 05 Sở. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của tỉnh được cải tạo lại đồng bộ với 05 quầy giao dịch và được đầu tư hạ tầng CNTT và các trang thiết bị làm việc theo quy định.
Đáng chú ý, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của tỉnh sẽ sử dụng hệ thống phần mềm một cửa tập trung. Thông qua phần mềm, tất cả hồ sơ được tiếp nhận sẽ được theo dõi tình trạng xử lý, báo cáo cũng như cho phép chuyển hồ sơ liên thông giữa các cơ quan có tham gia xử lý hồ sơ, một nội dung quan trọng để theo dõi hồ sơ cũng như phân công trách nhiệm giữa các đơn vị trong phương án liên thông, liên kết. Thông qua phần mềm, việc hồ sơ trễ hẹn sẽ được thống kê công khai, cũng như chỉ rõ trách nhiệm thuộc về bộ phận, đơn vị có liên quan. Bên cạnh đó, phần mềm cũng là công cụ hữu hiệu cho công tác chỉ đạo về CCHC của lãnh đạo các cơ quan cũng như lãnh đạo tỉnh; căn cứ vào các số liệu thống kê được phân tích trên phần mềm, lãnh đạo tỉnh sẽ luôn có được các thông tin cập nhật, chính xác, khách quan và trung thực nhất về việc xử lý TTHC cho công dân, tổ chức. Việc ứng dụng phần mềm một cửa tập trung cũng được triển khai phục vụ công dân, tổ chức thông qua các hệ thống điện tử hiện đại. Hệ thống xếp hàng tự động, màn hình cảm ứng phục vụ tra cứu TTHC, photocoppy, khảo sát mức độ hài lòng… cũng được trang bị để phục vụ thuận tiện nhất cho yêu cầu của người dân.
Hướng đến việc cải thiện cách thức phục vụ chất lượng dịch vụ hành chính công theo hướng tăng sự thuận tiện, tính thân thiện trong việc giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp, Đề án cũng đã đề cập đến việc phối hợp với Bưu điện tỉnh Gia Lai triển khai phương án chuyển phát nhanh kết quả giải quyết TTHC đến địa chỉ yêu cầu cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Dịch vụ này không chỉ tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho đối tượng thực hiện TTHC, đặc biệt trong những trường hợp trễ hẹn, công dân, tổ chức, doanh nghiệp không phải chờ đợi tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các đơn vị để nhận kết quả giải quyết TTHC. Dịch vụ chuyển phát nhanh sẽ chuyển kết quả giải quyết TTHC đến địa chỉ yêu cầu cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Qua đó, cũng thể hiện sự đổi mới trong việc cung ứng dịch vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao tính phục vụ trong giao dịch hành chính với người dân và doanh nghiệp.
          Để chuẩn bị cho việc khai trương hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Xây dựng đã triển khai cải tạo lại phòng tiếp nhận và trả kết quả, làm nhà để xe, nhà vệ sinh cho công dân, tổ chức đến giao dịch; Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai đầu tư thiết bị CNTT, phần mềm tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Sở Nội vụ đang tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế làm việc, Quy chế tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, chế độ hỗ trợ và chính sách đối với công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của tỉnh.
Nhìn chung, sắp tới việc vận hành và đưa vào hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của tỉnh sẽ là một giải pháp tổng thể trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn cho người dân, doanh nghiệp, tạo ra những bước tiến trên lộ trình CCHC. Qua đó, cũng góp phần tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chỉ số xếp hạng về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT, chỉ số CCHC và mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với chất lượng dịch vụ công của tỉnh Gia Lai trong thời gian đến./.
Thanh Thủy