Trang chủ > Tin Tức > Công nghệ thông tin > Tiếp tục triển khai công tác đào tạo nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, vi

Tiếp tục triển khai công tác đào tạo nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai

Ngày đăng bài: 11/04/2019
Trong 02 năm (2017-2018), tình hình an ninh mạng ở Việt Nam cũng như trên toàn cầu có những diễn biến nóng và dự báo vẫn tiếp diễn trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp;

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã thống kê có khoảng 14.000 cuộc tấn công mạng khác nhau vào các hệ thống thông tin của Việt Nam. Các cuộc tấn công thuộc 3 nhóm: tấn công cài mã độc, tấn công thay đổi giao diện và tấn công lừa đảo. Một nguyên nhân rất quan trọng là nhận thức về an toàn thông tin của người sử dụng còn hạn chế. Do đó, cùng với việc tập huấn, đào tạo ngắn hạn nâng cao kiến thức, kỹ năng về an toàn, an ninh thông tin mạng cho cán bộ phụ trách công nghệ thông tin là vô cùng cần thiết.
Theo Báo cáo xếp hạng chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam năm 2018, ở tiêu chí “Hạ tầng nhân lực của các cơ quan nhà nước”, tỉnh Gia Lai xếp hạng 56/63 tỉnh, thành của cả nước. Lý do: 02 tỷ lệ thành phần quá thấp: “Tỷ lệ công chức viên chức (CCVC) được tập huấn phần mềm nguồn mở: 2,0% và “Tỷ lệ CCVC được tập huấn an toàn thông tin: 0,1%”. Theo nội dung Kế hoạch số 2050/KH-UBND ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Gia Lai “Về ứng phó sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai”, trong năm 2018 và các năm tiếp theo, Sở Thông tin và Truyền thông phải tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật; tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin mạng cho cán bộ, công chức, viên chức.
Theo thống kê, đến quý IV/2018, toàn tỉnh Gia Lai có 15 cơ quan Đảng, hội, đoàn thể và 77 cơ quan nhà nước đã xây dựng trang thông tin điện tử (website); ngoài ra, 154 xã, phường, thị trấn đã có trang thông tin điện tử thành phần; do đó, nhu cầu được đào tạo, bồi dưỡng về biên tập ảnh, biên tập website của cán bộ phụ trách đưa tin bài hiện nay rất cấp thiết.
Hiện nay hầu hết cán bộ công chức viên chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai chưa đáp ứng các chuẩn kỹ năng về công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định. Trong 02 năm 2017 và 2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức đào tạo 14 lớp “Chuẩn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản” cho hơn 400 cán bộ công chức viên chức và 02 lớp “Chuẩn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao” cho gần 60 cán bộ công chức viên chức của các cơ quan nhà nước các cấp. Tuy nhiên số lượng đã đào tạo so với nhu cầu vẫn còn ít; do đó, cần tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo để phổ biến “Chuẩn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản” cho cán bộ công chức viên chức của tỉnh.
Nhằm đảm bảo nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có 100% cán bộ công chức viên chức biết sử dụng các biện pháp phòng chống tấn công mã độc, vius máy tính trong việc sử dụng các phần mềm trong nội bộ cơ quan, các ứng dụng dùng chung được tỉnh đầu tư không bị gián đoạn hoặc mất dữ liệu; tăng tỷ lệ CCVC được tập huấn về phần mềm nguồn mở và an toàn thông thông tin hướng đến tăng chỉ số xếp hạng chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam và đảm bảo cán bộ công chức viên chức trên địa bàn tỉnh đáp ứng chuẩn sử dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định, tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai công tác đào tạo nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai.
DTCNTT.png
Hình: Lớp đào tạo công nghệ thông tin cho cán bộ công chức viên chức tỉnh Gia Lai
 
Trong quý II và quý III năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiến hành chiêu sinh để mở 11 lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin với các chuyên đề: “An toàn bảo mật thông tin cho người dùng” (04 lớp); “Xử lý ảnh và biên tập tin bài cho trang thông tin điện tử (website)” (02 lớp); “Phần mềm mã nguồn mở” (02 lớp); “Chuẩn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản” (03 lớp)./.
Nam Phương