Trang chủ > Tin Tức > Đảng - Đoàn thể > Đại hội Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Khóa IV (Nhiệm kỳ 2017 - 2022)

Đại hội Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Khóa IV (Nhiệm kỳ 2017 - 2022)

Ngày đăng bài: 28/02/2018
      Vừa qua, Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Khóa IV (Nhiệm kỳ 2017 - 2022).
 
1_DH-CĐ-(2).jpg
Vừa qua, Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Khóa IV (Nhiệm kỳ 2017 - 2022).
Tham dự Đại hội có bà Nguyễn Thị Thu Hoa – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Gia Lai; Cấp ủy Chi bộ Sở TT&TT, Lãnh đạo Sở cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở TT&TT.
Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, dưới sự lãnh đạo của Đảng; là thành viên trong hệ thống chính trị của đất nước. Công đoàn có vai trò hết sức quan trọng. Đây là nơi trực tiếp vận động, thuyết phục CCVC, NLĐ hăng hái thi đua lao động và học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.
Công đoàn cơ sở - Sở Thông tin và Truyền thông là tổ chức công đoàn trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ Sở TT&TT. Tính đến thời điểm hiện nay, tổng số CCVC, NLĐ thuộc Sở là 44 người, trong đó có 43 công đoàn viên (23 nam, 20 nữ và có 02 ĐVCĐ là người dân tộc thiểu số); 25/43 ĐVCĐ là đảng viên Đảng CSVN (58%), 12/43 ĐVCĐ có trình độ lý luận cao cấp chính trị, có 39/43 ĐVCĐ có trình độ đại học trở lên (91%), hầu hết CCVC, NLĐ làm công tác chuyên môn đều có trình độ A – Tiếng Anh trở lên, sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
2-DHCDCS.jpg
Trong nhiệm kỳ III, dưới sự  lãnh đạo của Chi bộ, công đoàn cấp trên, sự phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc Sở, Công đoàn cơ sở đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, nghiên cứu vận dụng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vận động đoàn viên công đoàn hăng say làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng cơ quan, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Trong thực hiện phong trào thi đua hàng năm, có trên 90% ĐVCĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến, tỷ lệ công đoàn viên xuất sắc hàng năm đạt từ 90% - 95%. Hoạt động nữ công đã thực sự đi vào chiều sâu với nhiều nội dung phong phú, 100% lao động nữ đã tích cực trong công tác, học tập, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tự giác tham gia phong trào thi đua “giỏi việc nước đảm việc nhà”. Hàng năm, phân loại đánh giá, 100% lao động nữ đạt danh hiệu phụ nữ 2 giỏi.
Công tác xã hội được triển khai thực hiện tốt, CCVC, NLĐ tích cực tham gia trong nhiều hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện như: Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Quỹ người nghèo đồng; ủng hộ đồng bào bị bão lụt; ủng hộ mùa xuân chiến sỹ, bảo trợ trẻ em, nghĩa tình Trường Sa, Hoàng Sa, thăm hỏi nhân ngày thương binh liệt sĩ các hoạt động xã hội và hỗ trợ khác với tổng số tiền 85.878.000 đồng; thăm hỏi ốm đau ĐVCĐ và thân nhân là 28.251.000 đồng; quyên góp hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn bị ốm đau dài ngày; tham gia ủng hộ bằng hiện vật cho trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa (như quần áo, sách vở...)...
Nhìn chung, nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn cơ sở đã nỗ lực cố gắng triển khai thực hiện tốt Nghị quyết đề ra, làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ, chăm lo đời sống cho ĐVCĐ, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phát triển ĐVCĐ và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.
Đại hội đã tập trung thảo luận, phân tích những kết quả đạt được cũng như những mặt tồn tại trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua và đề ra những một số chỉ tiêu phấn đấu đạt được trong thời gian đến, cụ thể:
Phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) được học tập, quán triệt và thực hiện tốt nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của các đoàn thể. Lãnh đạo thực hiện việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của Đảng cấp trên. Phấn đấu có trên 90% đoàn viên công đoàn tự giác học tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định. Phấn đấu hàng năm có trên 95% ĐVCĐ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 90% trở lên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu hàng năm có trên 85% ĐVCĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở đạt 15%; phấn đấu có 20% ĐVCĐ đăng ký sáng kiến kinh nghiệm. 100% nữ ĐVCĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Có trên 95% gia đình ĐVCĐ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Phấn đấu 100% ĐVCĐ tham gia các hoạt động phong trào Văn – Thể – Mỹ và các hoạt động xã hội, tình nghĩa.
Trong nhiệm kỳ phấn đấu giới thiệu ít nhất 05 đoàn viên ưu tú để Chi bộ theo dõi và đề nghị kết nạp Đảng. Hàng năm công đoàn cơ quan đạt tiêu chuẩn Công đoàn cơ sở vững mạnh; cơ quan được công nhận “Công sở văn hóa”
    Ban Chấp hành Công đoàn thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa BCH Công đoàn với Thủ trưởng cơ quan; hàng năm tổ chức Hội nghị CCVC đúng thời gian, đạt chất lượng cao.
    Đại hội cũng đã lựa chọn bầu 05 đồng chí vào Ban chấp hành Công đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022.
3-DHCDCS.jpg
                                                                                                                                           Phương Thúy