Trang chủ > Tin Tức > Đảng - Đoàn thể
Đại hội Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Khóa IV...
Đại hội Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai Khóa IV (Nhiệm kỳ 2017 - 2022)
      Vừa qua, Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Khóa IV (Nhiệm kỳ 2017 - 2022).
 

Chi đoàn Thanh niên Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành các nhi...
Chi đoàn Thanh niên Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành các nhiệm vụ được giao
Năm 2017, Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tổ chức tặng quà cho các hộ gia đình có bệnh nhân mắc bệnh phong tạ...
Tổ chức tặng quà cho các hộ gia đình có bệnh nhân mắc bệnh phong tại Làng Tar, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai
Triển khai Kế hoạch số 05-KH-CĐ.STTTT ngày 31/8/2017 của Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai "về việc tổ chức các hoạt động xã hội của Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông năm 2017", BCH Công đoàn Sở TT&TT phối hợp với BCH Công đoàn Trung tâm Kinh doanh VNPT Gia Lai tổ chức tặng quà cho các hộ gia đình có bệnh nhân mắc bệnh phong tại Làng Tar, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.