CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Tin Tức > Tin tổng hợp > Giải pháp nào để khắc phục thực trạng nộp hồ sơ giấy đối với thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ

Giải pháp nào để khắc phục thực trạng nộp hồ sơ giấy đối với thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Ngày đăng bài: 14/10/2019
Năm 2017, tại Công văn số 4435/UBND-NC ngày 30/11/2017 “V/v giải quyết liên thông nhóm TTHC đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi”, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện việc nộp hồ sơ điện tử liên thông qua Cổng thông tin điện tử của ngành Bảo hiểm xã hội đối với thủ tục hành chính cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tại UBND cấp xã; tuy nhiên, sau 02 năm thực hiện, hiện nay mới chỉ 23 xã, phường thuộc UBND thành phố Pleiku đã thực hiện việc nộp hồ sơ điện tử qua Cổng thông tin điện tử của ngành Bảo hiểm xã hội, còn lại hầu hết các xã, phường, thị trấn thuộc UBND 16 huyện, thị xã chưa thực hiện việc nộp hồ sơ điện tử (lập danh sách) gửi đến Bảo hiểm xã hội cấp huyện để cấp thẻ bảo hiểm thông qua Cổng thông tin điện tử của ngành Bảo hiểm xã hội.
Vậy đâu là nguyên nhân và giải pháp nào để khắc phục tình trạng này?
Quy trình tiếp nhận và trả kết quả của nhóm thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tại UBND cấp xã thực hiện theo quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 16/6/2014 về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn tỉnh Gia Lai; các thủ tục trên do 03 đơn vị thụ lý hồ sơ và giải quyết như sau:
-Thủ tục đăng ký khai sinh: do UBND cấp xã thực hiện qua phần mềm Một cửa điện tử liên thông dùng chung thống nhất của tỉnh (từ cấp tỉnh - huyện – xã);  để thụ lý hồ sơ và trả kết quả theo đúng quy định cho người dân.
- Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi: do Bảo hiểm xã hội cấp huyện thực hiện, thủ tục thực hiện qua phần mềm Một cửa điện tử do Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai theo ngành dọc từ Trung ương đến các tỉnh, thành địa phương (được tích hợp với Cổng thông tin điện tử của ngành Bảo hiểm xã hội dùng để nộp hồ sơ).
- Thủ tục đăng ký thường trú: do Công an cấp xã hoặc cấp huyện (theo quy định tại Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND) thực hiện, thủ tục thực hiện qua phần mềm Một cửa điện tử do ngành Công an triển khai cho các đơn vị địa phương.
phuong-nguyen.png

Thực hiện nộp Hồ sơ giấy trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
 
Qua khảo sát, hồ sơ của 03 thủ tục này được nộp và nhận kết quả tại UBND cấp xã; tuy nhiên đến nay phần mềm một cửa điện tử của ngành Bảo hiểm và ngành Công an hiện chưa kết nối liên thông với phần mềm một cửa điện tử dùng chung của tỉnh. Vì vậy, sau khi thực hiện đăng ký khai sinh qua phần mềm Một cửa điện tử dùng chung của tỉnh; để thực hiện 02 thủ tục đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, cán bộ của UBND xã, phường, thị trấn lập danh sách và chuyển hồ sơ giấy qua Bảo hiểm xã hội cấp huyện, Công an cấp xã hoặc Công an cấp huyện để nhập vào phần mềm một cửa điện tử của ngành Bảo hiểm và ngành Công an.

Nguyên nhân của thực trạng trên là do:
Một là, 03 phần mềm một cửa điện tử của 03 ngành, địa phương (ngành Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, một cửa điện tử liên thông của UBND tỉnh) hiện chưa liên thông, kết nối với nhau; 03 phần mềm một cửa điện tử này do các ngành, các cấp khác nhau triển khai, hiện không đồng bộ và thống nhất, nên các bước thực hiện chưa được triển khai liên thông. Để thực hiện việc kết nối phần mềm một của điện tử của tỉnh với 02 phần mềm còn lại, cần có sự thống nhất của ngành Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Hai là, Trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ cấp xã còn nhiều hạn chế, tuy nhiên, hầu hết Bảo hiểm xã hội cấp huyện chưa tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ cấp xã trong việc nộp hồ sơ điện tử gửi đến Bảo hiểm xã hội cấp huyện để cấp thẻ bảo hiểm thông qua Cổng Thông tin điện tử của ngành Bảo hiểm xã hội nên dẫn đến tình trạng cán bộ cấp xã không biết thực hiện việc nộp hồ sơ điện tử.
Ba là, Việc bố trí nhân sự không thống nhất, không phù hợp với trình độ chuyên môn tại UBND cấp xã (có nơi do công chức Lao động - Thương binh - Xã hội, có nơi do công chức Tư pháp - Hộ tịch thực hiện, …) dẫn đến sai sót trong việc làm hồ sơ, phải làm lại.
Bốn là, Chưa có sự chỉ đạo quyết liệt của UBND cấp huyện đến UBND cấp xã và Bảo hiểm xã hội cấp huyện trong việc nộp hồ sơ điện tử thông qua Cổng Thông tin điện tử của ngành Bảo hiểm xã hội.
Giải pháp trước mắt để khắc phục tình trạng trên:
Một là, Bảo hiểm xã hội tỉnh cần có phương án tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ công chức cấp xã việc nộp hồ sơ điện tử thông qua Cổng Thông tin điện tử của ngành Bảo hiểm xã hội (đăng ký tài khoản, truy cập Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam để kê khai và gửi Tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội). Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành cấp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cho tất cả các cơ quan, cá nhân là lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn thuộc 17 UBND các huyện, thị xã, thành phố để giao dịch điện tử và ký số văn bản điện tử.
Hai là, UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo quyết liệt đến UBND cấp xã thực hiện nghiêm túc việc nộp hồ sơ điện tử thông qua Cổng Thông tin điện tử của ngành Bảo hiểm xã hội; quán triệt Bảo hiểm xã hội cấp huyện không tiếp nhận hồ sơ giấy (để UBND cấp xã phải nộp hồ sơ điện tử) và nghiên cứu để thực hiện trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính, không trả trực tiếp cho UBND cấp xã.
Ba là, UBND cấp xã bố trí cán bộ đủ trình độ để thực hiện việc nộp hồ sơ điện tử thông qua Cổng Thông tin điện tử của ngành Bảo hiểm xã hội./.
                                                                                                                                                     Phương Nguyễn