CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin tổng hợp > Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi, kỳ thi tuyển viên

Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi, kỳ thi tuyển viên chức giáo viên năm 2018 của tỉnh

Ngày đăng bài: 29/03/2019
Quyết định số  146/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh Gia Lai V/v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi, kỳ thi tuyển viên chức giáo viên năm 2018 của tỉnh, tải tệp văn bản tại đây.