Trang chủ > Tin Tức > Đảng - Đoàn thể
Default news teaser image
Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2018)

Nhằm tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVC-LĐ) hiểu biết sâu sắc về truyền thống lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Công đoàn Viên chức tỉnh Gia Lai đã ban hành Hướng dẫn số 90/HD-CĐVC ngày 28/6/2018 "Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2018".


Đại hội Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Khóa IV...
Đại hội Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Khóa IV (Nhiệm kỳ 2017 - 2022)
      Vừa qua, Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Khóa IV (Nhiệm kỳ 2017 - 2022).
 

Chi đoàn Thanh niên Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành các nhi...
Chi đoàn Thanh niên Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành các nhiệm vụ được giao
Năm 2017, Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tổ chức tặng quà cho các hộ gia đình có bệnh nhân mắc bệnh phong tạ...
Tổ chức tặng quà cho các hộ gia đình có bệnh nhân mắc bệnh phong tại Làng Tar, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai
Triển khai Kế hoạch số 05-KH-CĐ.STTTT ngày 31/8/2017 của Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai "về việc tổ chức các hoạt động xã hội của Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông năm 2017", BCH Công đoàn Sở TT&TT phối hợp với BCH Công đoàn Trung tâm Kinh doanh VNPT Gia Lai tổ chức tặng quà cho các hộ gia đình có bệnh nhân mắc bệnh phong tại Làng Tar, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.